Σχάρα 44,7cm X 36,4cm φούρνου κουζίνας INDESIT… original

26.00

Κωδικός προϊόντος: 51701 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , , ,

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

ARISTON
model(MOD) : FK1041LP20XHAS industrial code : 03806230200
model(MOD) : A64IMCA1XAUS industrial code : 25848100100
model(MOD) : A6TMC2CXAUS industrial code : 769991538261
model(MOD) : CP770SG1AG industrial code : 44809110200
model(MOD) : A6MMC6AFXEX industrial code : 25837920000
model(MOD) : A6TMC2CXAUS industrial code : 25848080200
model(MOD) : CX61SP6XTS industrial code : 25809880000
model(MOD) : CX65SM2XAUSS industrial code : 25809900000
model(MOD) : FK1032EPX60HZS industrial code : 03808690100
model(MOD) : FK1032EXS industrial code : 03808570100
model(MOD) : FK1041LXS industrial code : 03808600000
model(MOD) : FK1041LXS industrial code : 03808600300
model(MOD) : FK1042LP.20XS industrial code : 03808590000
model(MOD) : FK617XAUSS industrial code : 03808660000
model(MOD) : FK898EPXAUSS industrial code : 03808700100
model(MOD) : A6IMPA1XAUS industrial code : 25865420100
model(MOD) : FH837CIXAUSS industrial code : 03808430000
model(MOD) : FH939IXS industrial code : 03808440000
model(MOD) : FK1032EPX60HZS industrial code : 03808690000
model(MOD) : FK1032EXS industrial code : 03808570000
model(MOD) : FK1041LXS industrial code : 03808600200
model(MOD) : FK1041LXS industrial code : 03808600100
model(MOD) : FK737CXAUSS industrial code : 03808710000
model(MOD) : FK898EPXAUSS industrial code : 03808700000
model(MOD) : FKQ831(K)S industrial code : 03808540000
model(MOD) : FH527IXAUSS industrial code : 03808410000
model(MOD) : FH531IXS industrial code : 03808780000
model(MOD) : OK892ELPXAUSS industrial code : 03808790000
model(MOD) : OK892ELPXAUSS industrial code : 03808790100
model(MOD) : OK897ELCXAUSS industrial code : 03808720000
model(MOD) : OK897ELCXAUSS industrial code : 03808720100
model(MOD) : OK999ELDPXAUSS industrial code : 03808740000
model(MOD) : OK999ELDPXAUSS industrial code : 03808740100
model(MOD) : OS99DPIXS industrial code : 03805560000
HOTPOINT
model(MOD) : CI6VE97A1XHA industrial code: : 25827570100
model(MOD) : CI6VE97A1XHA.0 industrial code: : 25894580000
model(MOD) : CX65S72XITHAH industrial code: : 25813230100
model(MOD) : CX65S72XITHAH industrial code: : 25813230000
model(MOD) : CX65S7D2ITXHAH industrial code: : 25876050200
model(MOD) : FT851.1ANHA industrial code: : 03821720100
model(MOD) : FT851.1ANHA industrial code: : 03821720400
model(MOD) : FT851.1ANHA industrial code: : 03821720000
model(MOD) : FT851.1AVHA industrial code: : 03821740000
model(MOD) : FT851.1AVHA industrial code: : 03821740300
model(MOD) : FT851.1AVHA industrial code: : 03821740200
model(MOD) : FT851.1OW/HA industrial code: : 03821730300
model(MOD) : FT851.1OW/HA industrial code: : 03821730200
model(MOD) : H6GMH6AFCXPL industrial code: : 25839840200
model(MOD) : H6TMH6AFX industrial code: : 25882470000
model(MOD) : H6VMH5AXEA industrial code: : 25846530100
model(MOD) : H6VMH6A.BXGR industrial code: : 25842650000
model(MOD) : HT6TM4AANEE industrial code: : 25882520000
model(MOD) : HT6TM4AFCOWEA industrial code: : 25878530000
model(MOD) : HT6TM4AFCOWIT industrial code: : 25878540100
model(MOD) : HT6TM4AOWEE industrial code: : 25882530000
model(MOD) : CI6VE97A1XHA industrial code: : 25827570200
model(MOD) : CX65S72XITHAH industrial code: : 25813230200
model(MOD) : CX65S72XITHAH industrial code: : 25813230300
model(MOD) : FT851.10OWHA industrial code: : 03879410000
model(MOD) : FT851.1ANHA industrial code: : 03821720300
model(MOD) : FT851.1ANHA industrial code: : 03821720200
model(MOD) : FT851.1ANHA industrial code: : 61042170000
model(MOD) : FT851.1AVHA industrial code: : 03821740100
model(MOD) : FT851.1AVHA industrial code: : 03821740400
model(MOD) : FT851.1OW/HA industrial code: : 03821730000
model(MOD) : FT851.1OW/HA industrial code: : 03821730100
model(MOD) : FT851.1OWHA industrial code: : 61042200000
model(MOD) : GOS7ARFH industrial code: : 03886880100
model(MOD) : H6GMH6AFCXPL industrial code: : 25839840000
model(MOD) : H6GMH6AFCXPL industrial code: : 25839840100
model(MOD) : H6VMH5AWEA industrial code: : 25846520100
model(MOD) : HT6GMC4AEAN industrial code: : 25883140000
model(MOD) : HT6TM4AANEE industrial code: : 25882520100
model(MOD) : HT6TM4AFCOWEE industrial code: : 25878620000
model(MOD) : HT6TM4AFCOWIT industrial code: : 25878540000
model(MOD) : CX65S7D2ITXHAH industrial code: : 769991554611
model(MOD) : H6GMH6AFCXPL industrial code: : 769991554721
model(MOD) : BZ831CK industrial code: : 03866370000
model(MOD) : BZ89E1PK industrial code: : 03866360100
model(MOD) : SBS638CWS industrial code: : 03808320000
model(MOD) : SBS638CXS industrial code: : 03808330000
model(MOD) : SJL12PTB industrial code: : 03817450000
model(MOD) : SX1038LCXS industrial code: : 03808260000
model(MOD) : SX1038LP0X industrial code: : 03870890000
model(MOD) : SX1038LPXS industrial code: : 03808270000
model(MOD) : SX1038SNCX industrial code: : 03824970000
model(MOD) : SX1049LC0X industrial code: : 03871000000
model(MOD) : SX838C0X industrial code: : 03883380100
model(MOD) : BZ89E1EK industrial code: : 03866380100
model(MOD) : BZ89E1PK industrial code: : 03866360000
model(MOD) : SBS638CKS industrial code: : 03808300000
model(MOD) : SBS638CWS industrial code: : 03808320100
model(MOD) : SBS638CXS industrial code: : 03808330100
model(MOD) : SCL08EB industrial code: : 03817470000
model(MOD) : SJL12CTB industrial code: : 03817460000
model(MOD) : SX1038LP0X industrial code: : 03870890100
model(MOD) : SX1038LSP0X industrial code: : 03870890200
model(MOD) : SX1038NCXS industrial code: : 03808180000
model(MOD) : SX1049LC0X industrial code: : 03871000100
model(MOD) : SX1049LCXS industrial code: : 03808230000
model(MOD) : SX898C0X industrial code: : 03871020100
model(MOD) : SX898CXS industrial code: : 03808220000
model(MOD) : 7OFK1039ELSPXRUHA industrial code: : 03825020100
model(MOD) : 7OFK1039ENSXRUHA industrial code: : 03825040100
model(MOD) : 7OFK1049LSEXRUHA industrial code: : 03852650100
model(MOD) : 7OFK1049LSXRUHA industrial code: : 03825010200
model(MOD) : 7OFK837JXRUHA industrial code: : 03736770000
model(MOD) : 7OFK837JXRUHA industrial code: : 03736770500
model(MOD) : 7OFK837JXRUHA industrial code: : 03736770300
model(MOD) : 7OFK898ESCXRUHA industrial code: : 03824980100
model(MOD) : 7OFK898ESCXRUHA industrial code: : 03824980200
model(MOD) : FH10390XAHA industrial code: : 03870330000
model(MOD) : FH1039P0IXHA industrial code: : 03870360200
model(MOD) : FH6370BKHA industrial code: : 03883280100
model(MOD) : FH831CIX/HAS industrial code: : 03805760000
model(MOD) : FH832JIXHAPL industrial code: : 25849770200
model(MOD) : FH899CXAHAS industrial code: : 03804440000
model(MOD) : FH899CXAHAS industrial code: : 03804440200
model(MOD) : FHR640(OW)/HAS industrial code: : 03804350200
model(MOD) : FHR640(OW)/HAS industrial code: : 03804350100
model(MOD) : FK1032EC.20XHAS industrial code: : 03806410200
model(MOD) : FK1032EC0XHA industrial code: : 03870570000
model(MOD) : FK1037EN1XHA industrial code: : 03870660200
model(MOD) : FK1037EN1XHA industrial code: : 03870660100
model(MOD) : FK1039E1XHA industrial code: : 03870760100
model(MOD) : FK1039E20XHAS industrial code: : 03806420100
model(MOD) : FK1039ELP0XHA industrial code: : 03870700000
model(MOD) : FK1039ELP20XHA industrial code: : 03806530100
model(MOD) : FK1039ELSP.20XHA industrial code: : 03825140100
model(MOD) : FK1039ENP20XHA industrial code: : 03806540100
model(MOD) : FK1039ES.20XHA industrial code: : 03825200400
model(MOD) : FK1039ES.20XHA industrial code: : 03825200200
model(MOD) : FK1039ES1XHA industrial code: : 03870720200
model(MOD) : FK1041L.20XHAEE industrial code: : 03832110100
model(MOD) : FK1041LE1XHAS industrial code: : 03883360100
model(MOD) : FK1041LP.20XHACF industrial code: : 03846220300
model(MOD) : FK1041LP.20XHACF industrial code: : 03846220100
model(MOD) : FK1041LP0XHA industrial code: : 03870650200
model(MOD) : FK1041LP20XHADS industrial code: : 03846180200
model(MOD) : FK1041LP20XHADS industrial code: : 03846180100
model(MOD) : FK1041LP20XHAS industrial code: : 03806230000
model(MOD) : FK1041LSP.20XHA industrial code: : 03825060100
model(MOD) : FK1041LSP0XHA industrial code: : 03870870100
model(MOD) : FK1047LP0XHA industrial code: : 03870390000
model(MOD) : FK1047LP20XHAS industrial code: : 03806090100
model(MOD) : FK637JXHAS industrial code: : 03807260100
model(MOD) : FK637JXHAS industrial code: : 03807260000
model(MOD) : FK832CJXHATR industrial code: : 03874490100
model(MOD) : FK832CJXHATR industrial code: : 03874490200
model(MOD) : FK832JXHA industrial code: : 03821600100
model(MOD) : FK832JXHA industrial code: : 03821600400
model(MOD) : FK837JXHAS industrial code: : 03806370400
model(MOD) : FK837JXHAS industrial code: : 03806370300
model(MOD) : FK837JXHAS industrial code: : 03806370000
model(MOD) : FK891EP.20XHA industrial code: : 03853220100
model(MOD) : FK892EJP0XHA industrial code: : 03870370000
model(MOD) : FK892EJP20XHAS industrial code: : 03806450100
model(MOD) : FK897E0XHA industrial code: : 03870770000
model(MOD) : FK897EX/HAS industrial code: : 03807270000
model(MOD) : FK932CXHAS industrial code: : 03806380200
model(MOD) : FK932CXHAS industrial code: : 03806380300
model(MOD) : FK939JXHAS industrial code: : 03806470300
model(MOD) : FK939JXHAS industrial code: : 03806470600
model(MOD) : FK939JXHAS industrial code: : 03806470200
model(MOD) : FK992EJ1XHA industrial code: : 03870560100
model(MOD) : FKQ637JKHAS industrial code: : 03807290300
model(MOD) : FKQ637JKHAS industrial code: : 03807290100
model(MOD) : FKQ637JWHAS industrial code: : 03807280300
model(MOD) : FKQ637JWHAS industrial code: : 03807280200
model(MOD) : FKQ8310BKHA industrial code: : 03883540000
model(MOD) : FKQ898EC.20KHA industrial code: : 03821710200
model(MOD) : FKQ898EC.20WHA industrial code: : 03821700200
model(MOD) : FKQ898EC0WHA industrial code: : 03870540100
model(MOD) : FKQ992EJ1KHA industrial code: : 03870730000
model(MOD) : H64IL9PAASASK industrial code: : 25862080100
model(MOD) : H64IL9PAASWSK industrial code: : 25862070100
model(MOD) : HH831ERJIX/HA industrial code: : 25815020000
model(MOD) : OL1038LIRFHCF industrial code: : 03846200000
model(MOD) : OL1038LISRFH industrial code: : 03825090100
model(MOD) : UT891JPXHA industrial code: : 03833640100
model(MOD) : 7OFH1039PIXRU/HA industrial code: : 03804430100
model(MOD) : 7OFHR640ANRUHAS industrial code: : 03886860100
model(MOD) : 7OFK1039ELSPXRUHA industrial code: : 03825020200
model(MOD) : 7OFK1039ENSXRUHA industrial code: : 03825040000
model(MOD) : 7OFK1049LSXRUHA industrial code: : 03825010100
model(MOD) : 7OFK837JXRUHA industrial code: : 03736770100
model(MOD) : 7OFK837JXRUHA industrial code: : 03736770200
model(MOD) : 7OFK837JXRUHA industrial code: : 03736770400
model(MOD) : 7OFK898ESCXRUHA industrial code: : 03824980300
model(MOD) : 7OFK898ESCXRUHA industrial code: : 03824980400
model(MOD) : FH10390XAHA industrial code: : 03870330100
model(MOD) : FH10390XAHA industrial code: : 03870330200
model(MOD) : FH6370BKHA industrial code: : 03883280000
model(MOD) : FH832JIXHAPL industrial code: : 25849770000
model(MOD) : FH832JIXHAPL industrial code: : 25849770100
model(MOD) : FH899CXAHAS industrial code: : 03804440100
model(MOD) : FHR640(OW)/HAS industrial code: : 03804350000
model(MOD) : FHR640OWHAS industrial code: : 03886850100
model(MOD) : FK1032EC.20XHAS industrial code: : 03806410000
model(MOD) : FK1032EC.20XHAS industrial code: : 03806410100
model(MOD) : FK1032EC0XHA industrial code: : 03870570100
model(MOD) : FK1037EN1XHA industrial code: : 03870660000
model(MOD) : FK1037EN20XHAS industrial code: : 03806200100
model(MOD) : FK1039E1XHA industrial code: : 03870760000
model(MOD) : FK1039E1XHA industrial code: : 03870760200
model(MOD) : FK1039E20XHAS industrial code: : 03806420200
model(MOD) : FK1039ELP0XHA industrial code: : 03870700200
model(MOD) : FK1039ELP0XHA industrial code: : 03870700100
model(MOD) : FK1039ELP20XHA industrial code: : 03806530200
model(MOD) : FK1039ELSP0XHA industrial code: : 03870640000
model(MOD) : FK1039ENP0XHA industrial code: : 03870690100
model(MOD) : FK1039ENP20XHA industrial code: : 03806540200
model(MOD) : FK1039ES.20XHA industrial code: : 03825200100
model(MOD) : FK1039ES.20XHA industrial code: : 03825200300
model(MOD) : FK1039ES1XHA industrial code: : 03870720100
model(MOD) : FK1041L20XHAS industrial code: : 03806220000
model(MOD) : FK1041LP.20XHACF industrial code: : 03846220200
model(MOD) : FK1041LP0XHA industrial code: : 03870650100
model(MOD) : FK1041LP0XHA industrial code: : 03870650000
model(MOD) : FK1041LP20XHADS industrial code: : 03846180300
model(MOD) : FK1041LP20XHAS industrial code: : 03806230200
model(MOD) : FK1041LP20XHAS industrial code: : 03806230100
model(MOD) : FK1041LSP.20XHA industrial code: : 03825060200
model(MOD) : FK1041LSP0XHA industrial code: : 03870870200
model(MOD) : FK1047LP20XHAS industrial code: : 03806090200
model(MOD) : FK1047LP20XHAS industrial code: : 03806090000
model(MOD) : FK637JXHAS industrial code: : 03807260300
model(MOD) : FK637JXHAS industrial code: : 03807260200
model(MOD) : FK831JXHA industrial code: : 03853260000
model(MOD) : FK832CJXHATR industrial code: : 03874490000
model(MOD) : FK832JXHA industrial code: : 03821600300
model(MOD) : FK832JXHA industrial code: : 03821600500
model(MOD) : FK832JXHA industrial code: : 03821600200
model(MOD) : FK837JXHAS industrial code: : 03806370100
model(MOD) : FK837JXHAS industrial code: : 03806370200
model(MOD) : FK891EP.20XHA industrial code: : 03853220000
model(MOD) : FK892EJP0XHA industrial code: : 03870370100
model(MOD) : FK892EJP20XHAS industrial code: : 03806450200
model(MOD) : FK897EX/HAS industrial code: : 03807270100
model(MOD) : FK932CXHAS industrial code: : 03806380100
model(MOD) : FK939JXHAS industrial code: : 03806470500
model(MOD) : FK939JXHAS industrial code: : 03806470100
model(MOD) : FK939JXHAS industrial code: : 03806470400
model(MOD) : FK992EJ.20XHAS industrial code: : 03806480100
model(MOD) : FK992EJ1XHA industrial code: : 03870560000
model(MOD) : FKQ637JKHAS industrial code: : 03807290200
model(MOD) : FKQ637JKHAS industrial code: : 03807290400
model(MOD) : FKQ637JKHAS industrial code: : 03807290500
model(MOD) : FKQ637JWHAS industrial code: : 03807280100
model(MOD) : FKQ637JWHAS industrial code: : 03807280500
model(MOD) : FKQ637JWHAS industrial code: : 03807280400
model(MOD) : FKQ898EC.20KHA industrial code: : 03821710100
model(MOD) : FKQ898EC.20WHA industrial code: : 03821700100
model(MOD) : FKQ898EC0KHA industrial code: : 03870530100
model(MOD) : FKQ992EJ20KHA industrial code: : 03806500000
model(MOD) : H64IL9PAASASK industrial code: : 25862080200
model(MOD) : H64IL9PAASWSK industrial code: : 25862070000
model(MOD) : H64IL9PAASWSK industrial code: : 25862070200
model(MOD) : HH831ERJIX/HA industrial code: : 25815020100
model(MOD) : OL1038LIRFH industrial code: : 03796750100
model(MOD) : OL1038LIRFHDS industrial code: : 03846210000
model(MOD) : OL1038LISRFH industrial code: : 03825090200
model(MOD) : OSHS89EDC0K industrial code: : 03870950000
model(MOD) : OSHS89EDC0MI industrial code: : 03871010000
model(MOD) : OSHS89EDC0MI industrial code: : 03871010100
model(MOD) : OS897DPIXHPS industrial code: : 03805570000
model(MOD) : OS897DPIXHPS industrial code: : 03805570100
model(MOD) : OSD89EDE industrial code: : 03865480000
model(MOD) : OSHS89EDCK industrial code: : 03843630000
model(MOD) : OSHS89EDCMI industrial code: : 03819880000
model(MOD) : OSX1036NDCXS industrial code: : 03808250000
model(MOD) : OSX1036SNDCX industrial code: : 03824960000
model(MOD) : OSX896DCKS industrial code: : 03808140000
model(MOD) : OSX896DCXS industrial code: : 03808150000
model(MOD) : OSX896LDC0X industrial code: : 03870980000
model(MOD) : OSX896LDC0X industrial code: : 03870980100
model(MOD) : OSX896LDCXS industrial code: : 03808170000
model(MOD) : FH5170BKHA industrial code: : 03883330000
model(MOD) : FH5170BKHA industrial code: : 03883330100
model(MOD) : FH5170BKHA industrial code: : 03883330200
model(MOD) : FH5170WHHA industrial code: : 03883310100
model(MOD) : FH5170WHHA industrial code: : 03883310200
model(MOD) : FH5170WHHA industrial code: : 03883310300
model(MOD) : FH5380BKHAS industrial code: : 03894250000
model(MOD) : FK5370XHA industrial code: : 03883290000
model(MOD) : FK5370XHA industrial code: : 03883290100
model(MOD) : FK5370XHA industrial code: : 03883290200
model(MOD) : FK537JC0XHA industrial code: : 03883340100
model(MOD) : FK537JC0XHA industrial code: : 03883340200
model(MOD) : FK537JC0XHA industrial code: : 03883340300
model(MOD) : OK1037ELSD0XHA industrial code: : 03870410100
model(MOD) : OK1037END0XHA industrial code: : 03870600100
model(MOD) : OK1037END0XHA industrial code: : 03870600200
model(MOD) : OK1037END0XHA industrial code: : 03870600300
model(MOD) : OK89ECXHA industrial code: : 03883600000
model(MOD) : FH532IXHAS industrial code: : 03805830000
model(MOD) : FH538BKHAS industrial code: : 03805860100
model(MOD) : FH538WHHAS industrial code: : 03805870100
model(MOD) : FH538WHHAS industrial code: : 03805870200
model(MOD) : FH538WHHAS industrial code: : 03805870300
model(MOD) : FH538WHHAS industrial code: : 03805870400
model(MOD) : FH538WHHAS industrial code: : 03805870500
model(MOD) : FHS538IXHAS industrial code: : 03805880000
model(MOD) : FHS538IXHAS industrial code: : 03805880100
model(MOD) : FHS538IXHAS industrial code: : 03805880200
model(MOD) : FHS538IXHAS industrial code: : 03805880300
model(MOD) : FK1039ELSP0XHA industrial code: : 03870640100
model(MOD) : FK1041LP20XHACF industrial code: : 03846220400
model(MOD) : OK1037EEXHA industrial code: : 03862100100
model(MOD) : OK1037ELD0XHA industrial code: : 03870460000
model(MOD) : OK1037ELD0XHA industrial code: : 03870460100
model(MOD) : OK1037ELD20XHAS industrial code: : 03806240000
model(MOD) : OK1037ELD20XHAS industrial code: : 03806240100
model(MOD) : OK1037ELD20XHAS industrial code: : 03806240200
model(MOD) : OK1037ELDP0XHA industrial code: : 03870480000
model(MOD) : OK1037ELDP0XHA industrial code: : 03870480100
model(MOD) : OK1037ELDP20XHAS industrial code: : 03806110100
model(MOD) : OK1037END20XHAS industrial code: : 03806250000
model(MOD) : OK897EE20HA industrial code: : 03862360100
model(MOD) : OSK1037ELDE20XHA industrial code: : 03852670100
INDESIT
model(MOD) : KN6C76AXGRS industrial code : 25811680100
model(MOD) : I6VMH2AWGR industrial code : 25842840000
model(MOD) : I6VMH2AWGR type(TYP) : I6VMH2A(W)/GR industrial code : 25842840100
model(MOD) : KN6C72AXGRS industrial code : 25811670100
model(MOD) : I6VMH2AXGR industrial code : 25842900100
model(MOD) : I6VMC6AXGR commercial code : F084287 industrial code : 25842870100
model(MOD) : DIM732JK.AIX industrial code : 03883620000
model(MOD) : FA217JK.AIX industrial code : 25821500000
model(MOD) : FA217JK.AIX industrial code : 25821500100
model(MOD) : FA557JK.AIX industrial code : 25821490200
model(MOD) : FA757JK.AIX industrial code : 25821480000
model(MOD) : FIM532JK.AIXPL industrial code : 25847930000
model(MOD) : FIM53JK0IX industrial code : 03883670000
model(MOD) : FIM831KAIXEE industrial code : 25853570100
model(MOD) : FIM832JK.AIXPL industrial code : 25847940100
model(MOD) : FIM832JK.AIXPL industrial code : 25847940200
model(MOD) : FIMS531JK.AIXEE industrial code : 25826830100
model(MOD) : FIMS531JK.AIXEE industrial code : 25826830300
model(MOD) : FIMS73KC.AIXAUSS industrial code : 03807850100
model(MOD) : HIM506EK.AWH2 industrial code : 25782980100
model(MOD) : I64IMH6AWSK industrial code : 25845040000
model(MOD) : I6E5H2EWEX industrial code : 25838090000
model(MOD) : I6T52XAUS industrial code : 25847860100
model(MOD) : I6TMH6AGW.0U industrial code : 25884230000
model(MOD) : I6TMH6AGXU industrial code : 25840110100
model(MOD) : I6V6C5AWHU industrial code : 25884260000
model(MOD) : I6VMC6AWGR industrial code : 25842890100
model(MOD) : I6VMC6AXGR industrial code : 25842870000
model(MOD) : I6VMH2A.1WNL industrial code : 25843730100
model(MOD) : I6VMH2ABXGR industrial code : 25842850000
model(MOD) : IFG631KABKS industrial code : 03883650000
model(MOD) : KN6C11WEXS industrial code : 25811490100
model(MOD) : KN6C66AWGRS industrial code : 25811660100
model(MOD) : KN6E62AWGRS industrial code : 25811690100
model(MOD) : MFA557JK.AIX industrial code : 25822660100
model(MOD) : FA217JK.AIX industrial code : 25821500200
model(MOD) : FA557JK.AIX industrial code : 25821490100
model(MOD) : FA557JK.AIX industrial code : 25821490000
model(MOD) : FIM532JK.AIXPL industrial code : 25847930100
model(MOD) : FIM832JK.AIXPL industrial code : 25847940300
model(MOD) : FIM832JK.AIXPL industrial code : 25847940000
model(MOD) : FIMB63K0IXEE industrial code : 03879440000
model(MOD) : FIMS51K.A(WH)AUSS industrial code : 03807830000
model(MOD) : FIMS52KAIXAUSS industrial code : 03807840100
model(MOD) : FIMS531JK.AIXEE industrial code : 25826830000
model(MOD) : FIMS531JK.AIXEE industrial code : 25826830200
model(MOD) : I6E5H2EWEX industrial code : 25838090100
model(MOD) : I6G82AGCWUA industrial code : 25882580100
model(MOD) : I6TMH6AGWU industrial code : 25840120000
model(MOD) : I6TMH6AGXU industrial code : 25840110000
model(MOD) : I6V6C5AXHU industrial code : 25884240100
model(MOD) : I6VMC6AWGR industrial code : 25842890000
model(MOD) : I6VMH2A.1WNL industrial code : 25843730000
model(MOD) : I6VMH2A.1WNL industrial code : 25843730200
model(MOD) : I6VMH2APPXGR industrial code : 25884120100
model(MOD) : I6VMH2AXGR industrial code : 25842900000
model(MOD) : I6VSH2WEX industrial code : 25838050000
model(MOD) : I6VV2AWAUS industrial code : 25847870000
model(MOD) : I6VV2AXAUS industrial code : 25847910000
model(MOD) : IFG631KAWHS industrial code : 03883660000
model(MOD) : KN6C320XAUSS industrial code : 25812550100
model(MOD) : KN6C62AWGRS industrial code : 25811640100
model(MOD) : MFA557JK.AIX industrial code : 25822660000
model(MOD) : I6E5H2EWEX industrial code : 769991554541
model(MOD) : I6VMC6AWGR industrial code : 769991554351
model(MOD) : I6VMC6AXGR industrial code : 769991551611
model(MOD) : I6VMH2A1WNL industrial code : 769991554461
model(MOD) : I6VMH2AWGR industrial code : 769991554691
model(MOD) : I6VMH2AXGR industrial code : 769991554731
WHIRLPOOL
model(MOD) : ACMK6130WH Service Nr.: : 25939130000
model(MOD) : ACMK6433/IX Service Nr.: : 25939840200
model(MOD) : ACMK6433/IX Service Nr.: : 25939840100
model(MOD) : ACMK6531WH1 Service Nr.: : 61012420000
model(MOD) : ACMK6721IX Service Nr.: : 61040320200
model(MOD) : ACMT6130IX2 Service Nr.: : 25939290100
model(MOD) : ACMT6130IX4 Service Nr.: : 61003390000
model(MOD) : ACMT6130IX5 Service Nr.: : 61016740100
model(MOD) : ACMT6130WH1 Service Nr.: : 25939230100
model(MOD) : ACMT6130WH2 Service Nr.: : 25939280100
model(MOD) : ACMT6130WH3 Service Nr.: : 61003400100
model(MOD) : ACMT6130WH5 Service Nr.: : 61016750000
model(MOD) : ACMT6332IX1 Service Nr.: : 25939210300
model(MOD) : ACMT6332IX2 Service Nr.: : 25954070100
model(MOD) : ACMT6332IX3 Service Nr.: : 61003410000
model(MOD) : ACMT6332WH Service Nr.: : 25939120300
model(MOD) : ACMT6533IX Service Nr.: : 25939110200
model(MOD) : ACMT6533IX1 Service Nr.: : 25954100100
model(MOD) : ACMT6533IX2 Service Nr.: : 25967100000
model(MOD) : ACMT6533WH Service Nr.: : 25939100200
model(MOD) : ACMT6533WH1 Service Nr.: : 25954020100
model(MOD) : AXMT6532IX Service Nr.: : 25954080100
model(MOD) : ACMK 6433/IX Service Nr.: : 857656929030
model(MOD) : ACMK6130WH Service Nr.: : 25939130100
model(MOD) : ACMK6433/IX Service Nr.: : 25939840300
model(MOD) : ACMK6433/IX Service Nr.: : 25939840400
model(MOD) : ACMK6531WH1 Service Nr.: : 769991554331
model(MOD) : ACMT6130IX1 Service Nr.: : 25939220100
model(MOD) : ACMT6130IX5 Service Nr.: : 61016740000
model(MOD) : ACMT6130WH1 Service Nr.: : 25939230000
model(MOD) : ACMT6130WH2 Service Nr.: : 25939280000
model(MOD) : ACMT6130WH3 Service Nr.: : 61003400000
model(MOD) : ACMT6130WH5 Service Nr.: : 61016750100
model(MOD) : ACMT6332IX1 Service Nr.: : 25939210400
model(MOD) : ACMT6332IX1 Service Nr.: : 25939210500
model(MOD) : ACMT6332IX3 Service Nr.: : 61003410100
model(MOD) : ACMT6332WH Service Nr.: : 25939120400
model(MOD) : ACMT6332WH1 Service Nr.: : 25954060100
model(MOD) : ACMT6533IX Service Nr.: : 25939110300
model(MOD) : ACMT6533IX2 Service Nr.: : 25967100100
model(MOD) : ACMT6533WH Service Nr.: : 25939100300
model(MOD) : ACMT6533WH Service Nr.: : 25939100100
model(MOD) : ACMT6631WH Service Nr.: : 61011870000
model(MOD) : AXMT6332IX1 Service Nr.: : 25953850200
model(MOD) : ACMK6531IX1 Service Nr.: : 769991578221
model(MOD) : ACMK6433IX Service Nr.: : 769991554251
model(MOD) : ACMT6332IX1 Service Nr.: : 769991554281
model(MOD) : ACMT6332IX3 Service Nr.: : 769991554341
model(MOD) : ACMT6332WH Service Nr.: : 769991551661
model(MOD) : ACMT6533IX Service Nr.: : 769991554301
model(MOD) : ACMT6533WH Service Nr.: : 769991554291
model(MOD) : AXMT6332IX1 Service Nr.: : 769991554321
model(MOD) : AXEF6634IX1 Service Nr.: : 25938420200
model(MOD) : AXMT6534IX/1 Service Nr.: : 25938410100
model(MOD) : AXMT6534IX/1 Service Nr.: : 25938410000
model(MOD) : AXEF6634IX1 Service Nr.: : 25938420300
model(MOD) : AXMT6300/IX Service Nr.: : 25938430000
model(MOD) : AXMT6534IX/1 Service Nr.: : 25938410200
model(MOD) : AXMT6534IXU Service Nr.: : 61029500000
model(MOD) : AXEF6634IX1 Service Nr.: : 769991554311
SCHOLTES
Model(MOD): : BC99TPXAAUSS Industrial Code: : 03805080100
Model(MOD): : BC99TPXAAUSS Industrial Code: : 03805080200
Model(MOD): : DFSG1031ESPGY Industrial Code: : 03883260100
Model(MOD): : DFSG891ESPGY Industrial Code: : 03883240100
Model(MOD): : FN66TXAS Industrial Code: : 03802660000
Model(MOD): : FN66TXAS Industrial Code: : 03802660100
Model(MOD): : FN66TXAS Industrial Code: : 03802660200
Model(MOD): : SCH77199DTP0BK Industrial Code: : 03871120000
Model(MOD): : SCH77199DTPBK Industrial Code: : 03823560000
Model(MOD): : SCHO1037ESPBK Industrial Code: : 03866330000
Model(MOD): : SCHO1037ESPBK Industrial Code: : 03866330100
Model(MOD): : SCHXL1037EDEBK Industrial Code: : 03866280100
Model(MOD): : BC199DT0XA Industrial Code: : 03871080000
Model(MOD): : BC199DTP0XA Industrial Code: : 03871140000
Model(MOD): : BC199DTPXAS Industrial Code: : 03802680000
Model(MOD): : BC199DTXAS Industrial Code: : 03804920000
Model(MOD): : BC99DTP0XA Industrial Code: : 03871150000
Model(MOD): : BC99DTPXAS Industrial Code: : 03804750000
Model(MOD): : DFS1032ELSPBK Industrial Code: : 03866300000
Model(MOD): : FN46TXAS Industrial Code: : 03805090000
Model(MOD): : FN54TXAEUS Industrial Code: : 03804940000
Model(MOD): : FN56TXAAUSS Industrial Code: : 03805070000
Model(MOD): : FN56TXAEUS Industrial Code: : 03802710000
Model(MOD): : FN56TXAEUS Industrial Code: : 03802710100
Model(MOD): : FN56TXAEUS Industrial Code: : 03802710200
Model(MOD): : FN64TXAS Industrial Code: : 03804930000
Model(MOD): : FN64TXAS Industrial Code: : 03804930100
Model(MOD): : FN64TXAS Industrial Code: : 03804930200
Model(MOD): : SCHO897ESPBK Industrial Code: : 03866320000
Model(MOD): : SCHXL897EDEBK Industrial Code: : 03866260100

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
51701, C00299296, C00296346, 482000023425, 482000023366,