Φίλτρο για σκουπάκι επαναφορτιζόμενο AEG / ELECTROLUX original

15.00

Κωδικός προϊόντος: 60876 Κατηγορίες: , Ετικέτες: ,

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

AEG
model:(MOD:) : AG3011 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 900273718
model:(MOD:) : AG3106 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027378900
model:(MOD:) : AG3001 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027371000
model:(MOD:) : AG3011 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027376400
model:(MOD:) : AG3211 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094082600
model:(MOD:) : AG3212 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094082700
model:(MOD:) : AG3213 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094082800
model:(MOD:) : AG35X E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094083300
model:(MOD:) : AG3013 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027371600
model:(MOD:) : AG18PLUS E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027371700
model:(MOD:) : AG3011 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027371800
model:(MOD:) : AG3012 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027371900
model:(MOD:) : AG3013 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027372600
model:(MOD:) : AG3011 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027372800
model:(MOD:) : AG3011 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027372801
model:(MOD:) : AG3012 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027372900
model:(MOD:) : AG3012 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027372901
model:(MOD:) : AG3013 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027376500
model:(MOD:) : AG35POWER E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027379100
model:(MOD:) : AG3014G E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094080200
model:(MOD:) : AG3015SW E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094080500
model:(MOD:) : AG3015SW E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094080400
model:(MOD:) : AG3211 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094082300
model:(MOD:) : AG3213 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094082400
model:(MOD:) : AG3214G E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094082500
model:(MOD:) : CX7-35-FFP E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094082900
model:(MOD:) : CX7-35WRK E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094083500
model:(MOD:) : CX7-35WR E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094084000
model:(MOD:) : CX7-35CB E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094084500
model:(MOD:) : CX7-35TM E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094084600
model:(MOD:) : CX7-35OKO E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094084700
model:(MOD:) : CX7-35TM E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094085400
model:(MOD:) : CX7-35OKO E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094085500
model:(MOD:) : CX7-35CB E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094085600
model:(MOD:) : CX7-35WR E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094085700
model:(MOD:) : CX7-35BM E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094085900
model:(MOD:) : CX7-35BME E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094086000
model:(MOD:) : CX7-1-FLEX E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094086500
model:(MOD:) : CX7-21EB E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094083700
model:(MOD:) : CX7-30IW E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094083800
model:(MOD:) : CX7-30BM E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094083900
model:(MOD:) : CX7-21EBK E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094085100
model:(MOD:) : CX7-30IW E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094085800
model:(MOD:) : CX7-21SW E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094086400
model:(MOD:) : AG3103 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027379400
model:(MOD:) : AG3105 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027379500
model:(MOD:) : AG3106 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027379600
model:(MOD:) : AG3103 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094081500
model:(MOD:) : AG3103 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094081700
model:(MOD:) : CX7-30IW FLOOR STIC E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094084300
model:(MOD:) : CX7-21-HOK E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094086600
model:(MOD:) : AG3105 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027378800
model:(MOD:) : AG5106 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027228300
model:(MOD:) : AG6106 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027228500
model:(MOD:) : AG5108 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027228700
model:(MOD:) : AG6108 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027228900
model:(MOD:) : AG5112 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027229100
model:(MOD:) : AG6114 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027229300
model:(MOD:) : AG6118 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027229500
model:(MOD:) : AG6106 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027230100
model:(MOD:) : AG5112 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027234500
model:(MOD:) : AG6120 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027239500
model:(MOD:) : HX6-10SW E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027245100
model:(MOD:) : AG3004 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027371300
model:(MOD:) : AG3003 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027372200
model:(MOD:) : AG3006 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027372500
model:(MOD:) : AG3002 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027373300
model:(MOD:) : AG3002 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027373500
model:(MOD:) : AG3005 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027373600
model:(MOD:) : AG3103 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027378700
model:(MOD:) : CX7-21EB E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094084200
ELECTROLUX
model(MOD) : ZB3012 Prod.Nr./PNC: : 90027370900
model(MOD) : ZB3014G Prod.Nr./PNC: : 90094080100
model(MOD) : ZB3211 Prod.Nr./PNC: : 90094081800
model(MOD) : ZB3212 Prod.Nr./PNC: : 90094081900
model(MOD) : ZB3213 Prod.Nr./PNC: : 90094082000
model(MOD) : ZB3214G Prod.Nr./PNC: : 90094082200
model(MOD) : ZB3013 Prod.Nr./PNC: : 90027370600
model(MOD) : ZB3013 Prod.Nr./PNC: : 90027370601
model(MOD) : ZB3013 Prod.Nr./PNC: : 90027370602
model(MOD) : ZB3010 Prod.Nr./PNC: : 90027370700
model(MOD) : ZB3011 Prod.Nr./PNC: : 90027370800
model(MOD) : ZB3011 Prod.Nr./PNC: : 90027370801
model(MOD) : ZB3012 Prod.Nr./PNC: : 90027370901
model(MOD) : ZB3012 Prod.Nr./PNC: : 90027370902
model(MOD) : ZB3020S Prod.Nr./PNC: : 90027373000
model(MOD) : ZB3020S Prod.Nr./PNC: : 90027373001
model(MOD) : ZB3020S Prod.Nr./PNC: : 90027373002
model(MOD) : ZB11ER Prod.Nr./PNC: : 90027373900
model(MOD) : ZB11ER Prod.Nr./PNC: : 90027373901
model(MOD) : ZB11ER Prod.Nr./PNC: : 90027373902
model(MOD) : ZB13ER Prod.Nr./PNC: : 90027374000
model(MOD) : ZB13ER Prod.Nr./PNC: : 90027374001
model(MOD) : ZB13ER Prod.Nr./PNC: : 90027374002
model(MOD) : ERGO11 Prod.Nr./PNC: : 90027374300
model(MOD) : ERGO11 Prod.Nr./PNC: : 90027374301
model(MOD) : ERGO11 Prod.Nr./PNC: : 90027374302
model(MOD) : ERGO12 Prod.Nr./PNC: : 90027374400
model(MOD) : ERGO12 Prod.Nr./PNC: : 90027374401
model(MOD) : ERGO12 Prod.Nr./PNC: : 90027374402
model(MOD) : ERGO13 Prod.Nr./PNC: : 90027374500
model(MOD) : ERGO13 Prod.Nr./PNC: : 90027374501
model(MOD) : ERGO13 Prod.Nr./PNC: : 90027374502
model(MOD) : ZB112ER Prod.Nr./PNC: : 90027378400
model(MOD) : ZB112ER Prod.Nr./PNC: : 90027378401
model(MOD) : ZB3015SW Prod.Nr./PNC: : 90094080300
model(MOD) : ZB3220S Prod.Nr./PNC: : 90094082100
model(MOD) : ZB3212 Prod.Nr./PNC: : 90094083000
model(MOD) : ZB3212CK Prod.Nr./PNC: : 90094083400
model(MOD) : ZB3212 Prod.Nr./PNC: : 90094086200
model(MOD) : ZB3214G Prod.Nr./PNC: : 90094086300
model(MOD) : ZB3103 Prod.Nr./PNC: : 90094083100
model(MOD) : ZB3106 Prod.Nr./PNC: : 90094083200
model(MOD) : ZB3105 Prod.Nr./PNC: : 90094086100
model(MOD) : ZB3101 Prod.Nr./PNC: : 90094086800
model(MOD) : ZB3103 Prod.Nr./PNC: : 90094086900
model(MOD) : ZB3113AKS Prod.Nr./PNC: : 90094087000
model(MOD) : ZB3114AKS Prod.Nr./PNC: : 90094087100
model(MOD) : ZB3104 Prod.Nr./PNC: : 90094087200
model(MOD) : ZB3112AKB Prod.Nr./PNC: : 90094087300
model(MOD) : ZB3113 Prod.Nr./PNC: : 90094087400
model(MOD) : ZB3113AK Prod.Nr./PNC: : 90094087800
model(MOD) : ZB3102 Prod.Nr./PNC: : 90094088000
model(MOD) : ZB3104 Prod.Nr./PNC: : 90094088100
model(MOD) : ZB3114 Prod.Nr./PNC: : 90094088200
model(MOD) : ZB3104 Prod.Nr./PNC: : 90027376100
model(MOD) : ZB3105 Prod.Nr./PNC: : 90027376200
model(MOD) : ZB3106 Prod.Nr./PNC: : 90027376300
model(MOD) : ERG103 Prod.Nr./PNC: : 90027377000
model(MOD) : ERG105 Prod.Nr./PNC: : 90027377200
model(MOD) : ZB103ER Prod.Nr./PNC: : 90027377900
model(MOD) : ZB106ER Prod.Nr./PNC: : 90027378200
model(MOD) : ZB3103 Prod.Nr./PNC: : 90094080900
model(MOD) : ERG103 Prod.Nr./PNC: : 90094081100
model(MOD) : ZB103ER Prod.Nr./PNC: : 90094081300
model(MOD) : ZB3102BRCK FLOOR ST Prod.Nr./PNC: : 90094086700
model(MOD) : ZB3116 Prod.Nr./PNC: : 90094087500
model(MOD) : ZB3105 Prod.Nr./PNC: : 90094088500
model(MOD) : ZB3107 Prod.Nr./PNC: : 90094088600
model(MOD) : ZB5106 Prod.Nr./PNC: : 90027226300
model(MOD) : ZB6106 Prod.Nr./PNC: : 90027226500
model(MOD) : ZB5108 Prod.Nr./PNC: : 90027226700
model(MOD) : ZB6108 Prod.Nr./PNC: : 90027226900
model(MOD) : ZB5112 Prod.Nr./PNC: : 90027227100
model(MOD) : ZB6114 Prod.Nr./PNC: : 90027227300
model(MOD) : ZB6118 Prod.Nr./PNC: : 90027229700
model(MOD) : ZB6114BO Prod.Nr./PNC: : 90027244100
model(MOD) : ZB3001 Prod.Nr./PNC: : 90027370000
model(MOD) : ZB3003 Prod.Nr./PNC: : 90027370200
model(MOD) : ZB3004 Prod.Nr./PNC: : 90027370300
model(MOD) : ZB3006 Prod.Nr./PNC: : 90027370500
model(MOD) : ZB3002 Prod.Nr./PNC: : 90027373100
model(MOD) : ZB3005 Prod.Nr./PNC: : 90027373200
model(MOD) : ZB02ER Prod.Nr./PNC: : 90027373700
model(MOD) : ZB05ER Prod.Nr./PNC: : 90027373800
model(MOD) : ERGO02 Prod.Nr./PNC: : 90027374100
model(MOD) : ERGO05 Prod.Nr./PNC: : 90027374200
model(MOD) : ZB3003 Prod.Nr./PNC: : 90027374600
model(MOD) : ZB3010 Prod.Nr./PNC: : 90027374700
model(MOD) : ZB3006 Prod.Nr./PNC: : 90027375600
model(MOD) : ERGO01 Prod.Nr./PNC: : 90027375700
model(MOD) : ZB3103 Prod.Nr./PNC: : 90027376000
model(MOD) : ZB3104 Prod.Nr./PNC: : 90094087600
model(MOD) : ZB3106AK Prod.Nr./PNC: : 90094087700
model(MOD) : ZB3114 Prod.Nr./PNC: : 90094087900
model(MOD) : ZB3101 Prod.Nr./PNC: : 90094088400

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
60876, 9001671537, 140039004043, 140022564086,