Λαβή ράμφος σωλήνα σπιράλ σκούπας AEG / ELECTROLUX original

26.00

Κωδικός προϊόντος: 55871 Κατηγορίες: , Ετικέτες: ,

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

AEG
model:(MOD:) : AUF8210 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027395700
model:(MOD:) : USORIGINDB E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027360700
model:(MOD:) : USENERGY E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027363200
model:(MOD:) : LX8-2-DB-P E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027870000
model:(MOD:) : LX8-2-WR-P E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027870300
model:(MOD:) : VX8-3-DB-M E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094035100
model:(MOD:) : VX8-3-DB-P E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094035200
model:(MOD:) : VX8-3-WR-M E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094035300
model:(MOD:) : VX8-3-FFP E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094035400
model:(MOD:) : VX9-2-DB-M E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094051300
model:(MOD:) : VX9-2-WR-M E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094051400
model:(MOD:) : UOGREEN E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027384900
model:(MOD:) : UOORIGWR+ E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027387900
model:(MOD:) : UOENERGY+ E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027388500
model:(MOD:) : VX9-1-FFP E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027388700
model:(MOD:) : VX9-1-WR-P E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027389600
model:(MOD:) : VX8-3-FFPX E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094038900
model:(MOD:) : VX9-1-DB-M E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094050100
model:(MOD:) : VX9-1-WR-M E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094050200
model:(MOD:) : VX9-1-WM E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094050800
model:(MOD:) : USORIGDB+ E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027369500
model:(MOD:) : UOGREEN E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027386000
model:(MOD:) : AUF8220 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027396100
model:(MOD:) : LX8-1-WR-P E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027398500
model:(MOD:) : LX8-1-TM-E E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027398700
model:(MOD:) : LX8-1-DB-M E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027399100
model:(MOD:) : LX8-1-WR-M E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027399200
model:(MOD:) : VX8-1-FFP E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094032200
model:(MOD:) : VX8-1-DB-P E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094033300
model:(MOD:) : VX8-1-DB-M E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094033900
model:(MOD:) : VX8-1-WR-M E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094034000
model:(MOD:) : VX8-3-EB-C E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90094039000
model:(MOD:) : AUP3820B E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315136900
model:(MOD:) : AUP3820RP E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315137000
model:(MOD:) : AUP3820RP E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315137001
model:(MOD:) : UPORIGIN E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315222200
model:(MOD:) : UOGREEN E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90027381600
model:(MOD:) : AUS3931CP E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315148000
model:(MOD:) : AUS3931W E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315148100
model:(MOD:) : AUAG3800 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315131100
model:(MOD:) : AUSG3900 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315141800
model:(MOD:) : AUA3820 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315131200
model:(MOD:) : AUA3820 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315133100
model:(MOD:) : AUS3930 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315141900
model:(MOD:) : AUS3930 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315143400
model:(MOD:) : AUS3931R E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315146000
model:(MOD:) : AUS3931R UK E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315146600
model:(MOD:) : AUAG3801 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315134300
model:(MOD:) : AUSG3901 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315144800
model:(MOD:) : AUS3931G E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315146100
model:(MOD:) : UPGREEN E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315222500
model:(MOD:) : UPGREEN E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315222501
model:(MOD:) : AUPG3801 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315138400
model:(MOD:) : AUSG3901UK DUST PRO E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 90315144400
ELECTROLUX
model(MOD) : Z8810 Prod.Nr./PNC: : 91028693400
model(MOD) : ZUA3830P Prod.Nr./PNC: : 90315130500
model(MOD) : USENERGY+ Prod.Nr./PNC: : 90027369400
model(MOD) : USENERGY Prod.Nr./PNC: : 90027360000
model(MOD) : USENERGY Prod.Nr./PNC: : 90027360100
model(MOD) : USORIGINDB Prod.Nr./PNC: : 90027360500
model(MOD) : USORIGINDB Prod.Nr./PNC: : 90027360600
model(MOD) : USORIGINWR Prod.Nr./PNC: : 90027360800
model(MOD) : USORIGINWR Prod.Nr./PNC: : 90027360900
model(MOD) : USORIGINPR Prod.Nr./PNC: : 90027361000
model(MOD) : ZUS4065OR Prod.Nr./PNC: : 90027362400
model(MOD) : ZUS4061EN Prod.Nr./PNC: : 90027362900
model(MOD) : ZUS4065OR Prod.Nr./PNC: : 90027363000
model(MOD) : ZUS3925DB Prod.Nr./PNC: : 90027364100
model(MOD) : ZUS3935CB Prod.Nr./PNC: : 90027364200
model(MOD) : ZUS3945WR Prod.Nr./PNC: : 90027364300
model(MOD) : USORIGINTS Prod.Nr./PNC: : 90027364600
model(MOD) : ZUF4201OR Prod.Nr./PNC: : 90027391300
model(MOD) : ZUFG4201OR Prod.Nr./PNC: : 90027394900
model(MOD) : ZUF4301OR Prod.Nr./PNC: : 90027396900
model(MOD) : ZUFG4301OR Prod.Nr./PNC: : 90027397300
model(MOD) : ZUSORIGDB+ Prod.Nr./PNC: : 90027367600
model(MOD) : ZUSORIGDB+ Prod.Nr./PNC: : 90027367700
model(MOD) : ZUSORIGWR+ Prod.Nr./PNC: : 90027367800
model(MOD) : ZUSORIGWR+ Prod.Nr./PNC: : 90027367900
model(MOD) : ZUSORIGTS+ Prod.Nr./PNC: : 90027368000
model(MOD) : ZUS3925DB+ Prod.Nr./PNC: : 90027369000
model(MOD) : ZUS3945WR+ Prod.Nr./PNC: : 90027369100
model(MOD) : ZUS3955TS+ Prod.Nr./PNC: : 90027369200
model(MOD) : ZUSORIGCB+ Prod.Nr./PNC: : 90027369800
model(MOD) : ZUOORIGDB+ Prod.Nr./PNC: : 90027386400
model(MOD) : ZUOORIGDB+ Prod.Nr./PNC: : 90027386401
model(MOD) : ZUOORIGWR+ Prod.Nr./PNC: : 90027386600
model(MOD) : ZUOORIGWR+ Prod.Nr./PNC: : 90027386601
model(MOD) : ZUOORIGWR+ Prod.Nr./PNC: : 90027386700
model(MOD) : ZUOORIGW+ Prod.Nr./PNC: : 90027388300
model(MOD) : ZUOORIGW+ Prod.Nr./PNC: : 90027388301
model(MOD) : ZUFPARKETT Prod.Nr./PNC: : 90027395500
model(MOD) : ZUFPARKETT Prod.Nr./PNC: : 90027395600
model(MOD) : ZUFPARKETR Prod.Nr./PNC: : 90027396800
model(MOD) : ZUSORIGDTR Prod.Nr./PNC: : 90094031600
model(MOD) : ZUOORIGDB+ Prod.Nr./PNC: : 90027386500
model(MOD) : ZUS3955CB+ Prod.Nr./PNC: : 90094032300
model(MOD) : Z8815DB Prod.Nr./PNC: : 90315240700
model(MOD) : UPORIGIN Prod.Nr./PNC: : 90315221700
model(MOD) : ZUP3820RT Prod.Nr./PNC: : 90315222700
model(MOD) : ZUA3820P Prod.Nr./PNC: : 90315131400
model(MOD) : ZUA3830P Prod.Nr./PNC: : 90315131800
model(MOD) : ZUA3830P Prod.Nr./PNC: : 90315132000
model(MOD) : ZUPG3801 Prod.Nr./PNC: : 90315138100
model(MOD) : ZUP3820GP Prod.Nr./PNC: : 90315138900
model(MOD) : ZUP3820GP Prod.Nr./PNC: : 90315138901
model(MOD) : ZUS3920 Prod.Nr./PNC: : 90315140100
model(MOD) : ZUS3925 Prod.Nr./PNC: : 90315140500
model(MOD) : ZUS3920 Prod.Nr./PNC: : 90315140600
model(MOD) : Z8810 Prod.Nr./PNC: : 91028690000
model(MOD) : Z8810P Prod.Nr./PNC: : 91028690100
model(MOD) : Z8824P Prod.Nr./PNC: : 91028691600
model(MOD) : Z8810W Prod.Nr./PNC: : 91028696000
model(MOD) : Z8810W Prod.Nr./PNC: : 91028696002
model(MOD) : Z8824CSP Prod.Nr./PNC: : 91028699700
model(MOD) : ZUAG3800 Prod.Nr./PNC: : 90315131000
model(MOD) : ZUAG3800 Prod.Nr./PNC: : 90315131600
model(MOD) : ZUAG3801 Prod.Nr./PNC: : 90315135100
model(MOD) : ZUP3820B Prod.Nr./PNC: : 90315135600
model(MOD) : ZUP3820GP Prod.Nr./PNC: : 90315136000
model(MOD) : ZUSG3900 Prod.Nr./PNC: : 90315141500
model(MOD) : ZUSG3900 Prod.Nr./PNC: : 90315141600
model(MOD) : ZUSG3900 Prod.Nr./PNC: : 90315142400
model(MOD) : ZUSG3900 Prod.Nr./PNC: : 90315142600
model(MOD) : ZUSG3900 Prod.Nr./PNC: : 90315142800
model(MOD) : ZUSG3900 Prod.Nr./PNC: : 90315143800
model(MOD) : ZUP3830 Prod.Nr./PNC: : 90315139700
model(MOD) : ZUAG3800 Prod.Nr./PNC: : 90315133900
model(MOD) : ZUAG3801 Prod.Nr./PNC: : 90315134000
model(MOD) : ZUAG3801 Prod.Nr./PNC: : 90315134100
model(MOD) : ZUAG3801 Prod.Nr./PNC: : 90315134200
model(MOD) : ZUAG3801 Prod.Nr./PNC: : 90315134500
model(MOD) : ZUAG3801 Prod.Nr./PNC: : 90315135000
model(MOD) : ZUSG3901 Prod.Nr./PNC: : 90315144500
model(MOD) : ZUSG3901 Prod.Nr./PNC: : 90315144600
model(MOD) : ZUSG3901 Prod.Nr./PNC: : 90315144700
model(MOD) : ZUSG3901 Prod.Nr./PNC: : 90315147000
model(MOD) : ZUSG3901 Prod.Nr./PNC: : 90315147200
model(MOD) : ZUSG3900 Prod.Nr./PNC: : 90315147600
model(MOD) : ZUA3820 Prod.Nr./PNC: : 90315132700
model(MOD) : ZUA3821P Prod.Nr./PNC: : 90315135200
model(MOD) : ZUSG3900 Prod.Nr./PNC: : 90315143500
model(MOD) : ZUS3921 Prod.Nr./PNC: : 90315144000
model(MOD) : ZUS3922B Prod.Nr./PNC: : 90315145000
model(MOD) : ZUS3922B Prod.Nr./PNC: : 90315145001
model(MOD) : ZUS3922R Prod.Nr./PNC: : 90315145100
model(MOD) : ZUS3922G Prod.Nr./PNC: : 90315145200
model(MOD) : ZUS3922R Prod.Nr./PNC: : 90315146300
model(MOD) : ZUS3922R Prod.Nr./PNC: : 90315146301
model(MOD) : ZUS3926 Prod.Nr./PNC: : 90315146500
model(MOD) : ZUS3926 Prod.Nr./PNC: : 90315146501
model(MOD) : ZUS3926 Prod.Nr./PNC: : 90315146502
model(MOD) : ZUP3820B Prod.Nr./PNC: : 90315135601
model(MOD) : ZUP3820BP Prod.Nr./PNC: : 90315135700
model(MOD) : ZUP3820G Prod.Nr./PNC: : 90315135900
model(MOD) : ZUP3820B Prod.Nr./PNC: : 90315138800
model(MOD) : ZUP3820B Prod.Nr./PNC: : 90315138801
model(MOD) : ZUS3922B Prod.Nr./PNC: : 90315144900
model(MOD) : ZUS3922R Prod.Nr./PNC: : 90315146400
model(MOD) : ZUA3822P Prod.Nr./PNC: : 90315220800
model(MOD) : Z8810W Prod.Nr./PNC: : 91028695900
model(MOD) : Z8810W Prod.Nr./PNC: : 91028695901
model(MOD) : Z8810W Prod.Nr./PNC: : 91028696001
model(MOD) : Z8810BP Prod.Nr./PNC: : 91028696100
model(MOD) : Z8810BP Prod.Nr./PNC: : 91028696101
model(MOD) : Z8824CSP Prod.Nr./PNC: : 91028699701
model(MOD) : ZUPG3801 Prod.Nr./PNC: : 90315138200
model(MOD) : ZUPG3801 Prod.Nr./PNC: : 90315138300
model(MOD) : ZUSG3901 Prod.Nr./PNC: : 90315147700
model(MOD) : UPGREEN Prod.Nr./PNC: : 90315222000
model(MOD) : UOORIGINWR Prod.Nr./PNC: : 90027382000
model(MOD) : UFPARKETT Prod.Nr./PNC: : 90027393300
model(MOD) : EUS8X2CB Prod.Nr./PNC: : 90094036400
model(MOD) : EUS8X2DB Prod.Nr./PNC: : 90094036500
model(MOD) : EUS8X2DB Prod.Nr./PNC: : 90094036600
model(MOD) : EUS8X2RR Prod.Nr./PNC: : 90094036700
model(MOD) : EUS8X2RR Prod.Nr./PNC: : 90094036800
model(MOD) : EUS8X2SB Prod.Nr./PNC: : 90094036900
model(MOD) : EUS8X2DBT Prod.Nr./PNC: : 90094038100
model(MOD) : EUS8X3CB Prod.Nr./PNC: : 90094038200
model(MOD) : EUS8X2CB Prod.Nr./PNC: : 90094038700
model(MOD) : ZUS4065SB Prod.Nr./PNC: : 90094038800
model(MOD) : EUO93IW Prod.Nr./PNC: : 90094052000
model(MOD) : EUO93IW Prod.Nr./PNC: : 90094052100
model(MOD) : EUO93DB Prod.Nr./PNC: : 90094052200
model(MOD) : EUO93DB Prod.Nr./PNC: : 90094052300
model(MOD) : EUO93RR Prod.Nr./PNC: : 90094052400
model(MOD) : EUOC92IW Prod.Nr./PNC: : 90094053700
model(MOD) : EUOC92DB Prod.Nr./PNC: : 90094053800
model(MOD) : EUO93IW Prod.Nr./PNC: : 90094054000
model(MOD) : UOGREEN Prod.Nr./PNC: : 90027380200
model(MOD) : UOORIGINDB Prod.Nr./PNC: : 90027380000
model(MOD) : UOORIGINDB Prod.Nr./PNC: : 90027380001
model(MOD) : UOORIGINWR Prod.Nr./PNC: : 90027380100
model(MOD) : UOORIGINWR Prod.Nr./PNC: : 90027380101
model(MOD) : UOORIGINDB Prod.Nr./PNC: : 90027381200
model(MOD) : UOORIGINDB Prod.Nr./PNC: : 90027381201
model(MOD) : UOORIGINWR Prod.Nr./PNC: : 90027381300
model(MOD) : UOORIGINWR Prod.Nr./PNC: : 90027381301
model(MOD) : UOORIGINPB Prod.Nr./PNC: : 90027382800
model(MOD) : UOORIGINPB Prod.Nr./PNC: : 90027382801
model(MOD) : EL7080ACL Prod.Nr./PNC: : 90027383400
model(MOD) : ZUP3822P Prod.Nr./PNC: : 90315221100
model(MOD) : ZUOGREEN Prod.Nr./PNC: : 90027384200
model(MOD) : ZUOGREEN Prod.Nr./PNC: : 90027385600

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
55871, 2193712110, 2193712011, 2193712029, 2193712037, 2193712045, 2193712052, 2193712060, 2193712078, 2193712086, 2193712094, 2193712102, 2193712128,