Αισθητήρες σετ, θερμοκρασίας πλακέτας στην συντήρηση ψυγείου AEG / ZANUSSI … original

42.00

Κωδικός προϊόντος: 46807 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , ,

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

AEG
model:(MOD:) : S75390KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840517700
model:(MOD:) : S75398KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840517600
model:(MOD:) : S3895KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840512301
model:(MOD:) : S3898KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840513801
model:(MOD:) : S3898KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840513802
model:(MOD:) : S75398KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514402
model:(MOD:) : S75395KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514301
model:(MOD:) : S75398KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840515901
model:(MOD:) : S75398KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840518400
model:(MOD:) : S75398KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514401
model:(MOD:) : S3890KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840512201
model:(MOD:) : S75388KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840596500
model:(MOD:) : S75390KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514501
model:(MOD:) : S75390KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514502
model:(MOD:) : S75398KG1 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514601
model:(MOD:) : S75390KG1 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514701
model:(MOD:) : S3390KF E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840515200
model:(MOD:) : S75348KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840522401
model:(MOD:) : S75355KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840535601
model:(MOD:) : S75358KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840535701
model:(MOD:) : S75350KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840535801
model:(MOD:) : S3350KF E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840536600
model:(MOD:) : S3352KF E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840536700
model:(MOD:) : S75380KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840594201
model:(MOD:) : S75388KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840594301
model:(MOD:) : S75395KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840517500
model:(MOD:) : S75398 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840517800
model:(MOD:) : S3390KF5 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840518000
model:(MOD:) : S75398KG2 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840518101
model:(MOD:) : S75348KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840523800
model:(MOD:) : S75355KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840539200
model:(MOD:) : S75350KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840539400
model:(MOD:) : S3350KF5 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840539500
model:(MOD:) : S75358KG2 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840539600
model:(MOD:) : S75358KG1 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840570300
model:(MOD:) : S75398KG1 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840516101
model:(MOD:) : S3390KF5 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840516300
model:(MOD:) : S75398KG2 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840516401
model:(MOD:) : S75398KG1 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840516700
model:(MOD:) : S75348KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840522801
model:(MOD:) : ZENB9750 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840522900
model:(MOD:) : ENB3460X E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840537001
model:(MOD:) : S75358KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840537701
model:(MOD:) : S3350KF5 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840537900
model:(MOD:) : S3352KF5 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840538000
model:(MOD:) : S75358KG2 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840538101
model:(MOD:) : ZK350F5 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840538200
model:(MOD:) : ZK35/11F4 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840538300
model:(MOD:) : S75358KG1 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840538500
model:(MOD:) : S75350KG1 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840538600
model:(MOD:) : S75388KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840595301
model:(MOD:) : S75390KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840517700
model:(MOD:) : S3890KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840512203
model:(MOD:) : S3895KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840512303
model:(MOD:) : S3898KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840513804
model:(MOD:) : S75395KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514302
model:(MOD:) : S75390KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514503
model:(MOD:) : S75398KG1 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514602
model:(MOD:) : S75390KG1 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514703
model:(MOD:) : S3390KF E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840515201
model:(MOD:) : S75348KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840522402
model:(MOD:) : S75355KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840535602
model:(MOD:) : S75358KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840535702
model:(MOD:) : S75350KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840535803
model:(MOD:) : S3350KF E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840536601
model:(MOD:) : S3352KF E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840536701
model:(MOD:) : S75380KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840594203
model:(MOD:) : S75388KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840594302
model:(MOD:) : S75395KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840515800
model:(MOD:) : S75398KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840515900
model:(MOD:) : S75390KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840516000
model:(MOD:) : S75398KG1 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840516100
model:(MOD:) : S75398KG2 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840516400
model:(MOD:) : S75348KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840522800
model:(MOD:) : S75355KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840537600
model:(MOD:) : S75350KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840537800
model:(MOD:) : S75358KG2 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840538100
model:(MOD:) : S75388KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840595300
model:(MOD:) : S3890KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840512200
model:(MOD:) : S3895KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840512300
model:(MOD:) : S3898KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840513800
model:(MOD:) : S3895KG7 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514200
model:(MOD:) : S3490KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840533200
model:(MOD:) : S3490KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840533201
model:(MOD:) : S3495KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840533300
model:(MOD:) : S3495KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840533301
model:(MOD:) : S3498KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840535100
model:(MOD:) : S3498KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840535101
model:(MOD:) : S3790KG8 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840593600
model:(MOD:) : S3790KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840593601
model:(MOD:) : S3798KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840593901
model:(MOD:) : S3798KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840593902
model:(MOD:) : S3791KG6 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840594000
model:(MOD:) : S75395KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514300
model:(MOD:) : S75398KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514400
model:(MOD:) : S75390KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514500
model:(MOD:) : S75398KG1 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514600
model:(MOD:) : S75390KG1 E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840514700
model:(MOD:) : S75388KG E-Nr./Prod.Nr./PNC: : 92840594300
ELECTROLUX
model(MOD) : ER3661BN Prod.Nr./PNC: : 92840511700
model(MOD) : ENB3660 Prod.Nr./PNC: : 92840512601
model(MOD) : ENB3669S Prod.Nr./PNC: : 928405149
model(MOD) : ENB3669S Prod.Nr./PNC: : 92840514902
model(MOD) : ENB3960X Prod.Nr./PNC: : 92840517100
model(MOD) : ENB3960 Prod.Nr./PNC: : 92840517200
model(MOD) : ENB3460X Prod.Nr./PNC: : 92840538800
model(MOD) : ENB3460 Prod.Nr./PNC: : 92840538900
model(MOD) : ENB3760X Prod.Nr./PNC: : 92840596300
model(MOD) : ER3661BNS Prod.Nr./PNC: : 92840511800
model(MOD) : ER3662BN Prod.Nr./PNC: : 92840514001
model(MOD) : ER3662BN Prod.Nr./PNC: : 92840514002
model(MOD) : ENB3669 Prod.Nr./PNC: : 92840514801
model(MOD) : ENB3669 Prod.Nr./PNC: : 92840514802
model(MOD) : ENB3668 Prod.Nr./PNC: : 92840515001
model(MOD) : ER3161BN Prod.Nr./PNC: : 92840521500
model(MOD) : ER3162BN Prod.Nr./PNC: : 92840522100
model(MOD) : ER3162BN Prod.Nr./PNC: : 92840522101
model(MOD) : ER3261BN Prod.Nr./PNC: : 92840532300
model(MOD) : ER3261BNS Prod.Nr./PNC: : 92840532400
model(MOD) : ER3260BN Prod.Nr./PNC: : 92840534300
model(MOD) : ER3260BNS Prod.Nr./PNC: : 92840534400
model(MOD) : ER3262BN Prod.Nr./PNC: : 92840535202
model(MOD) : ENB3269 Prod.Nr./PNC: : 92840535901
model(MOD) : ENB3269S Prod.Nr./PNC: : 92840536001
model(MOD) : ER3166BN Prod.Nr./PNC: : 92840540400
model(MOD) : ER3167BN Prod.Nr./PNC: : 92840540500
model(MOD) : ER3561BN Prod.Nr./PNC: : 92840591700
model(MOD) : ER3561BNS Prod.Nr./PNC: : 92840591800
model(MOD) : ENB3560S Prod.Nr./PNC: : 92840592700
model(MOD) : ER3560BN Prod.Nr./PNC: : 92840592800
model(MOD) : ER3560BNS Prod.Nr./PNC: : 92840592900
model(MOD) : ER3562BN Prod.Nr./PNC: : 92840593701
model(MOD) : ER3562BNS Prod.Nr./PNC: : 92840593801
model(MOD) : ENB3569 Prod.Nr./PNC: : 92840594401
model(MOD) : ENB3569 Prod.Nr./PNC: : 92840594402
model(MOD) : ENB3569S Prod.Nr./PNC: : 92840594501
model(MOD) : ENB3960X Prod.Nr./PNC: : 92840515400
model(MOD) : ENB3960X Prod.Nr./PNC: : 92840515401
model(MOD) : ENB3960 Prod.Nr./PNC: : 92840515500
model(MOD) : ENB3900M Prod.Nr./PNC: : 92840516600
model(MOD) : ENB3400M Prod.Nr./PNC: : 92840538400
model(MOD) : ENB3760X Prod.Nr./PNC: : 92840595000
model(MOD) : ENB3760X Prod.Nr./PNC: : 92840595001
model(MOD) : ENB3760 Prod.Nr./PNC: : 92840595100
model(MOD) : ENB3660BN Prod.Nr./PNC: : 92840512600
model(MOD) : ENB3660S Prod.Nr./PNC: : 92840512700
model(MOD) : ENB3660S Prod.Nr./PNC: : 92840512701
model(MOD) : ENB3660 Prod.Nr./PNC: : 92840512800
model(MOD) : ENB3660 Prod.Nr./PNC: : 92840512801
model(MOD) : ER3662BN Prod.Nr./PNC: : 92840514000
model(MOD) : ER3662BN Prod.Nr./PNC: : 92840514003
model(MOD) : ER3662BNS Prod.Nr./PNC: : 92840514100
model(MOD) : ER3662BNS Prod.Nr./PNC: : 92840514101
model(MOD) : ER3662BNS Prod.Nr./PNC: : 92840514102
model(MOD) : ENB3669 Prod.Nr./PNC: : 92840514800
model(MOD) : ENB3669 Prod.Nr./PNC: : 92840514803
model(MOD) : ENB3669S Prod.Nr./PNC: : 92840514900
model(MOD) : ENB3669S Prod.Nr./PNC: : 92840514901
model(MOD) : ER3162BN Prod.Nr./PNC: : 92840522103
model(MOD) : ENB3260 Prod.Nr./PNC: : 92840533700
model(MOD) : ENB3260 Prod.Nr./PNC: : 92840533701
model(MOD) : ENB3260S Prod.Nr./PNC: : 92840533800
model(MOD) : ENB3260S Prod.Nr./PNC: : 92840533801
model(MOD) : ER3262BN Prod.Nr./PNC: : 92840535200
model(MOD) : ER3262BN Prod.Nr./PNC: : 92840535201
model(MOD) : ER3262BN Prod.Nr./PNC: : 92840535203
model(MOD) : ER3262BNS Prod.Nr./PNC: : 92840535300
model(MOD) : ER3262BNS Prod.Nr./PNC: : 92840535301
model(MOD) : ER3262BNS Prod.Nr./PNC: : 92840535302
model(MOD) : ENB3269 Prod.Nr./PNC: : 92840535900
model(MOD) : ENB3269 Prod.Nr./PNC: : 92840535903
model(MOD) : ENB3269S Prod.Nr./PNC: : 92840536000
model(MOD) : ENB3269S Prod.Nr./PNC: : 92840536002
model(MOD) : ENB3460 Prod.Nr./PNC: : 92840537100
model(MOD) : ENB3560 Prod.Nr./PNC: : 92840592600
model(MOD) : ENB3560 Prod.Nr./PNC: : 92840592601
model(MOD) : ENB3560S Prod.Nr./PNC: : 92840592701
model(MOD) : ER3562BN Prod.Nr./PNC: : 92840593700
model(MOD) : ER3562BN Prod.Nr./PNC: : 92840593703
model(MOD) : ER3562BNS Prod.Nr./PNC: : 92840593800
model(MOD) : ER3562BNS Prod.Nr./PNC: : 92840593802
model(MOD) : ENB3569 Prod.Nr./PNC: : 92840594400
model(MOD) : ENB3569 Prod.Nr./PNC: : 92840594403
model(MOD) : ENB3569S Prod.Nr./PNC: : 92840594500
model(MOD) : ENB3569S Prod.Nr./PNC: : 92840594502
model(MOD) : ER3562BN Prod.Nr./PNC: : 92840593702
model(MOD) : ER2961BN Prod.Nr./PNC: : 92840551600
model(MOD) : ER2866BN Prod.Nr./PNC: : 92840560400
ZANUSSI
model(MOD) : ZKN29/10LS Prod.Nr./PNC: : 92840512000
model(MOD) : ZK29/10FS Prod.Nr./PNC: : 92840513500
model(MOD) : ZK29/10F5 Prod.Nr./PNC: : 92840517300
model(MOD) : ZK29/10FS5 Prod.Nr./PNC: : 92840517400
model(MOD) : ZK390F5 Prod.Nr./PNC: : 92840518200
model(MOD) : ZK25/10FS5 Prod.Nr./PNC: : 92840539000
model(MOD) : ZK25/10F5 Prod.Nr./PNC: : 92840539100
model(MOD) : ZK29/10F Prod.Nr./PNC: : 92840513400
model(MOD) : ZK29/10F Prod.Nr./PNC: : 92840513401
model(MOD) : ZK29/10F Prod.Nr./PNC: : 92840513402
model(MOD) : ZK29/10FS Prod.Nr./PNC: : 92840513501
model(MOD) : ZK390F Prod.Nr./PNC: : 92840515100
model(MOD) : ZK390F Prod.Nr./PNC: : 92840515101
model(MOD) : ZK39/11F4 Prod.Nr./PNC: : 92840515300
model(MOD) : ZK39/11F4 Prod.Nr./PNC: : 92840515301
model(MOD) : ZX77/5W Prod.Nr./PNC: : 92840521200
model(MOD) : ZX77/5SI Prod.Nr./PNC: : 92840521300
model(MOD) : ZX97/5W Prod.Nr./PNC: : 92840522200
model(MOD) : ZX97/5SI Prod.Nr./PNC: : 92840522300
model(MOD) : ZKN25/10L Prod.Nr./PNC: : 92840532500
model(MOD) : ZX79/3W Prod.Nr./PNC: : 92840532800
model(MOD) : ZK25/10F Prod.Nr./PNC: : 92840534600
model(MOD) : ZK25/10F Prod.Nr./PNC: : 92840534601
model(MOD) : ZK25/10F Prod.Nr./PNC: : 92840534602
model(MOD) : ZK25/10FS Prod.Nr./PNC: : 92840534700
model(MOD) : ZK25/10FS Prod.Nr./PNC: : 92840534701
model(MOD) : ZX99/3W Prod.Nr./PNC: : 92840534800
model(MOD) : ZK350F Prod.Nr./PNC: : 92840536500
model(MOD) : ZK35/11F4 Prod.Nr./PNC: : 92840536800
model(MOD) : ZKN21/10L Prod.Nr./PNC: : 92840551700
model(MOD) : ZX79/5W Prod.Nr./PNC: : 92840592000
model(MOD) : ZX79/5SI Prod.Nr./PNC: : 92840592100
model(MOD) : ZK29/10F5 Prod.Nr./PNC: : 92840515600
model(MOD) : ZK29/10FS5 Prod.Nr./PNC: : 92840515700
model(MOD) : ZK390F5 Prod.Nr./PNC: : 92840516500
model(MOD) : ZK39/11F5 Prod.Nr./PNC: : 92840516800
model(MOD) : ZK350F Prod.Nr./PNC: : 92840536501
model(MOD) : ZK35/11F4 Prod.Nr./PNC: : 92840536801
model(MOD) : ZK25/10FS5 Prod.Nr./PNC: : 92840537200
model(MOD) : ZK25/10F5 Prod.Nr./PNC: : 92840537300
model(MOD) : ZK35/18F5 Prod.Nr./PNC: : 92840538700
model(MOD) : ZENB9750SI Prod.Nr./PNC: : 92840524000
model(MOD) : ZX97/5W Prod.Nr./PNC: : 92840522501
model(MOD) : ZX97/5SI Prod.Nr./PNC: : 92840522601
model(MOD) : ZECBFF/W Prod.Nr./PNC: : 92840522700
model(MOD) : ZX99/5W Prod.Nr./PNC: : 92840594600
model(MOD) : ZX99/5W Prod.Nr./PNC: : 92840594602
model(MOD) : ZX99/5SI Prod.Nr./PNC: : 92840594701
model(MOD) : ZENB9750SI Prod.Nr./PNC: : 92840523100
model(MOD) : ZENB9950 Prod.Nr./PNC: : 92840595400
model(MOD) : ZENB9950SI Prod.Nr./PNC: : 92840595600
model(MOD) : ZX97/5W Prod.Nr./PNC: : 92840522201
model(MOD) : ZX97/5SI Prod.Nr./PNC: : 92840522301
model(MOD) : ZX97/5W Prod.Nr./PNC: : 92840522503
model(MOD) : ZX97/5S Prod.Nr./PNC: : 92840522602
model(MOD) : ZECBFF/W Prod.Nr./PNC: : 92840522701
model(MOD) : ZX99/3W Prod.Nr./PNC: : 92840534801
model(MOD) : ZX99/5W Prod.Nr./PNC: : 92840593201
model(MOD) : ZX99/5SI Prod.Nr./PNC: : 92840593301
model(MOD) : ZX99/5W Prod.Nr./PNC: : 92840594603
model(MOD) : ZX99/5W Prod.Nr./PNC: : 92840594702
model(MOD) : ZKN29/10L Prod.Nr./PNC: : 92840511900
model(MOD) : ZCFF7/5W Prod.Nr./PNC: : 92840523400
model(MOD) : ZKN25/10LS Prod.Nr./PNC: : 92840532600
model(MOD) : ZC24/10F Prod.Nr./PNC: : 92840533900
model(MOD) : ZC24/10FS Prod.Nr./PNC: : 92840534000
model(MOD) : ZX77/3W Prod.Nr./PNC: : 92840551800
model(MOD) : ZKN25/12L Prod.Nr./PNC: : 92840591900
model(MOD) : ZX99/5W Prod.Nr./PNC: : 92840593200
model(MOD) : ZX99/5SI Prod.Nr./PNC: : 92840593300
model(MOD) : ZC24/10F Prod.Nr./PNC: : 92840535400
model(MOD) : ZC24/10FS Prod.Nr./PNC: : 92840535500
model(MOD) : ZX99/3W Prod.Nr./PNC: : 92840536401
model(MOD) : ZX99/5SI Prod.Nr./PNC: : 92840594700
ZOPPAS
ARTHURMARTINELUX
Prod.Nr./PNC: : 92840570000
Prod.Nr./PNC: : 92840570100
Prod.Nr./PNC: : 92840512103
Prod.Nr./PNC: : 92840512104
Prod.Nr./PNC: : 92840533103
Prod.Nr./PNC: : 92840536201
Model: : ANB3860 Prod.Nr./PNC: : 92840512100
Model: : ANB3860 Prod.Nr./PNC: : 92840512101
Model: : ANB3860 Prod.Nr./PNC: : 92840512102
Model: : ANB3860 Prod.Nr./PNC: : 92840512105
Model: : ANB346A Prod.Nr./PNC: : 92840533100
Model: : ANB3460 Prod.Nr./PNC: : 92840533101
Model: : ANB3460 Prod.Nr./PNC: : 92840533102
Model: : ANB3461 Prod.Nr./PNC: : 92840536200
Model: : ANB3461X Prod.Nr./PNC: : 92840537400

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
46807, 2425155054, 2399907209, 2146610015, 2425155047,