Χειρολαβή κλείστρου πόρτας πλυντηρίου πιάτων INDESIT original

16.00

Κωδικός προϊόντος: 39184 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

ARISTON
INDESIT
model(MOD) : DG5100WI industrial code : 37080270000
model(MOD) : DG6100W commercial code : F017083 industrial code : 37170830100
model(MOD) : D61DUK industrial code : 37258040000
model(MOD) : D61PSP industrial code : 37241780000
model(MOD) : DA635PSP industrial code : 37258200000
model(MOD) : DA63PSP industrial code : 37241790000
model(MOD) : DG6050W industrial code : 37169020000
model(MOD) : DG6050W industrial code : 37169020100
model(MOD) : DG6050W industrial code : 37169020200
model(MOD) : DG6100AG1 industrial code : 37186730000
model(MOD) : DG6100AG1 industrial code : 37186730100
model(MOD) : DG6100AG1 industrial code : 37186730200
model(MOD) : DG6100W industrial code : 37170830000
model(MOD) : DG6100W industrial code : 37170830200
model(MOD) : DG6100WE industrial code : 37169030000
model(MOD) : DG6100WE industrial code : 37169030100
model(MOD) : DG6100WE industrial code : 37169030200
model(MOD) : DG6100WG industrial code : 37169040000
model(MOD) : DG6100WG industrial code : 37169040100
model(MOD) : DG6100WG industrial code : 37169040200
model(MOD) : DG6100WG industrial code : 37169040300
model(MOD) : DG6100WS5060 industrial code : 37184390000
model(MOD) : DG6100WS5060 industrial code : 37184390100
model(MOD) : DG6100WS5060 industrial code : 37184390200
model(MOD) : DG6100WSK industrial code : 37184310000
model(MOD) : DG6100WSK industrial code : 37184310100
model(MOD) : DG6100WZ industrial code : 37184380000
model(MOD) : DG6100WZ industrial code : 37184380100
model(MOD) : DG6100WZ industrial code : 37184380200
model(MOD) : DG6200WE industrial code : 37169050000
model(MOD) : DG6200WE industrial code : 37169050100
model(MOD) : DG6200WE industrial code : 37169050200
model(MOD) : DG6200WI industrial code : 37169070000
model(MOD) : DG6200WI industrial code : 37169070100
model(MOD) : DG6210WSK1 industrial code : 37184320000
model(MOD) : DG6210WSK1 industrial code : 37184320100
model(MOD) : DG6210WSK1 industrial code : 37184320200
model(MOD) : DG625 industrial code : 37178450000
model(MOD) : DG625 industrial code : 37178450100
model(MOD) : DG625 industrial code : 37178450200
model(MOD) : DG6300W industrial code : 37169060000
model(MOD) : DG6300W industrial code : 37169060100
model(MOD) : DG6300WE industrial code : 37169090000
model(MOD) : DG6300WE industrial code : 37169090100
model(MOD) : DG6300WF industrial code : 37169080000
model(MOD) : DG6300WF industrial code : 37169080100
model(MOD) : DG6300WF industrial code : 37169080200
model(MOD) : DG6300WF1 industrial code : 37237740000
model(MOD) : DG6300WG industrial code : 37169140000
model(MOD) : DG6300WG industrial code : 37169140100
model(MOD) : DG6300WG industrial code : 37169140200
model(MOD) : DG6300WS115 industrial code : 37184400000
model(MOD) : DG6300WS115 industrial code : 37184400100
model(MOD) : DG6310 industrial code : 37169110000
model(MOD) : DG6310 industrial code : 37169110100
model(MOD) : DG6310 industrial code : 37169120000
model(MOD) : DG6310 industrial code : 37169120100
model(MOD) : DG6310W industrial code : 37169100000
model(MOD) : DG6310W industrial code : 37169100100
model(MOD) : DG635G industrial code : 37239340000
model(MOD) : DG640 industrial code : 37178460000
model(MOD) : DG640 industrial code : 37178460100
model(MOD) : DG6400W industrial code : 37169130000
model(MOD) : DG6400W industrial code : 37169130100
model(MOD) : DG6400WF industrial code : 37169150000
model(MOD) : DG6400WF industrial code : 37169150100
model(MOD) : DG6400WF1 industrial code : 37237750000
model(MOD) : DG6400WTK industrial code : 37184280000
model(MOD) : DG6402WF industrial code : 37227660000
model(MOD) : DG6450 industrial code : 37169160000
model(MOD) : DG6450 industrial code : 37169160100
model(MOD) : DG6450 industrial code : 37169170000
model(MOD) : DG6450 industrial code : 37169170100
model(MOD) : DG6450 industrial code : 37169180000
model(MOD) : DG6450 industrial code : 37169180100
model(MOD) : DG6450WG industrial code : 37178230000
model(MOD) : DG6450WG industrial code : 37178230100
model(MOD) : DG6450WSK industrial code : 37184330000
model(MOD) : DG6450WSK industrial code : 37184330100
model(MOD) : DG6EU industrial code : 37234520100
model(MOD) : DG6EU industrial code : 37234520200
model(MOD) : DGA6305W industrial code : 37235580000
model(MOD) : DGA6310W industrial code : 37225460000
model(MOD) : DGA6450W industrial code : 37225470000
model(MOD) : DG5000WG industrial code : 37154440000
model(MOD) : DG5000WI industrial code : 37154970000
model(MOD) : DG5000WZ industrial code : 37154980000
model(MOD) : DG5100BG industrial code : 37078680000
model(MOD) : DG5100WE industrial code : 37136510000
model(MOD) : DG5100WEU industrial code : 37122600000
model(MOD) : DG5100WF industrial code : 37116730000
model(MOD) : DG5100WG industrial code : 37078670000
model(MOD) : DG5100WS industrial code : 37135630000
model(MOD) : DG5100WS111560 industrial code : 37142240000
model(MOD) : DG5100WSK industrial code : 37135650000
model(MOD) : DG5100WSK industrial code : 37135650100
model(MOD) : DG5100WU industrial code : 37137130000
model(MOD) : DG5100WZ industrial code : 37135620000
model(MOD) : DG5110WF industrial code : 37116740000
model(MOD) : DG5110WSK industrial code : 37135660000
model(MOD) : DG5110WSK industrial code : 37135660100
model(MOD) : DG5300WE industrial code : 37136500000
model(MOD) : DG5300WE1 industrial code : 37151660000
model(MOD) : DG5300WG industrial code : 37078690000
model(MOD) : DG5300WI industrial code : 37080280000
model(MOD) : DG5310NI industrial code : 37080300000
model(MOD) : DG5310NI industrial code : 37080300100
model(MOD) : DG5310WF industrial code : 37116880000
model(MOD) : DG5310WI industrial code : 37080290000
model(MOD) : DG5310WU industrial code : 37138450000
model(MOD) : DG5400WE industrial code : 37136480000
model(MOD) : DG5400WG industrial code : 37078660000
model(MOD) : DG5400WG1 industrial code : 37167730000
model(MOD) : DG5400WI industrial code : 37080310000
model(MOD) : DG5400WSK industrial code : 37135670000
model(MOD) : DG5400WSK industrial code : 37135670100
model(MOD) : DG5410WE industrial code : 37136490000
2I MARCHI
Model: : DP5100WTK Industrial Code : 37141460000
Model: : DP5110WTK Industrial Code : 37141470000

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
39198, C00044871, 482000026546,