Ανεμιστήρας στον συμπιεστή ψυγείου Indesit….

22.50

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

ARISTON
model(MOD) : MTM1902FT/HA industrial code : 81484460001
model(MOD) : DF460NFL industrial code : 81226580000
model(MOD) : ETDF450XNFOM industrial code : 81178270001
model(MOD) : BDCM45FFIX industrial code : 81295380000
model(MOD) : ETDF400XL NF PB TR industrial code : 81257710000
model(MOD) : ETDF400XL NF PB TR industrial code : 81257710001
model(MOD) : ETDF400XLNFBWGLY90AATW1390YS industrial code : 81173640100
model(MOD) : ETDF400XLNFBWGLY90AATW1390YS industrial code : 81173640101
model(MOD) : ETDF400XLNFGB industrial code : 81264770000
model(MOD) : ETDF400XLNFGB industrial code : 81264770001
model(MOD) : ETDF400XLNFWHGLY90AATW1390YS industrial code : 81174690101
model(MOD) : ETDF400XLNFWHGLY90AATW1390YS industrial code : 81174690102
model(MOD) : ETDF400XNFGLY90AATW1390YS industrial code : 81173630101
model(MOD) : ETDF400XNFGLY90AATW1390YS industrial code : 81173630102
model(MOD) : ETDF400XNFOM industrial code : 81178260000
model(MOD) : ETDF400XNFOM industrial code : 81178260001
model(MOD) : ETDF400XNFOM industrial code : 81178260100
model(MOD) : ETDF400XNFOM industrial code : 81178260101
model(MOD) : ETDF450NFDNY industrial code : 81223050000
model(MOD) : ETDF450NFDNY industrial code : 81223050100
model(MOD) : ETDF450NFDNY industrial code : 81223050101
model(MOD) : ETDF450NFDWV industrial code : 81223040000
model(MOD) : ETDF450XLNFBWGLY90AATW1390YS industrial code : 81172890201
model(MOD) : ETDF450XLNFBWGLY90AATW1390YS industrial code : 81172890202
model(MOD) : ETDF450XLNFGB industrial code : 81264760000
model(MOD) : ETDF450XLNFGB industrial code : 81264760001
model(MOD) : ETDF450XLNFPBTR industrial code : 81257680000
model(MOD) : ETDF450XLNFPBTR industrial code : 81257680001
model(MOD) : ETDF450XLNFPW industrial code : 81257690000
model(MOD) : ETDF450XLNFPW industrial code : 81257690001
model(MOD) : ETDF450XLNFWHGLY90AATW1390YS industrial code : 81166940201
model(MOD) : ETDF450XLNFWHGLY90AATW1390YS industrial code : 81166940202
model(MOD) : ETDF450XNFRENKLIGLY90AATW1390YS industrial code : DUM0999196
model(MOD) : ETDF450XNFGLY90AATW1390YS industrial code : 81166950101
model(MOD) : ETDF450XNFGLY90AATW1390YS industrial code : 81166950102
model(MOD) : ETDF450XNFIS industrial code : 81218280000
model(MOD) : ETDF450XNFIS industrial code : 81218280100
model(MOD) : ETDF450XNFIS industrial code : 81218280101
model(MOD) : ETDF450XNFOM industrial code : 81178270000
model(MOD) : ETDF450XNFOM industrial code : 81178270100
model(MOD) : ETDF450XSNFEX industrial code : 81239360000
model(MOD) : ETDF450XSNFEX industrial code : 81239360001
model(MOD) : ETDF450XSNFIS industrial code : 81254320000
model(MOD) : MT4011NFAG industrial code : 81393130000
model(MOD) : MT4011NFEX industrial code : 81279940000
model(MOD) : MT4011NFEX industrial code : 81279940100
model(MOD) : MT4053NFTK industrial code : 81272850000
model(MOD) : MT4057NFTK industrial code : 81276130000
model(MOD) : MT4058NFTK industrial code : 81272840000
model(MOD) : MT4059NFTK industrial code : 81276140000
model(MOD) : MT4511NFAG industrial code : 81393140000
model(MOD) : MT4511NFIS industrial code : 81279960100
model(MOD) : MT4511NFSKEX industrial code : 81295860000
model(MOD) : MT4511NFSKEX industrial code : 81295860100
model(MOD) : MT4511NFSKEX industrial code : 81295860200
model(MOD) : MT4511NFSKEX industrial code : 81295860300
model(MOD) : MT4511NFTK industrial code : 81272860000
model(MOD) : MT4511NFTK industrial code : 81272860100
model(MOD) : MT4512NFIS industrial code : 81279970000
model(MOD) : MT4512NFIS industrial code : 81279970100
model(MOD) : MT4557NFTK industrial code : 81276150000
model(MOD) : MT4558NFTK industrial code : 81272870000
model(MOD) : MT4559NFTK industrial code : 81276160000
model(MOD) : MT45D1NFTK industrial code : 81272880000
model(MOD) : MT45D1NFTK industrial code : 81272880100
model(MOD) : MT45D2NFTK industrial code : 81272890000
model(MOD) : MTA4053NFTK industrial code : 81346090000
model(MOD) : MTA4058NFTK industrial code : 81346080000
model(MOD) : MTA4059NFTK industrial code : 81346070000
model(MOD) : MTB4011NFTK industrial code : 81272830200
model(MOD) : MTB4011NFTK industrial code : 81272830300
model(MOD) : MTB4053NFTK industrial code : 81272850100
model(MOD) : MTB4053NFTK industrial code : 81272850200
model(MOD) : MTB4057TK industrial code : 81276130100
model(MOD) : MTB4057TK industrial code : 81276130200
model(MOD) : MTB4058NFTK industrial code : 81272840100
model(MOD) : MTB4058NFTK industrial code : 81272840200
model(MOD) : MTB4059NFTK industrial code : 81276140100
model(MOD) : MTB4059NFTK industrial code : 81276140200
model(MOD) : MTB4511NF industrial code : 81276200100
model(MOD) : MTB4511NF industrial code : 81276200101
model(MOD) : MTB4511NF industrial code : 81276200102
model(MOD) : MTB4511NF industrial code : 81276200201
model(MOD) : MTB4511NF industrial code : 81276200202
model(MOD) : MTB4511NFFR industrial code : 81302430000
model(MOD) : MTB4511NFGR industrial code : 81293490000
model(MOD) : MTB4511NFTK industrial code : 81272860200
model(MOD) : MTB4511NFTK industrial code : 81272860300
model(MOD) : MTB4520NFEBS industrial code : 81302180000
model(MOD) : MTB4557NFTK industrial code : 81276150100
model(MOD) : MTB4557NFTK industrial code : 81276150200
model(MOD) : MTB4558NFTK industrial code : 81272870100
model(MOD) : MTB4559NFTK industrial code : 81276160100
model(MOD) : MTB45D1NFTK industrial code : 81272880101
model(MOD) : MTB45D2NF industrial code : 81276250000
model(MOD) : MTB45D2NF industrial code : 81276250001
model(MOD) : MTB45D2NFBS industrial code : 81295550000
model(MOD) : MTB45D2NFBS industrial code : 81295550100
model(MOD) : MTB45D2NFBS industrial code : 81295550101
model(MOD) : MTB45D2NFBS industrial code : 81295550200
model(MOD) : MTB45D2NFBS industrial code : 81295550201
model(MOD) : MTB45D2NFE industrial code : 81300110000
model(MOD) : MTB45D2NFE industrial code : 81300110100
model(MOD) : MTB45D2NFE industrial code : 81300110200
model(MOD) : MTB45D2NFE industrial code : 81300110201
model(MOD) : MTB45D2NFETK industrial code : 81325730000
model(MOD) : MTB45D2NFETK industrial code : 81325730100
model(MOD) : MTB45D2NFFR industrial code : 81292210000
model(MOD) : MTB45D2NFFR industrial code : 81292210100
model(MOD) : MTB45D2NFGR industrial code : 81293500000
model(MOD) : MTB45D2NFGR industrial code : 81293500100
model(MOD) : MTB45D2NFSP industrial code : 81284070000
model(MOD) : MTB45D2NFSP industrial code : 81284070001
model(MOD) : MTB45D2NFSP industrial code : 81284070101
model(MOD) : MTB45D2NFSP industrial code : 81284070102
model(MOD) : MTB45D2NFSP industrial code : 81284070201
model(MOD) : MTB45D2NFSP industrial code : 81284070202
model(MOD) : MTB45D2NFTK industrial code : 81272890001
model(MOD) : MTB45D2NFTK industrial code : 81272890101
model(MOD) : MTB4711NFFR industrial code : 81309840000
model(MOD) : MTB4711NFFR industrial code : 81309840001
model(MOD) : MTB4711NFFR industrial code : 81309840100
model(MOD) : MTB4711NFFR industrial code : 81309840101
model(MOD) : MTB4712NFFR industrial code : 81309850000
model(MOD) : MTB4712NFFR industrial code : 81309850001
model(MOD) : MTB4712NFFR industrial code : 81309850100
model(MOD) : MTB4712NFFR industrial code : 81309850101
model(MOD) : MTM1901FEX0 industrial code : 81396030000
model(MOD) : MTM1901FEX0 industrial code : 81396030001
model(MOD) : MTM1902FEX0 industrial code : 81414460000
model(MOD) : MTM1902FT5060 industrial code : 81426700000
model(MOD) : MTM5401FEX industrial code : 81436500000
model(MOD) : TB450FFIXAUS industrial code : 81223220000
model(MOD) : TB450FFIXAUS industrial code : 81223220100
model(MOD) : TB450FFIXAUS industrial code : 81223220101
model(MOD) : TB450FFIXTK industrial code : 81254720000
model(MOD) : TB450FFIXTK industrial code : 81254720001
model(MOD) : TB450FFIXTK industrial code : 81254720101
model(MOD) : TB450FFIXIS industrial code : 81254420000
model(MOD) : TB450FFIXIS industrial code : 81254420001
model(MOD) : MTM1901FIS industrial code : 81426720000
model(MOD) : MTM1901FIS industrial code : 81426720100
model(MOD) : MTM1901FSKEX industrial code : 81436460000
model(MOD) : MTM1901FSKEX industrial code : 81436460101
model(MOD) : MO350K industrial code : 51309810000
model(MOD) : MO350TFA industrial code : 51275600000
model(MOD) : MO350TFA industrial code : 51275600100
model(MOD) : ETDF450XTR industrial code : 81116170000
model(MOD) : MT4511KEX industrial code : 81279950000
model(MOD) : MT4511SKEX industrial code : 81283000000
model(MOD) : MTB4011NFTK industrial code : 81272830000
model(MOD) : MTB4011NFTK industrial code : 81272830100
model(MOD) : MTB4511FR industrial code : 81367380000
model(MOD) : MTB4511TK industrial code : 81272820000
model(MOD) : MTB4511TK industrial code : 81272820100
model(MOD) : MTB4511TK industrial code : 81272820200
model(MOD) : MTB4511TK industrial code : 81272820201
model(MOD) : MTB4511TK industrial code : 81272820301
model(MOD) : MTM1901VSK industrial code : 81509010000
model(MOD) : MO250K industrial code : 51309800000
model(MOD) : MO250TFA industrial code : 51275590000
model(MOD) : MO250TFA industrial code : 51275590100
model(MOD) : MO450K industrial code : 51309820000
model(MOD) : MO450TFA industrial code : 51275610000
model(MOD) : MO450TFA industrial code : 51275610100
model(MOD) : MO550TFA industrial code : 51275620000
model(MOD) : MO550TFA industrial code : 51275620100
BALAY
E-Nr. : KIMBLY4EE/01
BOSCH
E-Nr. : KIR2501IE/01
E-Nr. : KIM3002/32
E-Nr. : KGE3631II/01
E-Nr. : KGE3631I/01
E-Nr. : KIR2503IE/02
E-Nr. : KIM3002IE/33
E-Nr. : KIM3002IE/01
E-Nr. : KGE3632II/02
E-Nr. : KSV4312GR(00)
E-Nr. : KGV3600II/02
E-Nr. : KIV3234IE/01
E-Nr. : KGE3632II/03
E-Nr. : KIM3002IE/02
E-Nr. : KIR2502IE/01
CANDY
model(MOD) : CNF 45 Serial.Nr(S/N) : 34000431
CARAD
model(MOD) : RF47T
model(MOD) : RD46T
model(MOD) : RF 47T type(TYP) : NT 465MS
GENERAL ELECTRIC
model(MOD) : GTE17HBWKRWW
model(MOD) : GTE16BBSKRWW
model(MOD) : GTE16HBWKRWW
model(MOD) : GTE16HBSKRWW
model(MOD) : GTE17HBSKRWW
GREEN POINT
HOTPOINT
model(MOD) : MTM1901FHA industrial code: : 81484450000
model(MOD) : MTM1902FTHA industrial code: : 81484460000
model(MOD) : MTM1902FTHA industrial code: : 81484460001
model(MOD) : HM45 industrial code: : 93288160000
model(MOD) : ECHAA295HA industrial code: : 51702410000
model(MOD) : ECHAA375HA industrial code: : 51702420000
model(MOD) : MO250TFAHA industrial code: : AQ534680001
model(MOD) : MO350TFAHA industrial code: : AQ534670001
INDESIT
model(MOD) : R45GR industrial code : 81298530000
model(MOD) : RG2450NF(OM) industrial code : 81218000000
model(MOD) : R45NFEX industrial code : 81251230101
model(MOD) : R45NFC industrial code : 81294470000
model(MOD) : R45NFEX industrial code : 81251230000
model(MOD) : R45NFEX industrial code : 81251230001
model(MOD) : R45NFEX industrial code : 81251230201
model(MOD) : R45NFIS industrial code : 81251240000
model(MOD) : R45NFIS industrial code : 81251240001
model(MOD) : R45NFIS industrial code : 81251240101
model(MOD) : R45NFIS1 industrial code : 81275680000
model(MOD) : R45NFLTR industrial code : 81244370000
model(MOD) : R45NFLTR industrial code : 81244370001
model(MOD) : R45NFLC industrial code : 81294500000
model(MOD) : R45NFLCSI industrial code : 81294510000
model(MOD) : R45NFLSITR industrial code : 81247450000
model(MOD) : R45NFLSITR industrial code : 81247450001
model(MOD) : R45NFSEX industrial code : 81252270000
model(MOD) : R45NFSEX industrial code : 81252270001
model(MOD) : R45NFTK industrial code : 81244290000
model(MOD) : R45NFTK industrial code : 81244290001
model(MOD) : R45NFTK industrial code : 81244290101
model(MOD) : R47NFIS industrial code : 81275680100
model(MOD) : RG2450NFIS industrial code : 81228910000
model(MOD) : RG2450NFIS industrial code : 81228910001
model(MOD) : RG2450NFSIEX industrial code : 81244160000
model(MOD) : RG2450NFSIEX industrial code : 81244160001
model(MOD) : T5 FNF L HG TK industrial code : 81331260000
model(MOD) : T5 FNF L HG TK industrial code : 81331260100
model(MOD) : T5FNFFR industrial code : 81371010000
model(MOD) : T5FNFGFTK industrial code : 81341550000
model(MOD) : T5FNFGFTK industrial code : 81341550100
model(MOD) : T5FNFPEX industrial code : 81337650000
model(MOD) : T5FNFPEX industrial code : 81337650100
model(MOD) : T5FNFPEX industrial code : 81337650200
model(MOD) : T5FNFPEX industrial code : 81337650201
model(MOD) : T5FNFPEXO industrial code : 81337640000
model(MOD) : T5FNFPEXO industrial code : 81337640100
model(MOD) : T5FNFPEXO industrial code : 81337640200
model(MOD) : T5FNFSTK industrial code : 81461260000
model(MOD) : T5FNFTK industrial code : 81316970000
model(MOD) : T5FNFTK industrial code : 81316970100
model(MOD) : T5FNFTK industrial code : 81316970200
model(MOD) : T5FNFTK industrial code : 81316970201
model(MOD) : T5FNFTK industrial code : 81316970300
model(MOD) : TN5FNFGBTK industrial code : 81460870000
model(MOD) : TN5FNFGBTK industrial code : 81460870001
model(MOD) : TN5FNFGFTK industrial code : 81460830000
model(MOD) : TN5FNFGFTK industrial code : 81460830001
model(MOD) : TN5FNFSTK industrial code : 81460840000
model(MOD) : TN5FNFSTK industrial code : 81460840001
model(MOD) : TN5FNFTK industrial code : 81463410000
model(MOD) : TN5FNFTK industrial code : 81463410001
model(MOD) : T5FNFPIS industrial code : 81337670000
model(MOD) : T5FNFPIS industrial code : 81337670100
model(MOD) : T5FNFPIS industrial code : 81337670200
model(MOD) : T5FNFPIS industrial code : 81337670300
model(MOD) : T5FNFSKEX industrial code : 81339210000
model(MOD) : T5FNFSKEX industrial code : 81339210100
model(MOD) : T5FNFSKEX industrial code : 81339210201
model(MOD) : OFT350FA industrial code : 51275640000
model(MOD) : R45CT industrial code : 81294610000
model(MOD) : R45T industrial code : 81251220000
model(MOD) : R45T industrial code : 81251220100
model(MOD) : R45T industrial code : 81251220101
model(MOD) : R45T industrial code : 81251220200
model(MOD) : R45T industrial code : 81251220201
model(MOD) : T5LEX industrial code : 81337660000
model(MOD) : T5LEX industrial code : 81337660100
model(MOD) : T5LSKEX industrial code : 81339200000
model(MOD) : T5LSKEX industrial code : 81339200100
model(MOD) : T5LSKEX industrial code : 81339200201
model(MOD) : OFAA220 industrial code : 51696290000
model(MOD) : OFAA290 industrial code : 51696300000
model(MOD) : OFAA370 industrial code : 51696310000
model(MOD) : OFAA440 industrial code : 51696320000
model(MOD) : OFT250FA industrial code : 51275630000
model(MOD) : OFT450FA industrial code : 51275650000
model(MOD) : OFT550FA industrial code : 51275660000
NEFF
E-Nr. : K4562X0IE/01
E-Nr. : K4563X0IE/02
E-Nr. : K4660X2IE/01
E-Nr. : K4563X0IE/01
SIEMENS
E-Nr. : KI25R03IE/02
E-Nr. : KI30M02IE/33
E-Nr. : KI25R03IE/01
E-Nr. : KI25R02IE/01
E-Nr. : KI25R01IE/01
SCHAUB LORENZ
SCHOLTES
Model(MOD): : RC4548NFLIXD Industrial Code: : 81170680000
Model(MOD): : RC4548NFLIXD Industrial Code: : 81170680001

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
48563, C00093206, C00174705, 00130955, 130955, 092421, 00092421, FM62G15/1, C15R8142, 32001055, 30007901, WR60X10194, AP3996140, 1266138, 482000030106, EM3015L, 49006273, C00173682,