Αναδευτήρας στον κάδο φριτέζας TEFAL original

23.00

Κωδικός προϊόντος: 46416 Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

TEFAL
REF. (Reference): : AH900034/12A
type(TYP) : AH900015/12A
REF. (Reference): : AH900034/12C
REF. (Reference): : AH900034/12E
REF. (Reference): : AH900000/12A
REF. (Reference): : AH900000/12B
REF. (Reference): : AH900000/12C
REF. (Reference): : AH900000/12D
REF. (Reference): : AH900000/12E
REF. (Reference): : AH900000/12F
REF. (Reference): : AH900001/12A
REF. (Reference): : AH900001/12B
REF. (Reference): : AH900001/12C
REF. (Reference): : AH900001/12D
REF. (Reference): : AH900001/12E
REF. (Reference): : AH900002/12A
REF. (Reference): : AH900002/12B
REF. (Reference): : AH900002/12C
REF. (Reference): : AH900002/12D
REF. (Reference): : AH900002/12E
REF. (Reference): : AH900003/12A
REF. (Reference): : AH900015/12A
REF. (Reference): : AH900015/12B
REF. (Reference): : AH900015/12C
REF. (Reference): : AH900015/12D
REF. (Reference): : AH900015/12E
REF. (Reference): : AH900030/12A
REF. (Reference): : AH900030/12B
REF. (Reference): : AH900030/12C
REF. (Reference): : AH900030/12D
REF. (Reference): : AH900030/12E
REF. (Reference): : AH900031/12A
REF. (Reference): : AH900031/12B
REF. (Reference): : AH900031/12C
REF. (Reference): : AH900031/12D
REF. (Reference): : AH900031/12E
REF. (Reference): : AH900032/12A
REF. (Reference): : AH900032/12B
REF. (Reference): : AH900032/12C
REF. (Reference): : AH900032/12D
REF. (Reference): : AH900032/12E
REF. (Reference): : AH900033/12A
REF. (Reference): : AH900033/12B
REF. (Reference): : AH900033/12C
REF. (Reference): : AH900033/12D
REF. (Reference): : AH900033/12E
REF. (Reference): : AH900034/12B
REF. (Reference): : AH900034/12D
REF. (Reference): : AH900035/12A
REF. (Reference): : AH900035/12B
REF. (Reference): : AH900035/12C
REF. (Reference): : AH900035/12D
REF. (Reference): : AH900035/12E
REF. (Reference): : AH900036/12A
REF. (Reference): : AH900036/12B
REF. (Reference): : AH900036/12C
REF. (Reference): : AH900036/12D
REF. (Reference): : AH900036/12E
REF. (Reference): : AH900037/12A
REF. (Reference): : AH900037/12B
REF. (Reference): : AH900037/12C
REF. (Reference): : AH900037/12D
REF. (Reference): : AH900037/12E
REF. (Reference): : AH900038/12A
REF. (Reference): : AH900038/12B
REF. (Reference): : AH900038/12C
REF. (Reference): : AH900038/12D
REF. (Reference): : AH900038/12E
REF. (Reference): : AH900039/12A
REF. (Reference): : AH900039/12B
REF. (Reference): : AH900039/12C
REF. (Reference): : AH900039/12D
REF. (Reference): : AH900039/12E
REF. (Reference): : AH900070/12A
REF. (Reference): : AH900070/12B
REF. (Reference): : AH900070/12C
REF. (Reference): : AH900070/12D
REF. (Reference): : AH900070/12E
REF. (Reference): : AH900071/12A
REF. (Reference): : AH900071/12B
REF. (Reference): : AH900071/12C
REF. (Reference): : AH900071/12D
REF. (Reference): : AH900071/12E
REF. (Reference): : AH900072/12A
REF. (Reference): : AH900072/12B
REF. (Reference): : AH900072/12C
REF. (Reference): : AH900072/12D
REF. (Reference): : AH900072/12E
REF. (Reference): : AH900211/12A
REF. (Reference): : AH900211/12B
REF. (Reference): : AH900233/12A
REF. (Reference): : AH900233/12B
REF. (Reference): : AH900233/12C
REF. (Reference): : AH900240/12A
REF. (Reference): : AH900240/12B
REF. (Reference): : AW950000/12A
REF. (Reference): : AW950000/12B
REF. (Reference): : AW950000/12C
REF. (Reference): : AW950016/12A
REF. (Reference): : AW950016/12B
REF. (Reference): : AW950016/12C
REF. (Reference): : AW950017/12A
REF. (Reference): : AW950040/12A
REF. (Reference): : AW950040/12B
REF. (Reference): : AW950050/12A
REF. (Reference): : AW950050/12B
REF. (Reference): : AW950050/12C
REF. (Reference): : AW950050/12D
REF. (Reference): : AW950060/12A
REF. (Reference): : AW950066/12A
REF. (Reference): : AW950067/12A
REF. (Reference): : AW950B50/12A
REF. (Reference): : AW950B51/12A
REF. (Reference): : AW951000/12A
REF. (Reference): : AW952016/12A

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
46416, SS-992250,