Ανεμιστήρας πλήρης συντήρησης ψυγείου BEKO .

46.00

Κωδικός προϊόντος: 60555 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , , , , ,

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

BEKO
model(MOD) : DNE 61020 MEA DYWWR9 D70540N Serial-Nr.(S/N) : 7232540813
model(MOD) : DNE 59020 D EU3 DYWWH D70540N Serial-Nr.(S/N) : 7232546913
model(MOD) : DNE 59020 EU3 DYWWR D70540N Serial-Nr.(S/N) : 7232546914
model(MOD) : D2 9490 NME TR DYWWH D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7235020200
model(MOD) : DNE 50420 EU3 DYWWH D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7235046913
model(MOD) : D2 9460 NME TR DYWWH D70465N Serial-Nr.(S/N) : 7235720200
model(MOD) : DNE 47000 M FAS DYJXH D70465N Serial-Nr.(S/N) : 7235741883
model(MOD) : D2 9464 NME TR DFSAH D70465N Serial-Nr.(S/N) : 7236720290
model(MOD) : DNE 47000 EU3 DYWWH D70465N Serial-Nr.(S/N) : 7236746913
model(MOD) : DN 159120 EU3 FYWWH D70540N Serial-Nr.(S/N) : 7237046912
model(MOD) : DNE 50420 D EU3 DYWWH9 D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7239846913
model(MOD) : DNE 47420 D FRANCE DYWWH9 D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7239847613
model(MOD) : DNE 47420 DS FRANCE DYSSH9 D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7239847683
model(MOD) : DNE 46000 EU3 DYWWH D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7240046913
model(MOD) : DNE 43020 EU3 DYWWH D70430N Serial-Nr.(S/N) : 7240146913
model(MOD) : DNE 43020 FRC DYWWH D70430N Serial-Nr.(S/N) : 7240147613
model(MOD) : DNE 43020 S FRC DYWWH D70430N Serial-Nr.(S/N) : 7240147683
model(MOD) : DNE 46000 KL AFRICA DYWWH0 D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7242734413
model(MOD) : DNE 46000 KL AFRICA DYWWH0 D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7242736613
model(MOD) : DNE 61020 PX MEA DYSPH D70540N Serial-Nr.(S/N) : 7243640883
model(MOD) : DNE 46000 ISRAIL DYWWH D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7247447213
model(MOD) : DN 150120 D EU2 FYWWH9 D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7250248713
model(MOD) : DN147120DS EU2 FYSSH9 D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7250248783
model(MOD) : DN147123T GULF FYSPH D70430N Serial-Nr.(S/N) : 7254846296
model(MOD) : DN147120X EU3 FYSAH D70430N Serial-Nr.(S/N) : 7254846993
model(MOD) : DN142100 EGYPT 420LT FYWWH D70430N Serial-Nr.(S/N) : 7254848103
model(MOD) : DN142100S__EGYPT 420LT FYSSH D70430N Serial-Nr.(S/N) : 7254848193
model(MOD) : DN 147120 EU3 FYWWH D70430N Serial-Nr.(S/N) : 7254848713
model(MOD) : DN143020 S__EU2 FYSSH D70430N Serial-Nr.(S/N) : 7254848783
model(MOD) : B 9460 NM TR FYWWH D70465N Serial-Nr.(S/N) : 7255520200
model(MOD) : B 9464 NMX TR FFSAH D70465N Serial-Nr.(S/N) : 7255520280
model(MOD) : B 9463 NMS TR FFSSH7 D70465N Serial-Nr.(S/N) : 7255520290
model(MOD) : DN147121 EU2 FFWWH D70465N Serial-Nr.(S/N) : 7255548704
model(MOD) : DN147121X EU2 FFSAH D70465N Serial-Nr.(S/N) : 7255548794
model(MOD) : DN 147100S EU3 DYSSH D70465N Serial-Nr.(S/N) : 7255640883
model(MOD) : DN148100WB EU3 FYDXH D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7255644433
model(MOD) : DN150103T GULF FYSPH D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7255646296
model(MOD) : DN 148100 EU3 FYWWH D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7255646913
model(MOD) : DN 146100 EU2 FYWWH D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7255648713
model(MOD) : DN 146100 S EU2 FYSSH D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7255648783
model(MOD) : DN148100S EU3 FYSSH D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7255648796
model(MOD) : DN 146100_2 TUNUS SKD FYWWR D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7255661513
model(MOD) : DN 146100_1 CZYR SKD FYWWR D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7255669813
model(MOD) : DN155120 EU3 FYWWH D70540N Serial-Nr.(S/N) : 7256446912
model(MOD) : DN 155120T MEA FYSPH D70540N Serial-Nr.(S/N) : 7256446993
model(MOD) : DN 151100 EU3 FYWWH D70465N Serial-Nr.(S/N) : 7257646913
model(MOD) : DN 151100 M EU3 FYJXH D70465N Serial-Nr.(S/N) : 7257646973
model(MOD) : DN 154103 GULF FYWWH D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7257746213
model(MOD) : DN 155100 EU3 FYWWH D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7257746913
model(MOD) : DN 155100 S EU3 FYSSH D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7257746992
model(MOD) : DN 150100 ALGERIA FYWWH D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7257749813
model(MOD) : DN 150100 S_2 TUN SKD FYSSH D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7257761583
model(MOD) : DN 150100 _1 CEZ SKD FYWWH D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7257769813
model(MOD) : DN 150100_S_1 CEZ SKD FYSSH D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7257769883
model(MOD) : DN 159120 D EU3 FYWWH9 D70540N Serial-Nr.(S/N) : 7257946913
model(MOD) : DN146100 PALESTINE FYWWH D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7258142702
model(MOD) : DN 146100 ISRAIL FYWWH D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7258147213
model(MOD) : DN 150100 D EU3 FYWWH9 D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7258546913
model(MOD) : DN 147110 _SUUDI ARABISTAN_B931 Serial-Nr.(S/N) : 7265849313
model(MOD) : DNE 150 FRANCE FFWWH D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7268447602
model(MOD) : DN148100 EGYPT 480LT FYWWH D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7268448103
model(MOD) : DN148100S EGYPT 480LT FYSSH D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7268448193
model(MOD) : DN152003 SAUDI ARABIA FYWWR D70465N Serial-Nr.(S/N) : 7272449303
model(MOD) : DN156003 SAUDI ARABIA FYWWR D70500N Serial-Nr.(S/N) : 7272549303
model(MOD) : K 9425 NM TURKIYE FFWWH D70430N Serial-Nr.(S/N) : 7254820200
model(MOD) : B 9426 NM TR FFWWH D70430N Serial-Nr.(S/N) : 7254820214
model(MOD) : D2 9459 NME TR DFWWH D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7255620200
model(MOD) : B 9459 NMN TURKIYE FYWWH D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7273220203
model(MOD) : D1 9540 NM DIF.NF D70540N_DFWWR Serial-Nr.(S/N) : 7228320200
model(MOD) : D 9437 NMB DIF(DNEE 9300) B-930 Serial-Nr.(S/N) : 7232420230
model(MOD) : D2 9462 NME TR DYJXH D70465N Serial-Nr.(S/N) : 7236720280
model(MOD) : B 9540 NM FYWWH D70540N_ Serial-Nr.(S/N) : 7256420200
model(MOD) : B 9540 NMD TURKEY FYWWH D70540N Serial-Nr.(S/N) : 7256420213
model(MOD) : DN 159120 S_ARABIA FYWWH D70540N Serial-Nr.(S/N) : 7265749313
model(MOD) : D2 9459 NME TR DFWWH D70460N Serial-Nr.(S/N) : 7240020200
model(MOD) : D2 9425 NME TR DYWWH D70430N Serial-Nr.(S/N) : 7239420200
model(MOD) : DN150100/1 Serial-Nr.(S/N) : 7257749803
model(MOD) : DDN507X+ Serial-Nr.(S/N) : 7268447594
model(MOD) : DN150100S Serial-Nr.(S/N) : 7268441501
model(MOD) : DN150100 Serial-Nr.(S/N) : 7268441511
model(MOD) : DN140000S 400 LT Serial-Nr.(S/N) : 7254847900
model(MOD) : DN140000S SKD Serial-Nr.(S/N) : 7257662000
model(MOD) : DN147120X Serial-Nr.(S/N) : 7255546900
model(MOD) : DN147120 Serial-Nr.(S/N) : 7255546910
model(MOD) : DN152200T EGYPT 525LT FYSPH D70540N Serial-Nr.(S/N) : 7240348193
model(MOD) : DDEN507WD+ ROM FYWWH9 D70500NE Serial-Nr.(S/N) : 7250047513
model(MOD) : DDEN507MWD+ ROM FYJXH9 D70500NE Serial-Nr.(S/N) : 7250047573
model(MOD) : DN1522DS FRANCE FYSSH9 D70500NE Serial-Nr.(S/N) : 7250047693
model(MOD) : DN 150220 D EU2 FYWWH9 D70500NE Serial-Nr.(S/N) : 7250048713
model(MOD) : DN150220 DB EU2 FYJJH9 D70500NE Serial-Nr.(S/N) : 7250048773
model(MOD) : DN 150220 DS EU2 FYSSH9 D70500NE Serial-Nr.(S/N) : 7250048793
model(MOD) : B 9543 NES DIF.NF D70540N_FFSSH Serial-Nr.(S/N) : 7255420280
model(MOD) : DN155220 EU3 FYWWH D70500NE Serial-Nr.(S/N) : 7256546913
model(MOD) : DN 150220 X EU2 FYSAH D70500NE Serial-Nr.(S/N) : 7256548783
model(MOD) : DN 150220 M EU3 FYFFH D70500NE Serial-Nr.(S/N) : 7268446973
model(MOD) : D2 9492 NE TR FFSSH D70500NE Serial-Nr.(S/N) : 7256520280
model(MOD) : B 9494 NEX TR FFSAH D70500NE Serial-Nr.(S/N) : 7256520294
model(MOD) : DDEN 517WD+ Serial-Nr.(S/N) : 7250047604
model(MOD) : DDEN507SWD+ Serial-Nr.(S/N) : 7250040904
model(MOD) : DDEN517MWD+ Serial-Nr.(S/N) : 7250047504
model(MOD) : DN150221DB Serial-Nr.(S/N) : 7242046904
model(MOD) : DN155221DM Serial-Nr.(S/N) : 7250046970
model(MOD) : DN 150221X ITALY FFSAH D70500NE Serial-Nr.(S/N) : 7256543184
model(MOD) : DDEN507XD+ Serial-Nr.(S/N) : 7268447504
model(MOD) : DN 148100 S 480 LT Serial-Nr.(S/N) : 7256547908
model(MOD) : DN 150220 DSEU2 FYSSH9 D70500NE Serial-Nr.(S/N) : 7250048783
model(MOD) : DN 150220 DSEU3 FYSSH9 D70500NE Serial-Nr.(S/N) : 7256546983
model(MOD) : D29492NE Serial-Nr.(S/N) : 7236520280
model(MOD) : DNE50520 Serial-Nr.(S/N) : 7236546914
model(MOD) : DNE50520DM Serial-Nr.(S/N) : 7236546984
model(MOD) : DNE50520DS Serial-Nr.(S/N) : 7236546994
model(MOD) : DNE50520X Serial-Nr.(S/N) : 7236548783
model(MOD) : DEN477WD Serial-Nr.(S/N) : 7242047519
model(MOD) : DEN477MWD Serial-Nr.(S/N) : 7242047589
model(MOD) : DN155220DM Serial-Nr.(S/N) : 7256546973
model(MOD) : DN152200DT Serial-Nr.(S/N) : 7276348193
model(MOD) : D19542NE Serial-Nr.(S/N) : 7235420280
model(MOD) : D19544NE Serial-Nr.(S/N) : 7235420200
model(MOD) : DN148100SD Serial-Nr.(S/N) : 7250047997
BLOMBERG
model(MOD) : DND9840A+ Ser.Nr.: : 7239945513
model(MOD) : DNE 9880 A+ POOL BTWWH7 D70500N Ser.Nr.: : 7235045513
model(MOD) : DNE 9880 XA+ BTSAH D70500N Ser.Nr.: : 7235045583
model(MOD) : DNE 9860 A+ POOL BTWWH D70465N Ser.Nr.: : 7236745513
model(MOD) : DNE 9860 XA+ BTSAH D70465N Ser.Nr.: : 7236745782
model(MOD) : DNE 9887 A+ POOL BTWWH D70540N Ser.Nr.: : 7237045513
model(MOD) : DNE 9887 X A+ POOL BTSAH D70540N Ser.Nr.: : 7237045583
model(MOD) : DNE 9840 X A+ BTSAH D70430N Ser.Nr.: : 7239945583
model(MOD) : DNE 9840 ISRAIL BTWWH D70430N Ser.Nr.: : 7260341218
model(MOD) : DNE 9840 XA ISRA BTSAH D70430N Ser.Nr.: : 7260345713
model(MOD) : DND9890A+ Ser.Nr.: : 7236545513
model(MOD) : DND9891 Ser.Nr.: : 7256541213
model(MOD) : DND9891X Ser.Nr.: : 7256541293
ESKIMO
model(MOD) : D70460N type(TYP) : ESK 9465 NF Serial.Nr(S/N) : 7240042319
model(MOD) : ESK-9430NF VXWWH D70430N Serial.Nr(S/N) : 7254842306
model(MOD) : ESK-9565NF type(TYP) : D70460N Serial.Nr(S/N) : 7273242302
PRINCESS
model(MOD) : NDV9310 Ser.Nr.: : 7236743616
model(MOD) : NDV9100 Ser.Nr.: : 7240143686
SMEG
TEKA
model(MOD) : NFA 465 SILVER -SPAIN VTSSH D70465N Serial.Nr(S/N) : 7255543991
model(MOD) : NFA 465INOX EU-SPAIN ITSAH7 D70465N Serial.Nr(S/N) : 7236733993
model(MOD) : NFA 465 BLANCO SPAIN VTWWH7 D70465N Serial.Nr(S/N) : 7236733913
model(MOD) : NF2 400 ISPA ITSAH D70430N Serial.Nr(S/N) : 7240143983
FEDERAL
WINSON
ALTUS
WINSTAR
ARCTIC
ARCELIK
Model: : NTF5900PX Seria Number (S/N) : 7232545984
Model: : NTF5000 Seria Number (S/N) : 7235045913
Model: : DEB5010A+ Seria Number (S/N) : 7235045919
Model: : NTF4700C Seria Number (S/N) : 7236745983
Model: : NTF4600 Seria Number (S/N) : 7240046513
Model: : NTF4400 Seria Number (S/N) : 7240145913
Model: : NDV4600K Seria Number (S/N) : 7242739116
Model: : DEB4810 Seria Number (S/N) : 7242745919
Model: : 5237NHI Seria Number (S/N) : 7236720190
Model: : 5275NMBE Seria Number (S/N) : 7232520100
Model: : 5273NH Seria Number (S/N) : 7235020100
Model: : 5274NHS Seria Number (S/N) : 7235020180
Model: : 5233NH Seria Number (S/N) : 7236720100
Model: : 5236NHG Seria Number (S/N) : 7236720180
Model: : 5237NFI Seria Number (S/N) : 7236720181
Model: : 5275NMBE Seria Number (S/N) : 7237020101
Model: : 5275NHD Seria Number (S/N) : 7237020114
Model: : 5275NH Seria Number (S/N) : 7237030100
Model: : 5231NFY Seria Number (S/N) : 7240020100
Model: : 5231NY Seria Number (S/N) : 7273220104
Model: : 5223NH Seria Number (S/N) : 7254820114
Model: : MEDIKAL_DENEME Seria Number (S/N) : 7273220110
Model: : NDP9560 Seria Number (S/N) : 7267861600
Model: : NDV4950WD Seria Number (S/N) : 7259746716
Model: : 5287NHI Seria Number (S/N) : 7236520190
Model: : 5276NHI Seria Number (S/N) : 7240320180
Model: : 5276NFI Seria Number (S/N) : 7240320190
Model: : 5287NFI Seria Number (S/N) : 7236520180
Model: : 5287NFIY Seria Number (S/N) : 7236520194
Model: : 5277NH Seria Number (S/N) : 7240320100

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
60555, 4305893385,