Καλάθι σνάκ φριτέζας TEFAL original

29.50

Κωδικός προϊόντος: 55022 Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

TEFAL
REF. (Reference): : GH800020/12A
REF. (Reference): : FZ700033/12F
REF. (Reference): : FZ700037/12A
REF. (Reference): : FZ700231/12B
REF. (Reference): : FZ700033/12C
REF. (Reference): : FZ700033/12G
REF. (Reference): : FZ700231/12A
REF. (Reference): : FZ700231/12C
model(MOD) : FZ700031 REF. (Reference): : FZ700031/12E
REF. (Reference): : FZ700033/12B
REF. (Reference): : FZ707020/12A
REF. (Reference): : GH806115/12B
REF. (Reference): : FZ700033/12D
REF. (Reference): : FZ700072/12D
REF. (Reference): : FZ700033/12E
REF. (Reference): : FZ707015/12A
REF. (Reference): : AG7100S0/12A
REF. (Reference): : AG7100S0/12B
REF. (Reference): : AG7110S0/12A
REF. (Reference): : AG7110S0/12B
REF. (Reference): : AL800030/12A
REF. (Reference): : AL800030/12B
REF. (Reference): : AL800030/12C
REF. (Reference): : AL800030/12D
REF. (Reference): : AL800040/12A
REF. (Reference): : AL800041/12A
REF. (Reference): : AL800066/12A
REF. (Reference): : AL800066/12B
REF. (Reference): : AL800240/12A
REF. (Reference): : AL806040/12A
REF. (Reference): : AL806040/12B
REF. (Reference): : AL806041/12A
REF. (Reference): : AL806041/12B
REF. (Reference): : AL806240/12A
REF. (Reference): : AL806240/12B
REF. (Reference): : FZ700015/12A
REF. (Reference): : FZ700015/12B
REF. (Reference): : FZ700015/12C
REF. (Reference): : FZ700015/12D
REF. (Reference): : FZ700015/12E
REF. (Reference): : FZ700015/12F
REF. (Reference): : FZ700016/12A
REF. (Reference): : FZ700016/12B
REF. (Reference): : FZ700016/12C
REF. (Reference): : FZ700016/12D
REF. (Reference): : FZ700016/12E
REF. (Reference): : FZ700020/12A
REF. (Reference): : FZ700030/12A
REF. (Reference): : FZ700030/12B
REF. (Reference): : FZ700031/12A
REF. (Reference): : FZ700031/12B
REF. (Reference): : FZ700031/12C
REF. (Reference): : FZ700031/12D
REF. (Reference): : FZ700031/12F
REF. (Reference): : FZ700031/12G
REF. (Reference): : FZ700032/12A
REF. (Reference): : FZ700032/12B
REF. (Reference): : FZ700032/12C
REF. (Reference): : FZ700032/12D
REF. (Reference): : FZ700032/12E
REF. (Reference): : FZ700032/12F
REF. (Reference): : FZ700032/12G
REF. (Reference): : FZ700032/12H
REF. (Reference): : FZ700034/12A
REF. (Reference): : FZ700034/12B
REF. (Reference): : FZ700034/12C
REF. (Reference): : FZ700034/12D
REF. (Reference): : FZ700034/12E
REF. (Reference): : FZ700034/12F
REF. (Reference): : FZ700034/12G
REF. (Reference): : FZ700035/12A
REF. (Reference): : FZ700035/12B
REF. (Reference): : FZ700035/12C
REF. (Reference): : FZ700035/12D
REF. (Reference): : FZ700035/12E
REF. (Reference): : FZ700035/12F
REF. (Reference): : FZ700035/12G
REF. (Reference): : FZ700035/12H
REF. (Reference): : FZ700037/12B
REF. (Reference): : FZ700037/12C
REF. (Reference): : FZ700037/12D
REF. (Reference): : FZ700037/12E
REF. (Reference): : FZ700037/12F
REF. (Reference): : FZ700038/12A
REF. (Reference): : FZ700038/12B
REF. (Reference): : FZ700038/12C
REF. (Reference): : FZ700038/12D
REF. (Reference): : FZ700038/12E
REF. (Reference): : FZ700038/12F
REF. (Reference): : FZ700039/12A
REF. (Reference): : FZ700039/12B
REF. (Reference): : FZ700039/12C
REF. (Reference): : FZ700039/12D
REF. (Reference): : FZ700039/12E
REF. (Reference): : FZ700039/12F
REF. (Reference): : FZ700040/12A
REF. (Reference): : FZ700040/12B
REF. (Reference): : FZ700040/12C
REF. (Reference): : FZ700040/12D
REF. (Reference): : FZ700040/12E
REF. (Reference): : FZ700040/12F
REF. (Reference): : FZ700041/12A
REF. (Reference): : FZ700041/12B
REF. (Reference): : FZ700041/12C
REF. (Reference): : FZ700041/12D
REF. (Reference): : FZ700055/12A
REF. (Reference): : FZ700055/12B
REF. (Reference): : FZ700055/12C
REF. (Reference): : FZ700055/12D
REF. (Reference): : FZ700055/12E
REF. (Reference): : FZ700056/12A
REF. (Reference): : FZ700056/12B
REF. (Reference): : FZ700056/12C
REF. (Reference): : FZ700056/12D
REF. (Reference): : FZ700056/12E
REF. (Reference): : FZ700070/12A
REF. (Reference): : FZ700070/12B
REF. (Reference): : FZ700070/12C
REF. (Reference): : FZ700070/12D
REF. (Reference): : FZ700070/12E
REF. (Reference): : FZ700070/12F
REF. (Reference): : FZ700071/12A
REF. (Reference): : FZ700071/12B
REF. (Reference): : FZ700071/12C
REF. (Reference): : FZ700071/12D
REF. (Reference): : FZ700071/12E
REF. (Reference): : FZ700071/12F
REF. (Reference): : FZ700072/12A
REF. (Reference): : FZ700072/12B
REF. (Reference): : FZ700072/12C
REF. (Reference): : FZ700072/12E
REF. (Reference): : FZ700072/12F
REF. (Reference): : FZ700072/12G
REF. (Reference): : FZ700072/12H
REF. (Reference): : FZ700072/12I
REF. (Reference): : FZ700215/12A
REF. (Reference): : FZ700215/12B
REF. (Reference): : FZ700215/12C
REF. (Reference): : FZ700230/12A
REF. (Reference): : FZ700230/12B
REF. (Reference): : FZ700230/12C
REF. (Reference): : FZ700232/12A
REF. (Reference): : FZ700232/12B
REF. (Reference): : FZ700232/12C
REF. (Reference): : FZ700233/12A
REF. (Reference): : FZ700233/12B
REF. (Reference): : FZ700233/12C
REF. (Reference): : FZ700234/12A
REF. (Reference): : FZ700234/12B
REF. (Reference): : FZ700235/12A
REF. (Reference): : FZ700235/12B
REF. (Reference): : FZ700235/12C
REF. (Reference): : FZ700236/12A
REF. (Reference): : FZ700236/12B
REF. (Reference): : FZ700236/12C
REF. (Reference): : FZ700237/12A
REF. (Reference): : FZ700237/12B
REF. (Reference): : FZ700270/12A
REF. (Reference): : FZ700270/12B
REF. (Reference): : FZ701015/12A
REF. (Reference): : FZ701015/12B
REF. (Reference): : FZ701020/12A
REF. (Reference): : FZ701020/12B
REF. (Reference): : FZ701027/12A
REF. (Reference): : FZ701027/12B
REF. (Reference): : FZ701028/12A
REF. (Reference): : FZ701028/12B
REF. (Reference): : FZ706012/12A
REF. (Reference): : FZ706012/12B
REF. (Reference): : FZ706017/12A
REF. (Reference): : FZ706028/12A
REF. (Reference): : FZ706028/12B
REF. (Reference): : FZ706031/12A
REF. (Reference): : FZ706039/12A
REF. (Reference): : FZ706060/12A
REF. (Reference): : FZ706060/12B
REF. (Reference): : FZ706212/12A
REF. (Reference): : FZ706225/12A
REF. (Reference): : FZ706225/12B
REF. (Reference): : FZ706227/12A
REF. (Reference): : FZ706227/12B
REF. (Reference): : FZ706228/12A
REF. (Reference): : FZ706228/12B
REF. (Reference): : FZ706260/12A
REF. (Reference): : FZ706260/12B
REF. (Reference): : FZ707015/12B
REF. (Reference): : FZ707016/12A
REF. (Reference): : FZ707016/12B
REF. (Reference): : FZ707017/12A
REF. (Reference): : FZ707017/12B
REF. (Reference): : FZ707020/12B
REF. (Reference): : FZ707028/12A
REF. (Reference): : FZ707225/12A
REF. (Reference): : FZ707227/12A
REF. (Reference): : FZ707228/12A
REF. (Reference): : FZ707240/12A
REF. (Reference): : FZ707240/12B
REF. (Reference): : FZ707267/12A
REF. (Reference): : FZ707267/12B
REF. (Reference): : FZ707268/12A
REF. (Reference): : FZ707268/12B
REF. (Reference): : FZ710000/12A
REF. (Reference): : FZ710000/12B
REF. (Reference): : FZ710015/12A
REF. (Reference): : FZ710015/12B
REF. (Reference): : FZ710027/12A
REF. (Reference): : FZ710028/12A
REF. (Reference): : FZ710029/12A
REF. (Reference): : FZ710029/12B
REF. (Reference): : FZ710038/12A
REF. (Reference): : FZ710038/12B
REF. (Reference): : FZ710058/12A
REF. (Reference): : FZ710059/12A
REF. (Reference): : FZ710059/12B
REF. (Reference): : FZ710800/12A
REF. (Reference): : FZ710800/12B
REF. (Reference): : FZ710815/12A
REF. (Reference): : FZ710815/12B
REF. (Reference): : FZ710827/12A
REF. (Reference): : FZ710827/12B
REF. (Reference): : FZ710828/12A
REF. (Reference): : FZ710828/12B
REF. (Reference): : FZ710840/12A
REF. (Reference): : FZ710840/12B
REF. (Reference): : FZ711015/12A
REF. (Reference): : FZ711015/12B
REF. (Reference): : FZ711815/12A
REF. (Reference): : FZ711815/12B
REF. (Reference): : FZ711867/12A
REF. (Reference): : FZ711867/12B
REF. (Reference): : FZ711868/12A
REF. (Reference): : FZ712015/12A
REF. (Reference): : FZ712015/12B
REF. (Reference): : GH800015/12A
REF. (Reference): : GH800015/12B
REF. (Reference): : GH800015/12C
REF. (Reference): : GH800016/12A
REF. (Reference): : GH800020/12B
REF. (Reference): : GH800030/12A
REF. (Reference): : GH800030/12B
REF. (Reference): : GH800031/12A
REF. (Reference): : GH800031/12B
REF. (Reference): : GH800032/12A
REF. (Reference): : GH800032/12B
REF. (Reference): : GH800032/12C
REF. (Reference): : GH800070/12A
REF. (Reference): : GH800070/12B
REF. (Reference): : GH800070/12C
REF. (Reference): : GH800215/12A
REF. (Reference): : GH800215/12B
REF. (Reference): : GH800230/12A
REF. (Reference): : GH800230/12B
REF. (Reference): : GH806015/12A
REF. (Reference): : GH806015/12B
REF. (Reference): : GH806017/12A
REF. (Reference): : GH806031/12A
REF. (Reference): : GH806031/12B
REF. (Reference): : GH806115/12A
REF. (Reference): : GH806212/12A
REF. (Reference): : GH806212/12B
REF. (Reference): : GH806215/12A
REF. (Reference): : GH806215/12B
REF. (Reference): : GH806B40/12A
REF. (Reference): : GH806B40/12B
REF. (Reference): : GH807227/12A
REF. (Reference): : GH807227/12B
REF. (Reference): : GH807228/12A
REF. (Reference): : GH807228/12B

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
55022, XA701072, XA701073, XA701074, XA701070,