Διακόπτης 4+5 επαφές 6 θέσεις επιλογής φούρνου DELONGHI / KUPERSBUSH …

25.00

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

KUPPERSBUSCH
model(MOD) : EHK62.50 WGN
model(MOD) : EHK62.51BB
model(MOD) : EH65.01BB
model(MOD) : EHK 64.51 W
model(MOD) : EH62.01W
model(MOD) : EH64.00WGP
model(MOD) : EHK62.51W
model(MOD) : EH62.00 WGN
model(MOD) : EH64.50WGE
model(MOD) : EH64.00BGP
model(MOD) : EH62.00 BGN
model(MOD) : EH62.50WGN
DELONGHI
model:(MOD:) : EG6131/1ME
model:(MOD:) : GR-DMW-664 V type:(TYP:) : GRDMW664V
model:(MOD:) : 8644RX
model:(MOD:) : 8644W
model:(MOD:) : 8644X
model:(MOD:) : 8C2MF4W
model:(MOD:) : 136PX634
model:(MOD:) : DEMA664
model:(MOD:) : DEMB664
model:(MOD:) : DEMK9642B
model:(MOD:) : DEMK965B
model:(MOD:) : DEMR664
model:(MOD:) : DEMW654
model:(MOD:) : DEMW664
model:(MOD:) : DEMW855
model:(MOD:) : DEMW96
model:(MOD:) : DEMW9642B
model:(MOD:) : DEMW965
model:(MOD:) : DEMW965B
model:(MOD:) : DEMX654
model:(MOD:) : DEMX664
model:(MOD:) : DEMX664V
model:(MOD:) : DEMX855
model:(MOD:) : DEMX96
model:(MOD:) : DEMX9642B
model:(MOD:) : DEMX965
model:(MOD:) : DEMX965B
model:(MOD:) : DEX654
model:(MOD:) : DMW64
model:(MOD:) : DMW64V
model:(MOD:) : DMW664
model:(MOD:) : DMX64
model:(MOD:) : DMX64GH
model:(MOD:) : DMX64IN
model:(MOD:) : DMX64V
model:(MOD:) : DMX664
model:(MOD:) : DMX664V-2610
model:(MOD:) : MEM965TBA
model:(MOD:) : MEM965TBX
model:(MOD:) : MEM965TNN
model:(MOD:) : MEM965TNX
model:(MOD:) : MEM965TWX
model:(MOD:) : PEMA664C
model:(MOD:) : PEMA965C
model:(MOD:) : PEMB664C
model:(MOD:) : PEMX965/1T
model:(MOD:) : PEMX965/2T
model:(MOD:) : DEMW564
model:(MOD:) : DEMX765
model:(MOD:) : DEX664
model:(MOD:) : DMW664V
model:(MOD:) : DMX664V
model:(MOD:) : ElbaCEM965TBX
model:(MOD:) : ElbaCEM965TWX
model:(MOD:) : ElbaEMX765
model:(MOD:) : ElbaMMX664
model:(MOD:) : ElbaMMX855
model:(MOD:) : ElbaMMX965
model:(MOD:) : ElbaMMX965PB
model:(MOD:) : H8644X
model:(MOD:) : LMFB664
model:(MOD:) : LMFI664
model:(MOD:) : PEMX166/1GHIT
model:(MOD:) : TEMW664/1A
model:(MOD:) : TEMX664A
model:(MOD:) : TEMX664/1A
model:(MOD:) : YEMX664
model:(MOD:) : YEMX664V
model:(MOD:) : YEMX9642B
model:(MOD:) : MODEL: FornoBMX6
model:(MOD:) : MODEL: FornoDLM6S
model:(MOD:) : MODEL: FornoDLM6X
model:(MOD:) : MODEL: FornoDMX6
model:(MOD:) : MODEL: FornoFLM6RO
model:(MOD:) : MODEL: FornoFLM6S
model:(MOD:) : MODEL: FornoFM9A6
model:(MOD:) : MODEL: FornoNFMA6
model:(MOD:) : MODEL: FornoNFMB6
model:(MOD:) : MODEL: FornoNFMN6
model:(MOD:) : MODEL: FornoPMA6
model:(MOD:) : MODEL: FornoPMAN6
model:(MOD:) : MODEL: FornoPMB6
model:(MOD:) : MODEL: FornoPMR6
model:(MOD:) : MODEL: FornoPMRA6
model:(MOD:) : MODEL: FornoPMRO6
model:(MOD:) : MODEL: FornoPMS6
model:(MOD:) : MODEL: FornoPMW6
model:(MOD:) : MODEL: FornoPMX6
model:(MOD:) : MODEL: FornoPMX6ALD
model:(MOD:) : MODEL: FornoPMX6ALS
model:(MOD:) : MODEL: FornoSLM6
model:(MOD:) : MODEL: FornoSMX6
model:(MOD:) : MODEL: FornoSMX6COM
model:(MOD:) : MODEL: FornoTMX6
model:(MOD:) : MODEL: FornoTMX7
model:(MOD:) : MODEL: FornoYLM6B
model:(MOD:) : MODEL: FornoYLM6N
model:(MOD:) : MODEL: FornoYLM6X
model:(MOD:) : MODEL: FornoYMA6
model:(MOD:) : MODEL: FornoYMA6P
model:(MOD:) : MODEL: FornoYMN6
model:(MOD:) : MODEL: FornoDMW6
model:(MOD:) : MODEL: FornoElbaAM626X
model:(MOD:) : MODEL: FornoElbaEM625BK
model:(MOD:) : MODEL: FornoElbaEM625X
model:(MOD:) : MODEL: FornoElbaMM626X
model:(MOD:) : MODEL: FornoElbaMM626X2
model:(MOD:) : MODEL: FornoElbaPM626S
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoCM6AR
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoCM6AV
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoCM6B
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoCM6CF
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoCR-PCFO5BLT
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoDMA6X
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoFMB6
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoFMB6/1
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoFMVA6
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoOCM6AR
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoPMA6PPX
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoPMA6X
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoPMX6PP
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoSMA6
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoSMA6/1
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoSMB6
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoSMN6
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoSMN6/1
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoSMS6
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoSPA6PRO
model:(MOD:) : MODEL: FornoIncassoSPA6.1CATI
model:(MOD:) : AM626X
model:(MOD:) : BMX6
model:(MOD:) : CEM965TBX
model:(MOD:) : CEM965TWX
model:(MOD:) : CM6AR
model:(MOD:) : CM6AV
model:(MOD:) : CM6B
model:(MOD:) : CM6CF
model:(MOD:) : CR-PCFO5BLT
model:(MOD:) : DLM6S
model:(MOD:) : DLM6X
model:(MOD:) : DMA6X
model:(MOD:) : DMW6
model:(MOD:) : DMX6
model:(MOD:) : EM625BK
model:(MOD:) : EM625X
model:(MOD:) : EMX765
model:(MOD:) : FLM6RO
model:(MOD:) : FLM6S
model:(MOD:) : FM9A6
model:(MOD:) : FMB6
model:(MOD:) : FMB6/1
model:(MOD:) : FMVA6
model:(MOD:) : MM626X
model:(MOD:) : MM626X2
model:(MOD:) : MMX664
model:(MOD:) : MMX855
model:(MOD:) : MMX965
model:(MOD:) : MMX965PB
model:(MOD:) : NFMA6
model:(MOD:) : NFMB6
model:(MOD:) : NFMN6
model:(MOD:) : OCM6AR
model:(MOD:) : PM626S
model:(MOD:) : PMA6
model:(MOD:) : PMA6PPX
model:(MOD:) : PMA6X
model:(MOD:) : PMAN6
model:(MOD:) : PMB6
model:(MOD:) : PMR6
model:(MOD:) : PMRA6
model:(MOD:) : PMRO6
model:(MOD:) : PMS6
model:(MOD:) : PMW6
model:(MOD:) : PMX6
model:(MOD:) : PMX6ALD
model:(MOD:) : PMX6ALS
model:(MOD:) : PMX6PP
model:(MOD:) : SLM6
model:(MOD:) : SMA6
model:(MOD:) : SMA6/1
model:(MOD:) : SMB6
model:(MOD:) : SMN6
model:(MOD:) : SMN6/1
model:(MOD:) : SMS6
model:(MOD:) : SMX6
model:(MOD:) : SMX6COM
model:(MOD:) : SPA6PRO
model:(MOD:) : SPA6.1CATI
model:(MOD:) : TMX6
model:(MOD:) : TMX7
model:(MOD:) : YLM6B
model:(MOD:) : YLM6N
model:(MOD:) : YLM6X
model:(MOD:) : YMA6
model:(MOD:) : YMA6P
model:(MOD:) : YMN6
model:(MOD:) : D926GWF
model:(MOD:) : DE61GW
model:(MOD:) : DE91GW
model:(MOD:) : DE91GW1
model:(MOD:) : DE926GWF
model:(MOD:) : DEF905GW1
model:(MOD:) : DEF905GW1X1
model:(MOD:) : L61GW
model:(MOD:) : L91GW

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
29426, 050030, 4626866518, 46.26866.518, 10DL050030, 14410468207,