Άξονας τυμπάνου πλυντηρίου ρούχων SAMSUNG

47.00

Περιγραφή

Οι μάρκες και τα μοντέλα που αναφέρονται οτι εφαρμόζετε το ανταλλακτικό, είναι όσα έχουν διαπιστωθεί, αλλά ίσως όχι όλα.

SAMSUNG
model(MOD) : WF6522N7W/YLW
model(MOD) : R1015J
model(MOD) : R1033
model(MOD) : R1043
model(MOD) : R1045A
model(MOD) : R1052
model(MOD) : R1215J
model(MOD) : R1245
model(MOD) : R1245AS
model(MOD) : R1245C
model(MOD) : R631
model(MOD) : R815J
model(MOD) : R833
model(MOD) : R852
model(MOD) : WF-C863
model(MOD) : WF-C963AR
model(MOD) : WF-C963R
model(MOD) : WF-R1054
model(MOD) : WF-R1056C
model(MOD) : WF-R105A
model(MOD) : WF-R1061
model(MOD) : WF-R1061W1/XTL
model(MOD) : WF-R1062
model(MOD) : WF-R1256
model(MOD) : WF-R125AV
model(MOD) : WF-R853
model(MOD) : WF-R856
model(MOD) : WF-R862
model(MOD) : WF6520N7W
model(MOD) : WF6520S4V
model(MOD) : WF6520S7W
model(MOD) : WF6522S4V
model(MOD) : WF6522S7
model(MOD) : WF6522S8C
model(MOD) : WF6528N4W
model(MOD) : WF6528N7W
model(MOD) : WF6550S7W
model(MOD) : WF6550S7WU/XTL
model(MOD) : WF7520NAW
model(MOD) : WF7520NUW
model(MOD) : WF7520SAV
model(MOD) : WF7522NAW
model(MOD) : WF7522S6S
model(MOD) : WF7522S8R
model(MOD) : WF7522SUC
model(MOD) : WF7528N2W
model(MOD) : WF7550SAU/XTL
model(MOD) : WF8528N7W
model(MOD) : F1215J
model(MOD) : R1013J
model(MOD) : R1031
model(MOD) : R1042
model(MOD) : R1045
model(MOD) : R1045AV
model(MOD) : R1213J
model(MOD) : R1233
model(MOD) : R1245A
model(MOD) : R1245AV
model(MOD) : R1245V
model(MOD) : R813J
model(MOD) : R831
model(MOD) : R843
model(MOD) : WF-C963AC
model(MOD) : WF-C963C
model(MOD) : WF-R1053
model(MOD) : WF-R1056
model(MOD) : WF-R1056R
model(MOD) : WF-R105N
model(MOD) : WF-R1061EW/XTL
model(MOD) : WF-R1061WU/XTL
model(MOD) : WF-R1254
model(MOD) : WF-R125A
model(MOD) : WF-R125N
model(MOD) : WF-R854
model(MOD) : WF-R861
model(MOD) : WF-R865
model(MOD) : WF6520N8C
model(MOD) : WF6520S6V
model(MOD) : WF6522N7W
model(MOD) : WF6522S6V
model(MOD) : WF6522S7W
model(MOD) : WF6522S8S
model(MOD) : WF6528N6W
model(MOD) : WF6528S7W
model(MOD) : WF7520N1B
model(MOD) : WF7520NUV
model(MOD) : WF7520S8C
model(MOD) : WF7520SUV
model(MOD) : WF7522NUW
model(MOD) : WF7522S8C
model(MOD) : WF7522S8V
model(MOD) : WF7522SUV
model(MOD) : WF7528NUW
model(MOD) : WF8520N7W
model(MOD) : C1035
model(MOD) : C1035AS
model(MOD) : C835
model(MOD) : C1035A
model(MOD) : WF-R1065S
model(MOD) : WF-R106NS
model(MOD) : WF-R107NK
model(MOD) : WF6520S9R
model(MOD) : WF7520S9R
model(MOD) : WF7522S9R
model(MOD) : WF8522S9P
model(MOD) : WF-R106N
model(MOD) : WF-R1075M
model(MOD) : WF6520S9C
model(MOD) : WF7520S9C
model(MOD) : WF7522S9C
model(MOD) : WF8520S9Q
model(MOD) : WF8522S9R

Κωδικοί Ανταλλακτικού:
59194, DC97-00124D, DC9700124D,