Βαλβίδα (220V, διπλή – Φ10) εισαγωγής νερού πλυντηρίου ρούχων ARISTON/INDESIT

15.00

Κωδικός προϊόντος: 1933420 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , ,

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

ARISTON
model(MOD) : ALV85EU type(TYP) : LB200C industrial code : 80298450050
model(MOD) : AB63IT industrial code : 46224550030
model(MOD) : AB63IT commercial code : 46224550030
model(MOD) : AV61EU industrial code : 46298900000
model(MOD) : AV61EU industrial code : 46298900900
model(MOD) : ARXL105EU commercial code : F053827 industrial code : 46538270000
model(MOD) : AQXXL109EU/HA commercial code : F051368 industrial code : 80513680000
model(MOD) : AV61EU commercial code : F029890 industrial code : 46298900901
model(MOD) : AB40EX commercial code : F024733 industrial code : 46247330000
model(MOD) : AQ9L09UEU industrial code : 80621150000
model(MOD) : AVL82EUTE commercial code : F035399 industrial code : 46353990000 Serial.Nr(S/N) : 705292129
model(MOD) : ARGL105EU.R industrial code : 30598180000
model(MOD) : ARXL88IT commercial code : F052845 industrial code : 46528450100
model(MOD) : AQXGF149EUO industrial code : 80546700100
model(MOD) : AQXL85EU industrial code : 80395550300
model(MOD) : AQLF9D69UEUB industrial code : 80624900301
model(MOD) : AQXXL109EU industrial code : 80395670128
model(MOD) : AQGD149SEU/HA industrial code : 80498330000
model(MOD) : AQ9D48XEUB industrial code : 80621030000
model(MOD) : ECOXXF129IT(ARCADIA) industrial code : 30620690085
model(MOD) : WMF722BSCEU industrial code : 30765340000
model(MOD) : ARXXL125FR(ARCADIA) industrial code : 30567970085
model(MOD) : WMD843BSEU industrial code : 307667701000
model(MOD) : ARXXL105EUR(ARCADIA) industrial code : 30567980185
model(MOD) : AQ113D697EUB type(TYP) : AQ113D697EU/B industrial code : 80749340200
model(MOD) : ARXXL105EU.R industrial code : 30567980100
model(MOD) : AQGF129EU/HA industrial code : 80499130000
model(MOD) : WMF722BSCEU industrial code : 30765340300
model(MOD) : AQ9F49UEU industrial code : 80615450300
model(MOD) : FMF823BCEU industrial code : 30857630100
model(MOD) : AQ9F68UEU commercial code : F062163 industrial code : 80621630200
model(MOD) : AQ113DA697EUB industrial code : 80835670000
model(MOD) : WMD922BSEU industrial code : 30762679101
model(MOD) : AVL82EU commercial code : F030208 industrial code : 91302080000
model(MOD) : WMF722BSCEU industrial code : 30765340397
model(MOD) : AVL85EU industrial code : 80298450900
model(MOD) : WMD1044BXEU industrial code : 80786859001
model(MOD) : ARXL85EU.N type(TYP) : ARCADIA industrial code : 46645910085
model(MOD) : ARGL105EUR type(TYP) : ARCADIA industrial code : 30598180085
model(MOD) : AB63IT industrial code : 46224550000
model(MOD) : AQ105D49DEUB commercial code : industrial code : 80803510300
model(MOD) : WMD1043BXEU industrial code : 80767440100 Serial.Nr(S/N) : 080767440100
model(MOD) : AVL85EU industrial code : 80298450001
model(MOD) : WMF722BSCEU industrial code : 30765340396

COMENDA
HOTPOINT
model(MOD) : HV8B593GUK industrial code: : 30835990095
model(MOD) : AQ113F497EUK type(TYP) : F074913 industrial code: : 80749130395
model(MOD) : WMFUG742P industrial code: : 30862480100
model(MOD) : WMFUG742GUK industrial code: : 30862490195
model(MOD) : AQXGF149EUO industrial code: : 80546700100
model(MOD) : AQ113D697EUB type(TYP) : AQ113D697EU/B industrial code: : 80749340200
model(MOD) : WMF722BSCEU industrial code: : 30765340300
model(MOD) : ARXL85EU.N type(TYP) : ARCADIA industrial code: : 46645910085
model(MOD) : AQGF129EUO industrial code: : 80546690100 comercial code: : F054669
model(MOD) : AQGL109EUO industrial code: : 80546670100
model(MOD) : WMD922BSEU industrial code: : 30762679100 comercial code: : F076267
model(MOD) : WMD1043BXEU industrial code: : 80767440100 comercial code: : F076744
model(MOD) : RSG825JSEU industrial code: : 30888930101
model(MOD) : WMG1022BEU industrial code: : 80765270000

INDESIT
model(MOD) : W83TEX commercial code : F023310 industrial code : 46233100401
model(MOD) : WI62EX commercial code : F030505 industrial code : 46305050000
model(MOD) : WI42EX commercial code : F030499 industrial code : 46304990900
model(MOD) : W43TEX industrial code : 46233060100
model(MOD) : W43TEX industrial code : 46233060130
model(MOD) : WIXXL106EU.1/Y industrial code : 80545370075
model(MOD) : WIXL85EU/Y industrial code : 46471950075
model(MOD) : IWB6065EU industrial code : 46619550000
model(MOD) : AQXXL109EU/HA industrial code : 80513680000
model(MOD) : WIXL105EU/Y commercial code : F047196 industrial code : 46471960075
model(MOD) : IWC81082ECOEU/E industrial code : 30760419000
model(MOD) : W43IT industrial code : 46232990100
model(MOD) : IWE8128BEU commercial code : F060636 industrial code : 30606360100
model(MOD) : WIA500EU industrial code : 46460360000
model(MOD) : W63TEX industrial code : 46233050130
model(MOD) : WIL85XSEX industrial code : 80305300000 Serial.Nr(S/N) : 41008866180305300000
model(MOD) : IWE8128BEU industrial code : 30606360000 Serial.Nr(S/N) : 81210811030606360000
model(MOD) : WIXL85EU industrial code : 46471950100
model(MOD) : WIXXL86EU.1/Y industrial code : 80545360075
model(MOD) : WI40IT industrial code : 46302310000
model(MOD) : WIXXL106EU.1 industrial code : 80545370100
model(MOD) : PWE91272WEU industrial code : 80748030100
model(MOD) : IWC6083EU industrial code : 46619740000
model(MOD) : IWB5065EU industrial code : 46619450000
model(MOD) : IWC61051ECOEU type(TYP) : F078847 industrial code : 46788470100
model(MOD) : AVSL85EU industrial code : 80299050050
model(MOD) : IWD7085BGR industrial code : 30735420000
model(MOD) : AQXXF129HEU industrial code : 80395760226
model(MOD) : AV61EU industrial code : 46298900000
model(MOD) : WI52EX commercial code : F030502 industrial code : 46305020000
model(MOD) : XWA81682XWUK commercial code : F082487 industrial code : 30824870095
model(MOD) : WIXL85EX type(TYP) : WIXL85(EX) industrial code : 91305770902 Serial.Nr(S/N) : 609061328
model(MOD) : WIN602EU industrial code : 46464730103
model(MOD) : IWC8085BEU type(TYP) : IWC8085B(EU) industrial code : 30614770000 Serial.Nr(S/N) : 912159521
model(MOD) : WP42IT industrial code : 46277590000
model(MOD) : WIXXL126EU.1 commercial code : F054538 industrial code : 80545380100
model(MOD) : AQXGF169EUO industrial code : 80546710100
model(MOD) : IWC5105EU/E industrial code : 46619718800
model(MOD) : IWB51251CECOEU industrial code : 85871690000
model(MOD) : WIN82EX industrial code : 46464780185
model(MOD) : IWE7125BEU/E commercial code : F061483 industrial code : 30614838700 Serial.Nr(S/N) : 8007842614831
model(MOD) : WI62EX industrial code : 46305050900
model(MOD) : IWC71051EU industrial code : 30787210000
model(MOD) : XWE91483XWEU industrial code : 30826060095
model(MOD) : IWC81081ECOEU industrial code : 30746670000
model(MOD) : WIN500EU commercial code : F046472 industrial code : 46464720185
model(MOD) : IWD7125EU industrial code : 30629300000
model(MOD) : IWE7125BEU commercial code : F061483 industrial code : 30614830100
model(MOD) : IWC6103EU/E industrial code : 46619818700
model(MOD) : IWSC51051CECOEU industrial code : 30814880000
model(MOD) : W83TEX industrial code : 46233100430
model(MOD) : IWD7085BGRE industrial code : 30735428800
model(MOD) : W63TEX industrial code : 46233050100
model(MOD) : IWE61051EX60HZ industrial code : 85875020000
model(MOD) : IWC8085BGR industrial code : 30735400000
model(MOD) : WP42IT industrial code : 46277590030
model(MOD) : IWC81051CECOEU industrial code : 30787200095
model(MOD) : IWB5105EU/E industrial code : 46619519000
model(MOD) : IWD71251EU industrial code : 30787230000
model(MOD) : IWE81282BECOEU/E industrial code : 30746648700
model(MOD) : IWD7085BEU commercial code : F062928 industrial code : 30629280000
model(MOD) : WIN500EU commercial code : F046472 industrial code : 46464720103
model(MOD) : IWE91280SGR/E commercial code : F074822 industrial code : 30748228900
model(MOD) : IWE91280SGR/E commercial code : F074822 industrial code : 30748228800
model(MOD) : IWE91280SGR/E commercial code : F074822 industrial code : 30748229000
model(MOD) : IWSNC51051CECOEU commercial code : F081549 industrial code : 30815490001
model(MOD) : IWC6095EX60HZ industrial code : 46628500100
model(MOD) : IWC60851ECOEU industrial code : 80850090000
model(MOD) : WA81T industrial code : 46268790000
model(MOD) : IWE81282SLECOEU/E industrial code : 30748259000
model(MOD) : XWE81283XWSSSEU industrial code : 30825980095

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
44080, 01.07.62.01, 31.01.14.12., C00110333, D120049,
1933420