Πανέρι φριτέζας TEFAL original

39.00

Κωδικός προϊόντος: 58914 Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

TEFAL
REF. (Reference): : AH900034/12A
REF. (Reference): : AH900034/12C
REF. (Reference): : AH900034/12E
REF. (Reference): : FZ751020/12A
REF. (Reference): : FZ751020/12B
REF. (Reference): : AG7500S0/12A
REF. (Reference): : AG7500S0/12B
REF. (Reference): : AG7510S0/12A
REF. (Reference): : AG7510S0/12B
REF. (Reference): : FZ740017/12A
REF. (Reference): : FZ740017/12B
REF. (Reference): : FZ740040/12A
REF. (Reference): : FZ740040/12B
REF. (Reference): : FZ740040/12C
REF. (Reference): : FZ740041/12A
REF. (Reference): : FZ740041/12B
REF. (Reference): : FZ740041/12C
REF. (Reference): : FZ750020/12A
REF. (Reference): : FZ750020/12B
REF. (Reference): : FZ750020/12C
REF. (Reference): : FZ750027/12A
REF. (Reference): : FZ750027/12B
REF. (Reference): : FZ750028/12A
REF. (Reference): : FZ750028/12B
REF. (Reference): : FZ750029/12A
REF. (Reference): : FZ750029/12B
REF. (Reference): : FZ750029/12C
REF. (Reference): : FZ750030/12A
REF. (Reference): : FZ750030/12B
REF. (Reference): : FZ750035/12A
REF. (Reference): : FZ750035/12B
REF. (Reference): : FZ750060/12A
REF. (Reference): : FZ750060/12B
REF. (Reference): : FZ750060/12C
REF. (Reference): : FZ751000/12A
REF. (Reference): : FZ751000/12B
REF. (Reference): : FZ751015/12A
REF. (Reference): : FZ751015/12B
REF. (Reference): : FZ751016/12A
REF. (Reference): : FZ751018/12A
REF. (Reference): : FZ751018/12B
REF. (Reference): : FZ751020/12C
REF. (Reference): : FZ751027/12A
REF. (Reference): : FZ751027/12B
REF. (Reference): : FZ751028/12A
REF. (Reference): : FZ751028/12B
REF. (Reference): : FZ751065/12A
REF. (Reference): : FZ751065/12B
REF. (Reference): : FZ751065/12C
REF. (Reference): : FZ751W17/12A
REF. (Reference): : FZ751W17/12B
REF. (Reference): : FZ751W17/12C
REF. (Reference): : GH840040/12A
REF. (Reference): : GH840040/12B
REF. (Reference): : GH840040/12C
REF. (Reference): : GH847040/12A
REF. (Reference): : GH847040/12B
REF. (Reference): : GH847040/12C
REF. (Reference): : AH900015/12A
REF. (Reference): : AH900015/12B
REF. (Reference): : AH900015/12C
REF. (Reference): : AH900015/12D
REF. (Reference): : AH900015/12E
REF. (Reference): : AH900030/12A
REF. (Reference): : AH900030/12B
REF. (Reference): : AH900030/12C
REF. (Reference): : AH900030/12D
REF. (Reference): : AH900030/12E
REF. (Reference): : AH900031/12A
REF. (Reference): : AH900031/12B
REF. (Reference): : AH900031/12C
REF. (Reference): : AH900031/12D
REF. (Reference): : AH900031/12E
REF. (Reference): : AH900032/12A
REF. (Reference): : AH900032/12B
REF. (Reference): : AH900032/12C
REF. (Reference): : AH900032/12D
REF. (Reference): : AH900032/12E
REF. (Reference): : AH900033/12A
REF. (Reference): : AH900033/12B
REF. (Reference): : AH900033/12C
REF. (Reference): : AH900033/12D
REF. (Reference): : AH900033/12E
REF. (Reference): : AH900034/12B
REF. (Reference): : AH900034/12D
REF. (Reference): : AH900035/12A
REF. (Reference): : AH900035/12B
REF. (Reference): : AH900035/12C
REF. (Reference): : AH900035/12D
REF. (Reference): : AH900035/12E
REF. (Reference): : AH900036/12A
REF. (Reference): : AH900036/12B
REF. (Reference): : AH900036/12C
REF. (Reference): : AH900036/12D
REF. (Reference): : AH900036/12E
REF. (Reference): : AH900037/12A
REF. (Reference): : AH900037/12B
REF. (Reference): : AH900037/12C
REF. (Reference): : AH900037/12D
REF. (Reference): : AH900037/12E
REF. (Reference): : AH900038/12A
REF. (Reference): : AH900038/12B
REF. (Reference): : AH900038/12C
REF. (Reference): : AH900038/12D
REF. (Reference): : AH900038/12E
REF. (Reference): : AH900039/12A
REF. (Reference): : AH900039/12B
REF. (Reference): : AH900039/12C
REF. (Reference): : AH900039/12D
REF. (Reference): : AH900039/12E
REF. (Reference): : AH900070/12A
REF. (Reference): : AH900070/12B
REF. (Reference): : AH900070/12C
REF. (Reference): : AH900070/12D
REF. (Reference): : AH900070/12E
REF. (Reference): : AH900071/12A
REF. (Reference): : AH900071/12B
REF. (Reference): : AH900071/12C
REF. (Reference): : AH900071/12D
REF. (Reference): : AH900071/12E
REF. (Reference): : AH900072/12A
REF. (Reference): : AH900072/12B
REF. (Reference): : AH900072/12C
REF. (Reference): : AH900072/12D
REF. (Reference): : AH900072/12E
REF. (Reference): : AH900211/12A
REF. (Reference): : AH900211/12B
REF. (Reference): : AH900233/12A
REF. (Reference): : AH900233/12B
REF. (Reference): : AH900233/12C
REF. (Reference): : AH900240/12A
REF. (Reference): : AH900240/12B
REF. (Reference): : AW950016/12A
REF. (Reference): : AW950016/12B
REF. (Reference): : AW950016/12C
REF. (Reference): : AW950017/12A
REF. (Reference): : AW950040/12A
REF. (Reference): : AW950040/12B
REF. (Reference): : AW950060/12A
REF. (Reference): : AW950066/12A
REF. (Reference): : AW950067/12A
REF. (Reference): : AW952016/12A
REF. (Reference): : AH950015/12C
REF. (Reference): : AH950015/12D
REF. (Reference): : AH950016/12C
REF. (Reference): : AH950016/12D
REF. (Reference): : AH950018/12A
REF. (Reference): : AH950018/12B
REF. (Reference): : AH950020/12B
REF. (Reference): : AH950020/12C
REF. (Reference): : AH950027/12C
REF. (Reference): : AH950027/12D
REF. (Reference): : AH950028/12C
REF. (Reference): : AH950028/12D
REF. (Reference): : AH950029/12C
REF. (Reference): : AH950029/12D
REF. (Reference): : AH950030/12A
REF. (Reference): : AH950030/12B
REF. (Reference): : AH950040/12C
REF. (Reference): : AH950040/12D
REF. (Reference): : AH950060/12C
REF. (Reference): : AH950060/12D
REF. (Reference): : AH950W17/12A
REF. (Reference): : AH950W17/12B
REF. (Reference): : AH950015/12A
REF. (Reference): : AH950015/12B
REF. (Reference): : AH950016/12A
REF. (Reference): : AH950016/12B
REF. (Reference): : AH950020/12A
REF. (Reference): : AH950027/12A
REF. (Reference): : AH950027/12B
REF. (Reference): : AH950028/12A
REF. (Reference): : AH950028/12B
REF. (Reference): : AH950029/12A
REF. (Reference): : AH950029/12B
REF. (Reference): : AH950040/12A
REF. (Reference): : AH950040/12B
REF. (Reference): : AH950060/12A
REF. (Reference): : AH950060/12B
REF. (Reference): : AH950840/12A
REF. (Reference): : AH950840/12B
REF. (Reference): : AH950840/12C
REF. (Reference): : AH950840/12D
REF. (Reference): : AH950860/12A
REF. (Reference): : AH950860/12B
REF. (Reference): : AH950860/12C
REF. (Reference): : AH950860/12D
REF. (Reference): : AH951815/12A
REF. (Reference): : AH951815/12B
REF. (Reference): : AH951815/12C
REF. (Reference): : AH951815/12D
REF. (Reference): : AH951817/12A
REF. (Reference): : AH951817/12B
REF. (Reference): : AH951817/12C
REF. (Reference): : AH951827/12A
REF. (Reference): : AH951827/12B
REF. (Reference): : AH951827/12C
REF. (Reference): : AH951827/12D
REF. (Reference): : AH951828/12A
REF. (Reference): : AH951828/12B
REF. (Reference): : AH951828/12C
REF. (Reference): : AH951828/12D
REF. (Reference): : AH951830/12A
REF. (Reference): : AH951830/12B
REF. (Reference): : AH951B17/12A
REF. (Reference): : AH951B17/12B
REF. (Reference): : FZ740817/12A
REF. (Reference): : FZ740817/12B
REF. (Reference): : FZ740840/12A
REF. (Reference): : FZ740840/12B
REF. (Reference): : FZ740840/12C
REF. (Reference): : FZ740840/12D
REF. (Reference): : FZ740840/12E
REF. (Reference): : FZ747840/12A
REF. (Reference): : FZ747840/12B
REF. (Reference): : FZ7478IN/12A
REF. (Reference): : GH840800/12A
REF. (Reference): : GH840800/12B
REF. (Reference): : GH840815/12A
REF. (Reference): : GH840840/12A
REF. (Reference): : GH840840/12B
REF. (Reference): : GH840840/12C
REF. (Reference): : GH840840/12D
REF. (Reference): : GH840840/12E
REF. (Reference): : GH840B40/12A
REF. (Reference): : GH840B40/12B
REF. (Reference): : GH840B40/12C
REF. (Reference): : YV960015/12C
REF. (Reference): : YV960015/12D
REF. (Reference): : YV960115/12C
REF. (Reference): : YV960115/12D
REF. (Reference): : YV960116/12B
REF. (Reference): : YV960116/12C
REF. (Reference): : YV960116/12D
REF. (Reference): : YV960120/12C
REF. (Reference): : YV960120/12D
REF. (Reference): : YV960127/12C
REF. (Reference): : YV960129/12C
REF. (Reference): : YV960130/12C
REF. (Reference): : YV960130/12D
REF. (Reference): : YV960133/12C
REF. (Reference): : YV960136/12C
REF. (Reference): : YV960140/12C
REF. (Reference): : YV960140/12D
REF. (Reference): : YV960171/12C
REF. (Reference): : YV9601TR/12C
REF. (Reference): : FZ300010/12A
REF. (Reference): : FZ300025/12A
REF. (Reference): : FZ300030/12A
REF. (Reference): : FZ301010/12A
REF. (Reference): : FZ301011/12A
REF. (Reference): : FZ301025/12A
REF. (Reference): : FZ301030/12A
REF. (Reference): : FZ301815/12A
REF. (Reference): : YV960015/12A
REF. (Reference): : YV960015/12B
REF. (Reference): : YV960115/12A
REF. (Reference): : YV960115/12B
REF. (Reference): : YV960116/12A
REF. (Reference): : YV960120/12A
REF. (Reference): : YV960120/12B
REF. (Reference): : YV960127/12A
REF. (Reference): : YV960127/12B
REF. (Reference): : YV960128/12A
REF. (Reference): : YV960128/12B
REF. (Reference): : YV960128/12C
REF. (Reference): : YV960129/12A
REF. (Reference): : YV960129/12B
REF. (Reference): : YV960130/12A
REF. (Reference): : YV960130/12B
REF. (Reference): : YV960133/12A
REF. (Reference): : YV960133/12B
REF. (Reference): : YV960136/12A
REF. (Reference): : YV960136/12B
REF. (Reference): : YV960140/12A
REF. (Reference): : YV960140/12B
REF. (Reference): : YV960171/12A
REF. (Reference): : YV960171/12B
REF. (Reference): : YV9601TR/12A
REF. (Reference): : YV9601TR/12B

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
58914, XA701174, XA701270,