Αντίσταση 220volt, 1100watt πλυντηρίου πιάτων AEG / ELECTROLUX…. original

75.00

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

AEG
model:(MOD:) : FCE E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133801300
model:(MOD:) : FAV52850 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155600400
model:(MOD:) : FCES E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133800201
model:(MOD:) : FAV52850S E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 911338203
model:(MOD:) : FAV52850 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133822301
model:(MOD:) : FAV52860 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 911556029
model:(MOD:) : F52860S E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155603000
model:(MOD:) : FAV52850S E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133822201
model:(MOD:) : FAV52850 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133820400
model:(MOD:) : FCES E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133800200
model:(MOD:) : F55200W0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155603601
model:(MOD:) : F55200W0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155603602
model:(MOD:) : F55210S0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155603701
model:(MOD:) : F55210S0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155603702
model:(MOD:) : F57202W0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155605101
model:(MOD:) : F57202W0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155605102
model:(MOD:) : F57202S0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155605201
model:(MOD:) : F57202S0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155605202
model:(MOD:) : F55200VI0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91156601302
model:(MOD:) : F55200VI0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91156601303
model:(MOD:) : F55200VI0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91156601502
model:(MOD:) : F55200VI0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91156601503
model:(MOD:) : FCE E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133801301
model:(MOD:) : FAV45250VI E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133900200
model:(MOD:) : FAV45250VI E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133900201
model:(MOD:) : FAV45250VI E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133900202
model:(MOD:) : FAV45250VI E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133901100
model:(MOD:) : F45250VI E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133901101
model:(MOD:) : FAV4525VI E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133901102
model:(MOD:) : FAV52850S E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155600301
model:(MOD:) : FAV52850 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155600401
model:(MOD:) : FAV52860 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155602900
model:(MOD:) : FAV54200S E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155603200
model:(MOD:) : F55200W0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155603600
model:(MOD:) : F55210S0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155603700
model:(MOD:) : FAV45250VI E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91156500601
model:(MOD:) : F45260VI E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91156600100
model:(MOD:) : FAV45270VI E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91156600200
model:(MOD:) : F55200VI0 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91156601300
model:(MOD:) : FAV52850S E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133820300
model:(MOD:) : FAV52850S E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133822200
model:(MOD:) : FAV52850 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133822300
model:(MOD:) : FAV45250VI E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133901600
model:(MOD:) : FAV45250VI E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133902900
model:(MOD:) : FAV45250VI E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91133902901
model:(MOD:) : FAV45250VI E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91156500600
model:(MOD:) : FAV52850 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 91155600300
ELECTROLUX
model(MOD) : ESF2435 Prod.Nr./PNC: : 91133800100
model(MOD) : ESF2435 Prod.Nr./PNC: : 91133801100
model(MOD) : ESF2430W P,E Prod.Nr./PNC: : 91155901400
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 911559005
model(MOD) : ESF2450S EUR Prod.Nr./PNC: : 91155602200
model(MOD) : ESF2440S Prod.Nr./PNC: : 91155602000
model(MOD) : ESF2420S Prod.Nr./PNC: : 91133822101
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91155601001
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91155601301
model(MOD) : ESF2440 E Prod.Nr./PNC: : 91155601401
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91155601801
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91155601901
model(MOD) : ESF2440S Prod.Nr./PNC: : 91155602001
model(MOD) : ESF2450W Prod.Nr./PNC: : 91155602100
model(MOD) : ESF2450W Prod.Nr./PNC: : 91155602101
model(MOD) : ESF2450W Prod.Nr./PNC: : 91155602102
model(MOD) : ESF2450S Prod.Nr./PNC: : 91155602201
model(MOD) : ESF2450W Prod.Nr./PNC: : 91155602700
model(MOD) : ESF2450W Prod.Nr./PNC: : 91155602701
model(MOD) : ESF2450W Prod.Nr./PNC: : 91155602702
model(MOD) : ESF2450W Prod.Nr./PNC: : 91155603100
model(MOD) : ESF2450W Prod.Nr./PNC: : 91155603102
model(MOD) : ESF2450S Prod.Nr./PNC: : 91155603500
model(MOD) : ESF2450S Prod.Nr./PNC: : 91155603501
model(MOD) : ESF2300OW Prod.Nr./PNC: : 91155604000
model(MOD) : ESF2300OW Prod.Nr./PNC: : 91155604001
model(MOD) : ESF2300OW Prod.Nr./PNC: : 91155604002
model(MOD) : ESF2300OW Prod.Nr./PNC: : 91155604003
model(MOD) : ESF2300OH Prod.Nr./PNC: : 91155604100
model(MOD) : ESF2300OH Prod.Nr./PNC: : 91155604101
model(MOD) : ESF2300OH Prod.Nr./PNC: : 91155604102
model(MOD) : ESF2300OH Prod.Nr./PNC: : 91155604103
model(MOD) : ESF2300OK Prod.Nr./PNC: : 91155604200
model(MOD) : ESF2300OK Prod.Nr./PNC: : 91155604201
model(MOD) : ESF2300OK Prod.Nr./PNC: : 91155604202
model(MOD) : ESF2300OK Prod.Nr./PNC: : 91155604203
model(MOD) : ESF2300OS Prod.Nr./PNC: : 91155604500
model(MOD) : ESF2300OS Prod.Nr./PNC: : 91155604501
model(MOD) : ESF2300OS Prod.Nr./PNC: : 91155604502
model(MOD) : ESF2300OS Prod.Nr./PNC: : 91155604503
model(MOD) : ESF2300OW Prod.Nr./PNC: : 91155605300
model(MOD) : ESF2300OW Prod.Nr./PNC: : 91155605301
model(MOD) : ESF2430W Prod.Nr./PNC: : 91155901401
model(MOD) : ESF2430W Prod.Nr./PNC: : 91155901403
model(MOD) : ESF2430S Prod.Nr./PNC: : 91155901501
model(MOD) : ESF2430W Prod.Nr./PNC: : 91155901901
model(MOD) : ESF2430W Prod.Nr./PNC: : 91155901902
model(MOD) : ESF2210DW Prod.Nr./PNC: : 91155902301
model(MOD) : ESF2210DW Prod.Nr./PNC: : 91155902302
model(MOD) : ESF2210DW Prod.Nr./PNC: : 91155902303
model(MOD) : ESF2210DK Prod.Nr./PNC: : 91155902500
model(MOD) : ESF2210DK Prod.Nr./PNC: : 91155902501
model(MOD) : ESF2210DK Prod.Nr./PNC: : 91155902502
model(MOD) : ESF2210DK Prod.Nr./PNC: : 91155902503
model(MOD) : ESF2210DW Prod.Nr./PNC: : 91155903101
model(MOD) : ESF2210DW Prod.Nr./PNC: : 91155903400
model(MOD) : ESL2435 Prod.Nr./PNC: : 91156500101
model(MOD) : ESL2435 Prod.Nr./PNC: : 91156500301
model(MOD) : ESL2460W Prod.Nr./PNC: : 91156600300
model(MOD) : ESL2460W Prod.Nr./PNC: : 91156600302
model(MOD) : ESL2460W Prod.Nr./PNC: : 91156600303
model(MOD) : ESL2450W Prod.Nr./PNC: : 91156600400
model(MOD) : ESL2450W Prod.Nr./PNC: : 91156600402
model(MOD) : ESL2450W Prod.Nr./PNC: : 91156600403
model(MOD) : ESF2435 Prod.Nr./PNC: : 91133800101
model(MOD) : ESF2435 Prod.Nr./PNC: : 91133801101
model(MOD) : ESF2435 Prod.Nr./PNC: : 91133801200
model(MOD) : ESF2435 Prod.Nr./PNC: : 91133801201
model(MOD) : ESF2435 S Prod.Nr./PNC: : 91133801700
model(MOD) : ESF2435S Prod.Nr./PNC: : 91133801701
model(MOD) : ESL2435 I Prod.Nr./PNC: : 91133900100
model(MOD) : ESL2435 I Prod.Nr./PNC: : 91133900101
model(MOD) : ESL2435 I Prod.Nr./PNC: : 91133900102
model(MOD) : ESF2435 Prod.Nr./PNC: : 91133800700
model(MOD) : ESF2435 Prod.Nr./PNC: : 91133800701
model(MOD) : ESF2435U Prod.Nr./PNC: : 91133801900
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91133810100
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91133810300
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91133810400
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91133810500
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91133811500
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91133811501
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91133811600
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91133811601
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91133811700
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91133811701
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91133811800
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91133811801
model(MOD) : ESF2420SSILVER Prod.Nr./PNC: : 91133812101
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133820100
model(MOD) : ESF2440S Prod.Nr./PNC: : 91133820200
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133820800
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133821100
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133821400
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133822000
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133822001
model(MOD) : ESF2440S Prod.Nr./PNC: : 91133822100
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133822500
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133822501
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133822800
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133822801
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133822900
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133822901
model(MOD) : ESF2440 EJ AVH HONGK Prod.Nr./PNC: : 91133823301
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133823400
model(MOD) : ESL2435 Prod.Nr./PNC: : 91133900700
model(MOD) : ESL2435 Prod.Nr./PNC: : 91133900701
model(MOD) : ESL2435 Prod.Nr./PNC: : 91133902000
model(MOD) : ESL2435 Prod.Nr./PNC: : 91133902001
model(MOD) : ESL2435 Prod.Nr./PNC: : 91133902400
model(MOD) : ESL2435 Prod.Nr./PNC: : 91133902401
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91155600100
model(MOD) : ESF2440S Prod.Nr./PNC: : 91155600200
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91155600600
model(MOD) : ESF2440 S Prod.Nr./PNC: : 91155600900
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91155601000
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91155601300
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91155601400
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91155601800
model(MOD) : ESF2440 Prod.Nr./PNC: : 91155601900
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91155900200
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91155900300
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91155900400
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91155900500
model(MOD) : ESF2420S Prod.Nr./PNC: : 91155900700
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91155900900
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91155901000
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91155901100
model(MOD) : ESL2435 Prod.Nr./PNC: : 91156500100
model(MOD) : ESL2435 Prod.Nr./PNC: : 91156500300
model(MOD) : ESF2420 C Prod.Nr./PNC: : 91155900401
model(MOD) : ESF2420S Prod.Nr./PNC: : 91155900701
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91155900901
model(MOD) : ESF2420 Prod.Nr./PNC: : 91155901101
model(MOD) : ESF2430S Prod.Nr./PNC: : 91155901500
model(MOD) : ESF2430W Prod.Nr./PNC: : 91155901900
PRIVILEG
model(MOD) : MD 20 / 10144 PNC-Prod.Nr.: : 91133800500
model(MOD) : MD 20 / 10581 PNC-Prod.Nr.: : 91133800501
model(MOD) : GSACOMPACT-VI,10455 PNC-Prod.Nr.: : 91133900400
model(MOD) : GSACOMPACT-VI,10455 PNC-Prod.Nr.: : 91133900401
model(MOD) : 414615_10835 PNC-Prod.Nr.: : 91133810800
model(MOD) : 414615_10835 PNC-Prod.Nr.: : 91133810801
model(MOD) : 414615_11105 PNC-Prod.Nr.: : 91155900100
model(MOD) : 713632_11155 PNC-Prod.Nr.: : 91155900101
REX
model(MOD) : TCC8E Prod.Nr./PNC: : 91133900500
model(MOD) : TCC8E Prod.Nr./PNC: : 91133900501
model(MOD) : TCC8E Prod.Nr./PNC: : 91133901500
model(MOD) : TCC8E Prod.Nr./PNC: : 91133901501
model(MOD) : RSF2440S Prod.Nr./PNC: : 91155601501
model(MOD) : RSF2450S Prod.Nr./PNC: : 91155602300
model(MOD) : RSF2450S Prod.Nr./PNC: : 91155603400
model(MOD) : RSF2450S Prod.Nr./PNC: : 91155603401
model(MOD) : RSF2300OK Prod.Nr./PNC: : 91155604401
model(MOD) : RSF2300O Prod.Nr./PNC: : 91155604901
model(MOD) : RSF2300OS Prod.Nr./PNC: : 91155604902
model(MOD) : RSF2300OH Prod.Nr./PNC: : 91155606200
model(MOD) : RSF2300OH Prod.Nr./PNC: : 91155606201
model(MOD) : RSF2420 Prod.Nr./PNC: : 91155902101
model(MOD) : RSF2210D Prod.Nr./PNC: : 91155903001
model(MOD) : RSF2210DW Prod.Nr./PNC: : 91155903002
model(MOD) : RSF2210DW Prod.Nr./PNC: : 91155903003
model(MOD) : TCC8E Prod.Nr./PNC: : 91156500501
model(MOD) : TCC800 Prod.Nr./PNC: : 91156600500
model(MOD) : TCC800 Prod.Nr./PNC: : 91156601200
model(MOD) : TCC800 Prod.Nr./PNC: : 91156601202
model(MOD) : TCC800 Prod.Nr./PNC: : 91156601203
model(MOD) : RSF2420S Prod.Nr./PNC: : 91133810700
model(MOD) : RSF2420S Prod.Nr./PNC: : 91133812000
model(MOD) : RSF2420S Prod.Nr./PNC: : 91133812001
model(MOD) : TCC8E Prod.Nr./PNC: : 91133902800
model(MOD) : TCC8E Prod.Nr./PNC: : 91133902801
model(MOD) : RSF2440S Prod.Nr./PNC: : 91155601500
model(MOD) : RSF2420S Prod.Nr./PNC: : 91155900600
model(MOD) : RSF2420 Prod.Nr./PNC: : 91155900800
model(MOD) : TCC8E Prod.Nr./PNC: : 91156500500
model(MOD) : RSF2420 Prod.Nr./PNC: : 91155900801
model(MOD) : RSF2420 Prod.Nr./PNC: : 91155902100
ZANUSSI
model(MOD) : ZSF2450 Prod.Nr./PNC: : 91155603302
model(MOD) : ZSF2450 Prod.Nr./PNC: : 91155603800
model(MOD) : ZSF2450S Prod.Nr./PNC: : 91155605600
model(MOD) : ZDM16301SA Prod.Nr./PNC: : 91155605900
model(MOD) : ZDM16301SA Prod.Nr./PNC: : 91155605901
model(MOD) : ZDM16301WA Prod.Nr./PNC: : 91155606000
model(MOD) : ZDM16301WA Prod.Nr./PNC: : 91155606001
model(MOD) : ZDM16301SA Prod.Nr./PNC: : 91155606100
model(MOD) : ZSF2430 Prod.Nr./PNC: : 91155902001
model(MOD) : ZSF2430 Prod.Nr./PNC: : 91155902002
model(MOD) : ZSF2430 Prod.Nr./PNC: : 91155902201
model(MOD) : ZSF2430 Prod.Nr./PNC: : 91155903200
model(MOD) : ZDM11301WA Prod.Nr./PNC: : 91155903300
model(MOD) : ZDM11301WA Prod.Nr./PNC: : 91155903301
model(MOD) : ZDM11301WA Prod.Nr./PNC: : 91155903500
model(MOD) : DCE5655 Prod.Nr./PNC: : 91133800801
model(MOD) : DCE5655 Prod.Nr./PNC: : 91133801400
model(MOD) : ASF2435 Prod.Nr./PNC: : 91133801401
model(MOD) : DCE5655 Prod.Nr./PNC: : 91133801501
model(MOD) : ZDC5465 Prod.Nr./PNC: : 91133901002
model(MOD) : ZSF2430 Prod.Nr./PNC: : 91155902000
model(MOD) : ZSF2440 E Prod.Nr./PNC: : 91155600801
model(MOD) : ZSF2450 C Prod.Nr./PNC: : 91155602500
model(MOD) : ZSF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133820700
model(MOD) : ZSF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133821000
model(MOD) : ZSF2440S Prod.Nr./PNC: : 91133821200
model(MOD) : ZSF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133822700
model(MOD) : ZSF2440 Prod.Nr./PNC: : 91133822701
model(MOD) : ZSF2440S SILVER IRAN Prod.Nr./PNC: : 91133823201
model(MOD) : ZSF2440 Prod.Nr./PNC: : 91155600800
ARTHURMARTINELUX
Prod.Nr./PNC: : 91155601701
Prod.Nr./PNC: : 91155602400
Prod.Nr./PNC: : 91156500201
Prod.Nr./PNC: : 91156600700
Prod.Nr./PNC: : 91133800400
Prod.Nr./PNC: : 91133900300
Prod.Nr./PNC: : 91133820600
Prod.Nr./PNC: : 91133822400
Prod.Nr./PNC: : 91133822401
Prod.Nr./PNC: : 91133902100
Prod.Nr./PNC: : 91133902101
Prod.Nr./PNC: : 91155600500
Prod.Nr./PNC: : 91155601700
Prod.Nr./PNC: : 91156500200
JUNO
model(MOD) : JSV5520 PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 91133901200
model(MOD) : JSV5520 PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 91133901201
model(MOD) : JSV5520 PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 91133901202
model(MOD) : JSL45012 PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 91156500401
model(MOD) : F45250VI PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 91156600600
model(MOD) : JSV65550 PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 91133901300
model(MOD) : JSV65550 PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 91133901301
model(MOD) : JSV65550 PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 91133902600
model(MOD) : JSV65550 PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 91133902601
model(MOD) : JSL4501 PNC/E-Nr./Prod.Nr.: : 91156500400
IKEA
Prod.Nr./PNC: : 91156500900
Prod.Nr./PNC: : 91156501100
ARTHUR MARTIN
PNC:/Prod.Nr.: : 91133800401
PNC:/Prod.Nr.: : 91133900302
HUSQVARNA
Prod.Nr./PNC: : 91133800600
Prod.Nr./PNC: : 91133800601
Prod.Nr./PNC: : 91133800900
Prod.Nr./PNC: : 91133900600
Prod.Nr./PNC: : 91133900601
Prod.Nr./PNC: : 91133900602
Prod.Nr./PNC: : 91133802000
DOMETIC
Prod.Nr./PNC: : 91155601203
Prod.Nr./PNC: : 91155605400
Prod.Nr./PNC: : 91155605401

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
46487, 1509579007, 1111450126, 1111450100, 1111450118, 1551286006,