Φτερωτή άνω πλύσης πλυντηρίου πιάτων Candy ..

19.00

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

BAUKNECHT
model(MOD) : GCIP 71102 A+ IN Service Nr. : 854820522000
model(MOD) : GCX 4861 Service Nr. : 851148616020
model(MOD) : GCI 4861 IN Service Nr. : 851148616120
model(MOD) : GCF 3080 Service Nr. : 854820316000
CANDY
model(MOD) : CDI45 type(TYP) : CDI 45 Serial.Nr(S/N) : 32900048
model(MOD) : CSF4570E type(TYP) : CSF 4570 E Serial.Nr(S/N) : 32000314
model(MOD) : CDP 4609 type(TYP) : CDP4609 Serial.Nr(S/N) : 32000635
model(MOD) : CSF 458 E type(TYP) : CSF458E Serial.Nr(S/N) : 32000147
model(MOD) : CDI9P45-S Serial.Nr(S/N) : 32900239
model(MOD) : CDI 454 -S Serial.Nr(S/N) : 32900137
model(MOD) : CEDS 95X-S type(TYP) : DS 95X-S Serial.Nr(S/N) : 32900237
model(MOD) : CSF4570EX type(TYP) : CSF 4570 EX Serial.Nr(S/N) : 32000315
model(MOD) : CS 455 MS Serial.Nr(S/N) : 32000242
model(MOD) : CSF 4575 EX Serial.Nr(S/N) : 32000487
model(MOD) : CEDS 15X-S Serial.Nr(S/N) : 32900149
model(MOD) : CEDS 95X/E-S Serial.Nr(S/N) : 32900359
model(MOD) : CSF 4590 E type(TYP) : CSF4590E Serial.Nr(S/N) : 32000345
model(MOD) : CDI 454-80 Serial.Nr(S/N) : 32900136
model(MOD) : CDP 4609X Serial.Nr(S/N) : 32000669
model(MOD) : CSF 4575 E type(TYP) : CSF4575E Serial.Nr(S/N) : 32000488
model(MOD) : CDP 4725 Serial.Nr(S/N) : 32000846
model(MOD) : CDI4545 Serial.Nr(S/N) : 32900159
model(MOD) : CDI5050 Serial.Nr(S/N) : 32900160
model(MOD) : CDI 505 – S Serial.Nr(S/N) : 32900138
model(MOD) : CSF4552X-47 Serial.Nr(S/N) : 32000361
model(MOD) : CSF4552-47 Serial.Nr(S/N) : 32000360
model(MOD) : CEDI452-47 Serial.Nr(S/N) : 32900147
model(MOD) : CSF 456 M Serial.Nr(S/N) : 32000148
model(MOD) : CSD68S-80 Serial.Nr(S/N) : 32000338
model(MOD) : LSCS 455 M Serial.Nr(S/N) : 32000070
model(MOD) : CSF457EX Serial.Nr(S/N) : 32000270
model(MOD) : CSD68-80 Serial.Nr(S/N) : 32000337
model(MOD) : CSF 4710X-S Serial.Nr(S/N) : 32000586
model(MOD) : LSCDI50 Serial.Nr(S/N) : 32900116
model(MOD) : CDP 4709X-07 Serial.Nr(S/N) : 32000705
model(MOD) : CDI P96-07 Serial.Nr(S/N) : 32900371
model(MOD) : CDI 4545/E-8 Serial.Nr(S/N) : 32900361
model(MOD) : CDI 9P50-07 Serial.Nr(S/N) : 32900369
model(MOD) : CDI 10P27-07 Serial.Nr(S/N) : 32900370
model(MOD) : CDP 4709-07 Serial.Nr(S/N) : 32000704
model(MOD) : CSF459E Serial.Nr(S/N) : 32000260
model(MOD) : CDI 45 – 80 Serial.Nr(S/N) : 32900049
model(MOD) : CDI 10P57X/E Serial.Nr(S/N) : 32900368
model(MOD) : CSF457E Serial.Nr(S/N) : 32000261
model(MOD) : CDI 9P45/E-S Serial.Nr(S/N) : 32900356
model(MOD) : CDP 4609X-12 Serial.Nr(S/N) : 32000670
model(MOD) : CEDI 947-47 Serial.Nr(S/N) : 32900432
model(MOD) : CSF 4569 B Serial.Nr(S/N) : 32000511
model(MOD) : CDP 4709X Serial.Nr(S/N) : 32000692
model(MOD) : CDI 4545-80 Serial.Nr(S/N) : 32900193
model(MOD) : CDI 9P55-S Serial.Nr(S/N) : 32900253
model(MOD) : CSF 4548X-47 Serial.Nr(S/N) : 32000555
model(MOD) : CDP 4609X-07 Serial.Nr(S/N) : 32000702
model(MOD) : CSF 4550X-47 Serial.Nr(S/N) : 32000490
model(MOD) : CDP 4729X-86 Serial.Nr(S/N) : 32000690
model(MOD) : CSF 4599 E Serial.Nr(S/N) : 32000554
model(MOD) : CSF 4596X-86 Serial.Nr(S/N) : 32000579
model(MOD) : CDP 4609-07 Serial.Nr(S/N) : 32000701
model(MOD) : CDP 4725X Serial.Nr(S/N) : 32000847
model(MOD) : CDP 4729-86 Serial.Nr(S/N) : 32000689
model(MOD) : CSD 69-80 Serial.Nr(S/N) : 32000498
model(MOD) : CDP 4704 Serial.Nr(S/N) : 32000691
model(MOD) : CDI 9P50/E-S Serial.Nr(S/N) : 32900357
model(MOD) : CSF 4548-47 Serial.Nr(S/N) : 32000556
model(MOD) : CDI 9P50-S Serial.Nr(S/N) : 32900238
model(MOD) : CSF 4575X-12 Serial.Nr(S/N) : 32000561
model(MOD) : CEDI 553-47 Serial.Nr(S/N) : 32900330
model(MOD) : CDP 4709 Serial.Nr(S/N) : 32000636
model(MOD) : CEDI 453-47 Serial.Nr(S/N) : 32900195
model(MOD) : CDP 4810X-86 Serial.Nr(S/N) : 32000798
model(MOD) : CDP 4810-86 Serial.Nr(S/N) : 32000797
model(MOD) : CSF 4550-47 Serial.Nr(S/N) : 32000489
model(MOD) : CSF 4595 E Serial.Nr(S/N) : 32000486
model(MOD) : CSD 69S-80 Serial.Nr(S/N) : 32000499
model(MOD) : CSF 4596-86 Serial.Nr(S/N) : 32000531
model(MOD) : CSF 4599 EX Serial.Nr(S/N) : 32000553
model(MOD) : CDI 10P75X Serial.Nr(S/N) : 32900431
model(MOD) : CDS 10P87X Serial.Nr(S/N) : 32900265
model(MOD) : CSF 8710X Serial.Nr(S/N) : 32000609
model(MOD) : CDI 10P27/E Serial.Nr(S/N) : 32900360
model(MOD) : CDI 10P57X Serial.Nr(S/N) : 32900264
model(MOD) : CSF 4710-S Serial.Nr(S/N) : 32000584
model(MOD) : CDI 10P27 Serial.Nr(S/N) : 32900266
model(MOD) : CSF 8710 Serial.Nr(S/N) : 32000608
model(MOD) : CDI 9P52-07 Serial.Nr(S/N) : 32900523
GORENJE
model(MOD) : GV51010 Art.Nr. : 24675503
model(MOD) : GS51110W Art.Nr. : 30186300
model(MOD) : GS51110XC Art.Nr. : 32150400
model(MOD) : GV52110 Art.Nr. : 32204301
model(MOD) : GV50110 Art.Nr. : 40383201
model(MOD) : GI50110X Art.Nr. : 40383601
model(MOD) : GS51111W Art.Nr. : 43996600
model(MOD) : GS51111XC Art.Nr. : 43996800
model(MOD) : GV50211 Art.Nr. : 47634800
HOOVER
model(MOD) : HEDS 100-S Serial.Nr(S/N) : 32000484
model(MOD) : LSHDS50E-8 Serial.Nr(S/N) : 32000330
model(MOD) : HDS50ES-8 Serial.Nr(S/N) : 32000331
model(MOD) : HEDS 50 E Serial.Nr(S/N) : 32000353
model(MOD) : HFI55-80 Serial.Nr(S/N) : 32900135
model(MOD) : HDS 955 E Serial.Nr(S/N) : 32000244
model(MOD) : HEDS 100/E-S Serial.Nr(S/N) : 32000735
model(MOD) : HFI 550/E-80 Serial.Nr(S/N) : 32900376
model(MOD) : CSF555-80 Serial.Nr(S/N) : 32000170
model(MOD) : HDS556MS-80 Serial.Nr(S/N) : 32000235
model(MOD) : HNS955-80 Serial.Nr(S/N) : 32000174
model(MOD) : HEDS 100EX Serial.Nr(S/N) : 32000760
model(MOD) : HDS 999/1 X Serial.Nr(S/N) : 32000508
model(MOD) : HEDS 968S-80 Serial.Nr(S/N) : 32000497
model(MOD) : HEDS100 BL-S Serial.Nr(S/N) : 32000485
model(MOD) : HEDS 968-80 Serial.Nr(S/N) : 32000496
model(MOD) : HEDS988BL-80 Serial.Nr(S/N) : 32000500
model(MOD) : HEDS 988BL/1 Serial.Nr(S/N) : 32000587
model(MOD) : HEDS 5510-86 Serial.Nr(S/N) : 32000796
model(MOD) : HEDS 55-86 Serial.Nr(S/N) : 32000512
model(MOD) : HDS 1000-86 Serial.Nr(S/N) : 32000559
model(MOD) : HDS 1000X-86 Serial.Nr(S/N) : 32000558
model(MOD) : HDS 999/1-86 Serial.Nr(S/N) : 32000507
model(MOD) : HEDS 55/E-86 Serial.Nr(S/N) : 32000754
model(MOD) : HFI 550-80 Serial.Nr(S/N) : 32900194
model(MOD) : HDS 108BL-86 Serial.Nr(S/N) : 32000603
model(MOD) : HDS 108X-86 Serial.Nr(S/N) : 32000602
model(MOD) : HEDS 107/E-S Serial.Nr(S/N) : 32000736
model(MOD) : HEDS 1088BL Serial.Nr(S/N) : 32000683
model(MOD) : HEDS 1068X-8 Serial.Nr(S/N) : 32000682
model(MOD) : HDS 108-86 Serial.Nr(S/N) : 32000601
model(MOD) : HEDS 107-S Serial.Nr(S/N) : 32000585
model(MOD) : HDS 114-86 Serial.Nr(S/N) : 32000976
model(MOD) : HDS 114X-86 Serial.Nr(S/N) : 32000977
IGNIS
model(MOD) : ADL 155 Service Nr. : 851118315000
model(MOD) : ADL 456 Service Nr. : 851118338000
ROSIERES
model(MOD) : LVI950-47 Serial Number (S/N) : 32900134
model(MOD) : LVI 949 Serial Number (S/N) : 32900050
model(MOD) : RLS 4813/E-4 Serial Number (S/N) : 32900353
model(MOD) : RLS 5213-47 Serial Number (S/N) : 32900192
model(MOD) : RLS 4813 Serial Number (S/N) : 32900254
model(MOD) : RLS 7412-47 Serial Number (S/N) : 32900433
model(MOD) : RLS 7510-47 Serial Number (S/N) : 32900499
WHIRLPOOL
model(MOD) : ADP750IX Service Nr.: : 854275201010
model(MOD) : ADG 750 IX Service Nr.: : 851195501010
model(MOD) : ADG175 Service Nr.: : 851195701000
model(MOD) : ADP 450 IX Service Nr.: : 854275401010
model(MOD) : ADP 750 WH Service Nr.: : 854275201000
model(MOD) : ADG175 Service Nr.: : 851118215000
model(MOD) : ADP 450 WH Service Nr.: : 854275401000
model(MOD) : ADG 555 NB Service Nr.: : 851170001000
model(MOD) : ADG 145 Service Nr.: : 851179701000
model(MOD) : ADG 555 WH Service Nr.: : 851195801000
model(MOD) : ADG 555 IX Service Nr.: : 851195801010
model(MOD) : ADG 155 Service Nr.: : 851195901000
model(MOD) : ADP 550 WH Service Nr.: : 854275301000
model(MOD) : ADP 550 IX Service Nr.: : 854275301010
model(MOD) : ADG 750 WH Service Nr.: : 851195501000
model(MOD) : ADP 451 WH Service Nr.: : 851118615000
model(MOD) : ADP 451 IX Service Nr.: : 851118715000
model(MOD) : ADG 7500/2 Service Nr.: : 851107201200
model(MOD) : ADG 4551 IX Service Nr.: : 851107301200
model(MOD) : ADG 4551 NB Service Nr.: : 851107301210
model(MOD) : ADG 4551 WH Service Nr.: : 851107301220
model(MOD) : ADG 185 Service Nr.: : 851107210000
model(MOD) : ADP F1000 Service Nr.: : 851118861000
model(MOD) : ADG 455 IX Service Nr.: : 851179801010
model(MOD) : ADG 850 IX Service Nr.: : 851195549000
model(MOD) : ADG 165 Service Nr.: : 851195949000
model(MOD) : ADP 850 A+ IX Service Nr.: : 851119111000
model(MOD) : ADP 850 A+ WH Service Nr.: : 851119111010
model(MOD) : ADG 195 A+ Service Nr.: : 851119511000
model(MOD) : ADG 205 A+ Service Nr.: : 851119749000
model(MOD) : ADG 190 A+ Service Nr.: : 851119411000
model(MOD) : ADP 560 A+ WH Service Nr.: : 851119910000
model(MOD) : ADP 974 A+ WH Service Nr.: : 851120101000
model(MOD) : ADP 974 A+ IX Service Nr.: : 851120101010
model(MOD) : ADP 760 A+ IX Service Nr.: : 851119810000
model(MOD) : ADG 120 A+ Service Nr.: : 851107210300
model(MOD) : ADG 760 IX Service Nr.: : 851195501310
model(MOD) : GCXP71102A+ Service Nr.: : Q0917120000
ZANUSSI
model(MOD) : ZDS105 Prod.Nr./PNC: : 91101900100
model(MOD) : ZDS105S Prod.Nr./PNC: : 91101900200
model(MOD) : ZDTS105 Prod.Nr./PNC: : 91103900100
ZEROWATΤ
model(MOD) : ZDW 41-S Serial Nr : 32000493
POLAR
Model: : ADS 155 Serial Nr.(S/N): : 851070149000
OTSEIN
Model: : OHDS2110-37 Serial Nr.: : 32000344
Model: : OHDS955-37 Serial Nr.: : 32000277
TECNIK
E-Nr.: : 32900322 Model: : TKDC450/N/S
LADEN
Service Nr.: : 851070401000 Model: : C 1045 IX
Service Nr.: : 851070501000 Model: : C 1045 BL
Service Nr.: : 851070401010 Model: : C 1049 IS
Service Nr.: : 851070401020 Model: : C 1049 BL
PRIMA
Service Nr: : 851118415000 Model: : LPR 660
NEUTRAL
Service Nr: : 851118515000 Model: : KFID 45 A
MORA
Model: : MV51010 Prod.Nr./PNC: : 23096403
MONETTI
Model: : MDIS 55P9-36 Seria Number (S/N) : 32900267

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
45389, 49011750, 49006857, 49017700, 49005695, 4055074423, 405245, 12176000009074, 480140101542, C00312565, 482000009149, C00333881, 49020898, 290041, 290037,