Φίλτρο άνθρακα T190 αποροφητήρα ELECTROLUX … 1 τεμάχιο original

37.00

Κωδικός προϊόντος: 26894 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

AEG
model:(MOD:) : ADU6200AB E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 94212254600
model:(MOD:) : ADU6200AW E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 94212254700
model:(MOD:) : DU4162B/CH E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 94212141500
model:(MOD:) : DU4162W/CH E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 94212141600
model:(MOD:) : DU4162B/CH E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 94212184100
model:(MOD:) : DU4162W/CH E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 94212184200
BAUKNECHT
model(MOD) : AKR620WH Service Nr. : 857862001020
model(MOD) : AKR620AV Service Nr. : 857862015070
model(MOD) : AKR620NB Service Nr. : 857862022030
ELECTROLUX
model(MOD) : EFT600 Prod.Nr./PNC: : 94212015800
model(MOD) : EFT520W Prod.Nr./PNC: : 94212015400
model(MOD) : EFT520/CH Prod.Nr./PNC: : 94212015401
model(MOD) : EFT620W Prod.Nr./PNC: : 94212015500
model(MOD) : EFT620B/CH Prod.Nr./PNC: : 94212020801
model(MOD) : EFT520B Prod.Nr./PNC: : 94212020900
model(MOD) : EFT620/CH Prod.Nr./PNC: : 94212015501
model(MOD) : EFT600K Prod.Nr./PNC: : 94212015900
model(MOD) : EFT620B Prod.Nr./PNC: : 94212020800
model(MOD) : EFT520B/CH Prod.Nr./PNC: : 94212020901
model(MOD) : EFT923 Prod.Nr./PNC: : 94212036800
model(MOD) : EFT923 Prod.Nr./PNC: : 94212036801
model(MOD) : EFT620K Prod.Nr./PNC: : 94212046900
model(MOD) : EFT600B Prod.Nr./PNC: : 94212038700
model(MOD) : EFT520K Prod.Nr./PNC: : 94212046800
model(MOD) : EFT520K/CH Prod.Nr./PNC: : 94212046801
model(MOD) : EFT629W Prod.Nr./PNC: : 94212015000
model(MOD) : EFT629B Prod.Nr./PNC: : 94212015300
model(MOD) : EFT929 Prod.Nr./PNC: : 94212036600
model(MOD) : EFT929B Prod.Nr./PNC: : 94212036700
model(MOD) : EFT629 (P) Prod.Nr./PNC: : 94212015001
model(MOD) : EFT629B (P) Prod.Nr./PNC: : 94212015301
model(MOD) : EFT601 (P) Prod.Nr./PNC: : 94212016300
model(MOD) : EFT701 (P) Prod.Nr./PNC: : 94212016400
model(MOD) : EFT621W (P) Prod.Nr./PNC: : 94212016600
model(MOD) : EFT621 (P) Prod.Nr./PNC: : 94212016601
model(MOD) : EFT721W (P) Prod.Nr./PNC: : 94212016700
model(MOD) : EFT721 (P) Prod.Nr./PNC: : 94212016701
model(MOD) : EFT602W (P) Prod.Nr./PNC: : 94212019600
model(MOD) : EFT602SP (P) Prod.Nr./PNC: : 94212019601
model(MOD) : EFT602B (P) Prod.Nr./PNC: : 94212019700
model(MOD) : EFT602G (P) Prod.Nr./PNC: : 94212019800
model(MOD) : EFT902 (P) Prod.Nr./PNC: : 94212019900
model(MOD) : EFT622W (P) Prod.Nr./PNC: : 94212020200
model(MOD) : EFT622SP (P) Prod.Nr./PNC: : 94212020201
model(MOD) : EFT622B (P) Prod.Nr./PNC: : 94212020300
model(MOD) : EFT622B/SP (P) Prod.Nr./PNC: : 94212020301
model(MOD) : EFT622G (P) Prod.Nr./PNC: : 94212020400
model(MOD) : EFT622G/SP (P) Prod.Nr./PNC: : 94212020401
model(MOD) : EFT922W (P) Prod.Nr./PNC: : 94212020500
model(MOD) : EFT922SP (P) Prod.Nr./PNC: : 94212020501
model(MOD) : EFT922B (P) Prod.Nr./PNC: : 94212020600
model(MOD) : EFT922B/SP (P) Prod.Nr./PNC: : 94212020601
model(MOD) : EFT922G (P) Prod.Nr./PNC: : 94212020700
model(MOD) : EFT922G/SP (P) Prod.Nr./PNC: : 94212020701
model(MOD) : EFT623W (P) Prod.Nr./PNC: : 94212022500
model(MOD) : EFT623W (P) Prod.Nr./PNC: : 94212022501
model(MOD) : EFT623B (P) Prod.Nr./PNC: : 94212022600
model(MOD) : EFT623B (P) Prod.Nr./PNC: : 94212022601
model(MOD) : EFT623K (P) Prod.Nr./PNC: : 94212028900
model(MOD) : EFT623K Prod.Nr./PNC: : 94212028901
model(MOD) : EFT624X (P) Prod.Nr./PNC: : 94212031000
model(MOD) : EFT624X/SP (P) Prod.Nr./PNC: : 94212031001
model(MOD) : EFT924X (P) Prod.Nr./PNC: : 94212031100
model(MOD) : EFT924X/SP (P) Prod.Nr./PNC: : 94212031101
model(MOD) : EFT929 (P) Prod.Nr./PNC: : 94212036601
model(MOD) : EFT929B (P) Prod.Nr./PNC: : 94212036701
model(MOD) : EFT622 (P) Prod.Nr./PNC: : 94212045701
model(MOD) : EFT625 Prod.Nr./PNC: : 94212061200
model(MOD) : EFT625B Prod.Nr./PNC: : 94212061300
model(MOD) : EFT625X Prod.Nr./PNC: : 94212061400
model(MOD) : EFT925 Prod.Nr./PNC: : 94212061500
model(MOD) : EFT925B Prod.Nr./PNC: : 94212061600
model(MOD) : EFT925X Prod.Nr./PNC: : 94212061700
model(MOD) : EFT6426/S Prod.Nr./PNC: : 94212110200
model(MOD) : EFT7426/S Prod.Nr./PNC: : 94212110300
model(MOD) : EFT623 Prod.Nr./PNC: : 94212152800
model(MOD) : EFT6426/S Prod.Nr./PNC: : 94212166900
model(MOD) : EFT7426/S Prod.Nr./PNC: : 94212167000
model(MOD) : EFT6426/S Prod.Nr./PNC: : 94212269100
model(MOD) : EFT7426/S Prod.Nr./PNC: : 94212269200
FAURE
model(MOD) : CHM160W (F) Prod.Nr./PNC: : 94212025700
model(MOD) : CHM160T (F) Prod.Nr./PNC: : 94212025800
model(MOD) : CHM160M (F) Prod.Nr./PNC: : 94212025900
model(MOD) : CHM180W (F) Prod.Nr./PNC: : 94212026000
model(MOD) : CHM180W (P) Prod.Nr./PNC: : 94212026001
model(MOD) : CHM180T (F) Prod.Nr./PNC: : 94212026100
model(MOD) : CHM180T (P) Prod.Nr./PNC: : 94212026101
model(MOD) : CHM510R (F) Prod.Nr./PNC: : 94212026200
model(MOD) : CHM510R (P) Prod.Nr./PNC: : 94212026201
model(MOD) : CHM180M (F) Prod.Nr./PNC: : 94212047000
model(MOD) : CHM180M (P) Prod.Nr./PNC: : 94212047001
model(MOD) : CHM180N (P) Prod.Nr./PNC: : 94212048900
IGNIS
model(MOD) : AKS 628 WH Service Nr. : 857962801001
WHIRLPOOL
model(MOD) : AKR 419 WH Service Nr.: : 857841901010
model(MOD) : AKR 420 AV Service Nr.: : 857842001000
model(MOD) : AKR 420 AV Service Nr.: : 857842022000
model(MOD) : AKR 420 WH Service Nr.: : 857842022010
model(MOD) : AKR 420 NB Service Nr.: : 857842022020
model(MOD) : AKR 420 IX Service Nr.: : 857842022050
model(MOD) : AKR 428 WH Service Nr.: : 857842801010
model(MOD) : AKR 428 NB Service Nr.: : 857842801020
model(MOD) : AKR 620 WH Service Nr.: : 857862001020
model(MOD) : AKR 620 NB Service Nr.: : 857862001030
model(MOD) : AKR 620 IX Service Nr.: : 857862001050
model(MOD) : AKR 620 NB Service Nr.: : 857862015030
model(MOD) : AKR 620/AV Service Nr.: : 857862015070
model(MOD) : AKR 620 WH Service Nr.: : 857862022020
model(MOD) : AKR 620 NB Service Nr.: : 857862022030
model(MOD) : AKR 620 IX Service Nr.: : 857862022040
model(MOD) : AKR 628 WH Service Nr.: : 857862801010
model(MOD) : AKR 628 NB Service Nr.: : 857862801020
model(MOD) : AKR 620 AV Service Nr.: : 857862001010
model(MOD) : AKR 620 WH Service Nr.: : 857862053000
model(MOD) : AKR 624 F BL Service Nr.: : 857862429010
model(MOD) : AKR626 AKR 626 F BL Service Nr.: : 857862629020
model(MOD) : AKR 627 F BL Service Nr.: : 857862729020
model(MOD) : AKR 627 F NB Service Nr.: : 857862729030
model(MOD) : AKR 628 WH Service Nr.: : 857862853000
model(MOD) : AKR 628 NB Service Nr.: : 857862853010
model(MOD) : AKR 420 AV Service Nr.: : 857842010000
model(MOD) : AKR 420 WH Service Nr.: : 857842010010
model(MOD) : AKR 420 NB Service Nr.: : 857842010020
model(MOD) : AKR 420 ME Service Nr.: : 857842010030
model(MOD) : AKR 420 AV Service Nr.: : 857842014000
model(MOD) : AKR 420 WH Service Nr.: : 857842014010
model(MOD) : AKR 420 NB Service Nr.: : 857842014020
model(MOD) : AKR 420 ME Service Nr.: : 857842014040
model(MOD) : AKR 420 AV Service Nr.: : 857842015000
model(MOD) : AKR 420 WH Service Nr.: : 857842015010
model(MOD) : AKR 420 IX Service Nr.: : 857842015040
model(MOD) : AKR 420 WH Service Nr.: : 857842016010
model(MOD) : AKR 420 WH Service Nr.: : 857842018010
model(MOD) : AKR 421 WH Service Nr.: : 857842132000
model(MOD) : AKR 424 WH Service Nr.: : 857842429000
model(MOD) : AKR 424 NB Service Nr.: : 857842429010
model(MOD) : AKR 424 IX Service Nr.: : 857842429020
model(MOD) : AKR 425 WH Service Nr.: : 857842529010
model(MOD) : AKR 425 NB Service Nr.: : 857842529020
model(MOD) : AKR 426 WH Service Nr.: : 857842629010
model(MOD) : AKR 426 NB Service Nr.: : 857842629020
model(MOD) : AKR 426 IX Service Nr.: : 857842629040
model(MOD) : AKR 427 WH Service Nr.: : 857842729010
model(MOD) : AKR 427 NB Service Nr.: : 857842729020
model(MOD) : AKR 427 IX Service Nr.: : 857842729030
model(MOD) : AKR 427 IX Service Nr.: : 857842729031
model(MOD) : AKR 427 IX Service Nr.: : 857842729032
model(MOD) : AKR 428 WH Service Nr.: : 857842810010
model(MOD) : AKR 428 WH Service Nr.: : 857842853010
model(MOD) : AKR 428 IX Service Nr.: : 857842853050
model(MOD) : AKR 429 AV Service Nr.: : 857842929000
model(MOD) : AKR 429 WH Service Nr.: : 857842929010
model(MOD) : AKR 429 NB Service Nr.: : 857842929020
model(MOD) : AKR 429 IX Service Nr.: : 857842929050
model(MOD) : AKR 430 IX Service Nr.: : 857843029040
model(MOD) : AKR 601 IX Service Nr.: : 857860122000
model(MOD) : AKR 619 WH Service Nr.: : 857861961010
model(MOD) : AKR 620/EE/AV Service Nr.: : 857862010000
model(MOD) : AKR 620/ee/wh Service Nr.: : 857862010010
model(MOD) : AKR 620/EE/NB Service Nr.: : 857862010020
model(MOD) : AKR 620 AV/01 Service Nr.: : 857862010100
model(MOD) : AKR 620 WH/01 Service Nr.: : 857862010110
model(MOD) : AKR 620 NB/01 Service Nr.: : 857862010120
model(MOD) : AKR 620 IX/01 Service Nr.: : 857862010130
model(MOD) : AKR 620 AV Service Nr.: : 857862014000
model(MOD) : AKR 620 WH Service Nr.: : 857862014010
model(MOD) : AKR 620 NB Service Nr.: : 857862014020
model(MOD) : AKR 620 Service Nr.: : 857862015020
model(MOD) : AKR 620 AKR 620/CH Service Nr.: : 857862016000
model(MOD) : AKR620 AKR 620 AKR 620 WH Service Nr.: : 857862018020
model(MOD) : AKR 620 AV Service Nr.: : 857862022010
model(MOD) : AKR 620 AV Service Nr.: : 857862029000
model(MOD) : AKR 620 WH Service Nr.: : 857862029010
model(MOD) : AKR 620 IX-2 Service Nr.: : 857862029020
model(MOD) : AKR 624 F NB Service Nr.: : 857862429020
model(MOD) : AKR 626 F AV Service Nr.: : 857862629010
model(MOD) : AKR 626 F NB Service Nr.: : 857862629030
model(MOD) : AKR 627 F AV Service Nr.: : 857862729010
model(MOD) : akr 628/ee/wh Service Nr.: : 857862810010
model(MOD) : AKR 628 WH/01 Service Nr.: : 857862810110
model(MOD) : AKR 628 AV Service Nr.: : 857862829000
model(MOD) : AKR 628 WH Service Nr.: : 857862829010
model(MOD) : AKR 629 AV Service Nr.: : 857862929000
model(MOD) : AKR 629 WH Service Nr.: : 857862929010
model(MOD) : AKR 629 NB Service Nr.: : 857862929020
model(MOD) : AKR 720 WH Service Nr.: : 857872061020
model(MOD) : AKR 428 WH Service Nr.: : 857842801011
model(MOD) : AKR 428 WH Service Nr.: : 857842810011
model(MOD) : AKR 428 WH Service Nr.: : 857842810012
model(MOD) : AKR 428 WH Service Nr.: : 857842853012
model(MOD) : AKR 429 IX Service Nr.: : 857842929052
model(MOD) : AKR 439 AV Service Nr.: : 857843901002
model(MOD) : AKR 439 WH Service Nr.: : 857843901012
model(MOD) : AKR 439 NB Service Nr.: : 857843901022
model(MOD) : AKR 439 IX Service Nr.: : 857843901032
model(MOD) : AKR 440 NB Service Nr.: : 857844001012
model(MOD) : AKR 440 IX Service Nr.: : 857844001022
model(MOD) : AKR 625 F AV Service Nr.: : 857862529010
model(MOD) : AKR 625 F BL Service Nr.: : 857862529020
model(MOD) : AKR 625 F NB Service Nr.: : 857862529030
model(MOD) : AKR 428 WH Service Nr.: : 857842810013
ZANUSSI
model(MOD) : EFT622 (P) Prod.Nr./PNC: : 94212045700
SCHOLTES
Model(MOD): : HV26W Serial-Nr.(S/N) : AQ274800000
Model(MOD): : HV26A Serial-Nr.(S/N) : AQ274790000
Model(MOD): : HV36A Serial-Nr.(S/N) : AQ274810000
Model(MOD): : HV36I Serial-Nr.(S/N) : AQ274830000
Model(MOD): : HV36W Serial-Nr.(S/N) : AQ274820000
Model(MOD): : HV36.1AN Serial-Nr.(S/N) : AQ848510000
Model(MOD): : HV36.1IX Serial-Nr.(S/N) : AQ848520000
Model(MOD): : HV36.1WH Serial-Nr.(S/N) : AQ848620000
JUNO
model(MOD) : JDU2322W PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 94212023900
model(MOD) : JDU2322S PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 94212024100
model(MOD) : JDU2322B PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 94212024000
model(MOD) : JDU2322E PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 94212024200
model(MOD) : JDU1450S PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 94212032500
model(MOD) : JDU1450B PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 94212032300
model(MOD) : JDU1450W PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 94212032400
model(MOD) : JDU1450E PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 94212038600
IKEA
Model: : HOO501W HOO 501 W 545 345 10 Prod.Nr./PNC: : 857950101000
Model: : HOO 501 B 845 345 80 Prod.Nr./PNC: : 857950101010
Model: : HOO501S HOO 501 S 745 345 85 Prod.Nr./PNC: : 857950101020
Model: : HOO 521 W 246 407 10 Prod.Nr./PNC: : 857952115000
Model: : HOO 521 S 446 407 85 Prod.Nr./PNC: : 857952115020
Model: : HOO 531 W 200 162 03 Prod.Nr./PNC: : 857953115000
Model: : HOO 531 S 400 162 02 Prod.Nr./PNC: : 857953115020
Model: : HOO541W HOO 541 W 600 162 01 Prod.Nr./PNC: : 857954116000
Model: : HOO 541 S 800 162 00 Prod.Nr./PNC: : 857954116020
Model: : HOO901W HOO 901 W 500 192 95 Prod.Nr./PNC: : 857990110000
Model: : HOO901S HOO 901/S HOO 901 S 800 192 94 Prod.Nr./PNC: : 857990110020
ARTHUR MARTIN
Model: : AFT629W (F) PNC:/Prod.Nr.: : 94212015100
Model: : AFT629W (P) PNC:/Prod.Nr.: : 94212015101
Model: : AFT629B (F) PNC:/Prod.Nr.: : 94212015200
Model: : AFT629B (P) PNC:/Prod.Nr.: : 94212015201
Model: : AFT620W (P) PNC:/Prod.Nr.: : 94212015600
Model: : AFT620W (P) PNC:/Prod.Nr.: : 94212015601
Model: : AFT620B (P) PNC:/Prod.Nr.: : 94212015700
Model: : AFT620B (P) PNC:/Prod.Nr.: : 94212015701
Model: : AFT600W PNC:/Prod.Nr.: : 94212016000
Model: : AFT600B (P) PNC:/Prod.Nr.: : 94212016100
Model: : AFT629N (F) PNC:/Prod.Nr.: : 94212026700
Model: : AFT629N (P) PNC:/Prod.Nr.: : 94212026701
Model: : AFT620N (P) PNC:/Prod.Nr.: : 94212039300
Model: : AFT620N (P) PNC:/Prod.Nr.: : 94212039301
Model: : AFT698R (P) PNC:/Prod.Nr.: : 94212042100
Model: : AFT698R (P) PNC:/Prod.Nr.: : 94212042101
ELICA
Model: : ConcordeSTNeroF90 Serial Nr. / (S/N) : : 208011904401
Model: : ConcordeLXWHF60 Serial Nr. / (S/N) : : 208011904402
Model: : ConcordeSTNeroF60 Serial Nr. / (S/N) : : 208011904403
Model: : ConcordeLXWHF90 Serial Nr. / (S/N) : : 208011904404
Model: : ConcordeLXNeroF90 Serial Nr. / (S/N) : : 208011904405
Model: : ConcordeSTWHF90 Serial Nr. / (S/N) : : 208011904406
Model: : ConcordeSTWHF60 Serial Nr. / (S/N) : : 208011904407
Model: : ConcordeLXNeroF60 Serial Nr. / (S/N) : : 208011904408
Model: : ConcordeSTINOXF90 Serial Nr. / (S/N) : : 208012704401
Model: : ConcordeSTINOXF60 Serial Nr. / (S/N) : : 208012704402
Model: : ConcordeLXIXF60 Serial Nr. / (S/N) : : 208012704403
Model: : ConcordeLXIXF90 Serial Nr. / (S/N) : : 208012704404
Model: : CONCOR052M20SL3V Serial Nr. / (S/N) : : 208011904409
Model: : CONCOR052M20SL3V Serial Nr. / (S/N) : : 208011904410
CORBERO
Prod.Nr./PNC: : 94212030100 Model: : EX80N (P)
Prod.Nr./PNC: : 94212030101 Model: : EX80N (P)
Prod.Nr./PNC: : 94212030200 Model: : EX80B (P)
Prod.Nr./PNC: : 94212030201 Model: : EX80B (P)
VOSS-ELECTROLUX
Prod.Nr./PNC: : 94212018300 Model: : VHM655-1
Prod.Nr./PNC: : 94212028000 Model: : VHM665-1 (P)
Prod.Nr./PNC: : 94212028001 Model: : VHM665-1 (P)
THERMA
Model: : DS55-1WS Prod.Nr./PNC: : 94212036900
Model: : DS55-1WS (P) Prod.Nr./PNC: : 94212036901
Model: : DS55-1SW Prod.Nr./PNC: : 94212037000
Model: : DS55-1/SW Prod.Nr./PNC: : 94212037001
Model: : D60-1WS (P) Prod.Nr./PNC: : 94212037100
Model: : DS60-1/WS Prod.Nr./PNC: : 94212037101
Model: : DS60-1SW Prod.Nr./PNC: : 94212037200
Model: : DS60-1/SW Prod.Nr./PNC: : 94212037201

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
26894, 50237251009, 01.90.10.03, 9029793644, 50236785007, 50238201003, 50240646005, 50244721002, 50246944008, 50249366001, 50268161002, 50276638009, 50290647002, 8996600140553,