Φίλτρo σετ κάδου πλυντηρίου πιάτων ARISTON / INDESIT … original

26.50

Κωδικός προϊόντος: 58265 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , , , ,

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

ARISTON
model(MOD) : LS2060 industrial code : 37168900000
model(MOD) : LV68DUOIX industrial code : 37263830100
model(MOD) : LSE610EU commercial code : F023438 industrial code : 37234380100
model(MOD) : LSI68DUO commercial code : F024979 industrial code : 37249790000
model(MOD) : LV65AALU industrial code : 37266240000
model(MOD) : LI620 industrial code : 37295110100
model(MOD) : LSA2080ESTIX type(TYP) : LSA2080EST(IX) industrial code : 37225430000
model(MOD) : LL43SEU.C/HA industrial code : 64490040000
model(MOD) : LL64EU industrial code : 37295450000
model(MOD) : LI420.C industrial code : 64402170000
model(MOD) : LL6065XEU industrial code : 37409180200
model(MOD) : LSI48A industrial code : 37184860000
model(MOD) : LSI46 industrial code : 37184850000
model(MOD) : LV460AIX industrial code : 37303770000
model(MOD) : LSE830TEU type(TYP) : LSE830ST(EU) industrial code : 8007842235296
model(MOD) : LV640AIX industrial code : 37299460100
model(MOD) : L52IT commercial code : F023444 industrial code : 37234440200
model(MOD) : LSV67AIX industrial code : 37178290000
model(MOD) : LI42 industrial code : 37272440000
model(MOD) : LI42 industrial code : 37272440000
model(MOD) : LI420 industrial code : 37303920000
model(MOD) : LSI65 industrial code : 37178300000
model(MOD) : LL64EU industrial code : 37295450100
model(MOD) : LSV46AWH industrial code : 37184780000
model(MOD) : LI480ACHA industrial code : 64490130000
model(MOD) : LI470A.C industrial code : 64486940000
model(MOD) : LI480A.C industrial code : 64406390000
model(MOD) : LL42EU.C industrial code : 64406680000
model(MOD) : LL43SEU.C industrial code : 64406780000
model(MOD) : LV460ABK.C industrial code : 64406400000
model(MOD) : LV460AIX.C industrial code : 64406410000
model(MOD) : LV460WH.C industrial code : 64406450000
model(MOD) : CISLI420.C industrial code : 64406460000
model(MOD) : CISLI480A.C industrial code : 64406470000
model(MOD) : LI460.C industrial code : 64402180000
model(MOD) : LL40EU.C industrial code : 64406660000
model(MOD) : LL42AUS.C industrial code : 64571140000
model(MOD) : LL42SK.C industrial code : 64406770000
model(MOD) : LL430FR.C industrial code : 64406800000
model(MOD) : LL43XAUS.C industrial code : 64571150000
model(MOD) : LV460AWH.C industrial code : 64406420000
model(MOD) : LV460BK.C industrial code : 64406430000
model(MOD) : LV460IX.C industrial code : 64406440000
model(MOD) : LV68DUOIX industrial code : 37263830200
model(MOD) : LD44EUC industrial code : 64406820000
FOURLIS
model(MOD) : RDW1221F
HOTPOINT
model(MOD) : LL40EU.C/HA industrial code: : 64489890000 comercial code: : F048989
model(MOD) : CISLI460A.C/HA industrial code: : 64490060000
model(MOD) : CISLI480A.C/HA industrial code: : 64490070000
model(MOD) : LI425.C/HA industrial code: : 64603570000
model(MOD) : LI470A.C/HA industrial code: : 64606880000
model(MOD) : LI485A.C/HA industrial code: : 64603580000
model(MOD) : LL42EU.C/HA industrial code: : 64490020000
model(MOD) : LL430FR.C/HA industrial code: : 64542880000
model(MOD) : LL43SEU.C/HA industrial code: : 64490040000
model(MOD) : LV460AIX.C/HA industrial code: : 64514880000
model(MOD) : LV460BK.C/HA industrial code: : 64490140000
model(MOD) : LV465ABK.C/HA industrial code: : 64603560000
model(MOD) : LV465AWH.C/HA industrial code: : 64613290000
model(MOD) : CISLI420.C/HA industrial code: : 64490050000
model(MOD) : CISLI470ACHA industrial code: : 64522240000
model(MOD) : LI420.C/HA industrial code: : 64490090000
model(MOD) : LI460.C/HA industrial code: : 64490120000
model(MOD) : LI480A.C/HA industrial code: : 64490130000
model(MOD) : LL42SK.C/HA industrial code: : 64542870000
model(MOD) : LL430XFR.C/HA industrial code: : 64562950000
model(MOD) : LV460ABK.C/HA industrial code: : 64514870000
model(MOD) : LV460AWH.C/HA industrial code: : 64490160000
model(MOD) : LV460WH.C/HA industrial code: : 64490190000
model(MOD) : LV465AIX.C/HA industrial code: : 64603600000
model(MOD) : LV465IX.C/HA industrial code: : 64606890000
model(MOD) : BCI450C industrial code: : 64402210000
model(MOD) : SDW60PC industrial code: : 64406570000
model(MOD) : SDW80GC industrial code: : 64406580000
model(MOD) : SDW80PC industrial code: : 64406590000
model(MOD) : SDW85AC industrial code: : 64406610000
model(MOD) : LD44EUCHA industrial code: : 64490030000
INDESIT
model(MOD) : IDL42EU.C commercial code : F040041 industrial code : 64400410000 Serial.Nr(S/N) : 707298282
model(MOD) : IDL40EU commercial code : F030417 industrial code : 37304170100
model(MOD) : IDL40EU.C industrial code : 64402190000
model(MOD) : IDL550EU.2 industrial code : 37408860000
model(MOD) : LL43SEU.C commercial code : F040678 industrial code : 64406780000
model(MOD) : IDL50EU.2 industrial code : 37320060000
model(MOD) : DI450A.C industrial code : 64402410000
model(MOD) : IDE1005SUK.2 commercial code : F034122 industrial code : 37341220100
model(MOD) : IDL55EU.2 industrial code : 37322150000
model(MOD) : IDTMEU industrial code : 37345190100
model(MOD) : DG6100W commercial code : F017083 industrial code : 37170830100
model(MOD) : IDL750EU.2 commercial code : F040891 industrial code : 37408910000
model(MOD) : DI420.C industrial code : 64580220000
model(MOD) : DI460.C industrial code : 64580230000
model(MOD) : IDE44EU.C industrial code : 64406890000
model(MOD) : IDE45SEU.C industrial code : 64406900000
model(MOD) : IDL410FR.C industrial code : 64480380000
model(MOD) : IDL411SFR.C industrial code : 64562940000
model(MOD) : IDL420FR.C industrial code : 64562930000
model(MOD) : IDL410SFR.C industrial code : 64480400000
model(MOD) : IDL41FR.C industrial code : 64406860000
model(MOD) : IDL42DE.C industrial code : 64406870000
model(MOD) : IDL42FR.C industrial code : 64402200000
model(MOD) : IDL42SK.C industrial code : 64571160000
model(MOD) : D61EU industrial code : 37234850300
model(MOD) : D61UK industrial code : 37234540200
model(MOD) : IDL40SUKC industrial code : 64406850000
model(MOD) : IDL40UKC industrial code : 64375210000
PHILCO
model(MOD) : RDW1221F
SCHOLTES
Model(MOD): : LV460IXCHA Industrial Code: : 64490180000
Model(MOD): : LVX944IXC Industrial Code: : 64406650000

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
58265, C00142344, 482000029630,